Вечерние молитвы монастырские

Молитвенное правило: Вечерние молитвы монастырские | golgoffa.ru - ответы из святых книг и открытых источников в сети.

Краткое вечернее молитвенное правило на церковнославянском языке

В этом разделе представлены вечерние молитвы на церковнославянском языке выполненные современным шрифтом.

 • Краткое молитвенное правило :
  • Начало молитв
  • Тропари
  • Молитва 1-я, святого Макария Великого, к Богу Отцу
  • Молитва 10-я, ко Пресвятой Богородице
  • Молитва 11-я, ко святому Ангелу хранителю
  • Кондак Богородице
  • Молитва святого Иоанникия

Все молитвы краткого правила подряд:

Начало молитв

Во и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, молитв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х, поми́луй нас.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Tрижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас;

Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша;

Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша;

Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х!

Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́.

Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь;

и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим;

и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Тропари

Поми́луй нас, Го́споди, поми́луй нас;

вся́каго бо отве́та недоуме́юще, сию́ Ти моли́тву я́ко Влады́це гре́шнии прино́сим: поми́луй нас.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Го́споди, поми́луй нас, на Тя бо упова́хом;

не прогне́вайся на ны зело́, ниже́ помяни́ беззако́ний на́ших, но при́зри и ны́не я́ко благоутро́бен, и изба́ви ны от враг на́ших;

Ты бо еси́ Бог наш, и мы лю́дие Твои́, вси́ дела́ ру́ку Твое́ю, и и́мя Твое́ призыва́ем.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Милосе́рдия две́ри отве́рзи нам, благослове́нная Богоро́дице, наде́ющиися на Тя да не поги́бнем, но да изба́вимся Тобо́ю от бед: Ты бо еси́ спасе́ние ро́да христиа́нскаго.

Го́споди, поми́луй. (12 раз)

Молитва 1-я, святого Макария Великого, к Богу Отцу

Бо́же ве́чный и Царю́ вся́каго созда́ния, сподо́бивый мя да́же в час сей доспе́ти, прости́ ми грехи́, я́же сотвори́х в сей день де́лом, сло́вом и помышле́нием, и очи́сти, Го́споди, смире́нную мою́ ду́шу от вся́кия скве́рны пло́ти и ду́ха.

И да́ждь ми, Го́споди, в нощи́ сей сон прейти́ в ми́ре, да воста́в от смире́ннаго ми ло́жа, благоугожду́ пресвято́му и́мени Твоему́, во вся́ дни живота́ моего́, и поперу́ борю́щия мя враги́ плотски́я и безпло́тныя.

И изба́ви мя, Го́споди, от помышле́ний су́етных, оскверня́ющих мя, и по́хотей лука́вых.

Я́ко Твое́ е́сть ца́рство, и си́ла и сла́ва, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Молитва 10-я, ко Пресвятой Богородице

Блага́го Царя́ блага́я Ма́ти, Пречи́стая и Благослове́нная Богоро́дице Мари́е, ми́лость Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего изле́й на стра́стную мою́ ду́шу и Твои́ми моли́твами наста́ви мя на дея́ния блага́я, да про́чее вре́мя живота́ моего́ без поро́ка прейду́ и Тобо́ю рай да обря́щу, Богоро́дице Де́во, еди́на Чи́стая и Благослове́нная.

Молитва 11-я, ко святому Ангелу хранителю

А́нгеле Христо́в, храни́телю мой святы́й и покрови́телю души́ и те́ла моего́, вся́ ми прости́, ели́ка согреши́х во дне́шний день, и от вся́каго лука́вствия проти́внаго ми врага́ изба́ви мя, да ни в ко́емже гресе́ прогне́ваю Бо́га моего́;

но моли́ за мя гре́шнаго и недосто́йнаго раба́, я́ко да досто́йна мя пока́жеши бла́гости и ми́лости Всесвяты́я Тро́ицы и Ма́тере Го́спода моего́ Иису́са Христа́ и всех святы́х.

Кондак Богородице

Взбра́нной Воево́де победи́тельная, я́ко изба́вльшеся от злых, благода́рственная воспису́ем Ти раби́ Твои́, Богоро́дице, но я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую, от вся́ких нас бед свободи́, да зове́м Ти;

ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Пресла́вная Присноде́во, Ма́ти Христа́ Бо́га, принеси́ на́шу моли́тву Сы́ну Твоему́ и Бо́гу на́шему, да спасе́т Тобо́ю ду́ши на́ша.

Все упова́ние мое́ на Тя возлага́ю, Ма́ти Бо́жия, сохра́ни мя под кро́вом Твои́м.

огоро́дице Де́во, не пре́зри мене́, гре́шнаго, тре́бующа Твоея́ по́мощи и Твоего́ заступле́ния, на Тя бо упова́ душа́ мо́я, и поми́луй мя.

Молитва святого Иоанникия

Упова́ние мое́ Оте́ц, прибе́жище мое́ Сын, покро́в мой Дух Святы́й: Тро́ице Свята́я, сла́ва Тебе́.

Досто́йно е́сть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего.

Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, молитв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х, поми́луй нас.

Молитвы вечерние

Начальные молитвы

Во и́мя Отцá, и Сы́на, и Святáго Ду́ха. Ами́нь.

Го́споди Иису́се Христé, Сы́не Бóжий, моли́тв рáди Пречи́стыя Твоея́ Мáтере, преподóбных и богонóсных отéц нáших и всех святы́х, поми́луй нас. Ами́нь.

Слáва Тебé, Бóже наш, слáва Тебé.

Царю́ Небéсный, Утéшителю, Ду́ше и́стины, И́же вездé сый и вся исполня́яй, Сокрóвище благи́х и жи́зни Подáтелю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия сквéрны, и спаси́, Блáже, ду́ши нáша.

Святы́й Бóже, Святы́й Крéпкий, Святы́й Безсмéртный, поми́луй нас (трижды).

Слáва Отцу́ и Сы́ну и Святóму Ду́ху, и ны́не и при́сно и во вéки векóв. Ами́нь.

Пресвятáя Трóице, поми́луй нас; Гóсподи, очи́сти грехи́ нáша; Влады́ко, прости́ беззакóния нáша; Святы́й, посети́ и исцели́ нéмощи нáша, и́менé Твоегó рáди.

Читайте так же:  Святой Ефрем сирин молитва

Гóсподи поми́луй (трижды).

Óтче наш, И́же еси́ на небесéх! Да святи́тся и́мя Твоé, да прии́дет Царствие Твоé, да бу́дет во́ля Твоя, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и остáви нам дóлги нáша, я́коже и мы оставля́ем должникóм нáшим; и не введи́ нас во искушéние, но избáви нас от лукáваго.

Тропари

Поми́луй нас, Гóсподи, поми́луй нас; вся́каго бо отвéта недоумéюще, сию́ Ти моли́тву я́ко Влады́це грéшнии принóсим: поми́луй нас.

Слава: Гóсподи, поми́луй нас, на Тя бо уповáхом; не прогнéвайся на ны зелó, нижé помяни́ беззакóний нáших, но при́зри и ны́не я́ко благоутрóбен, и избáви ны от враг нáших; Ты бо еси́ Бог наш, и мы лю́дие Твои́, вси делá руку́ Твоéю, и и́мя Твоé призывáем.

И ныне: Милосéрдия двéри отвéрзи нам, благословéнная Богорóдице, надéющиися на Тя да не поги́бнем, но да избáвимся Тобóю от бед: Ты бо еси́ спасéние рóда христиáнскаго.

Гóсподи поми́луй (12 раз).

Молитва 1-я, святого Макария Великого, к Богу Отцу

Бóже вéчный и Царю́ вся́каго создáния, сподóбивый мя дáже в час сей доспéти, прости́ ми грехи́, я́же сотвори́х в сей день дéлом, слóвом и помышлéнием, и очи́сти, Гóсподи, смирéнную мою́ ду́шу от вся́кия сквéрны плóти и ду́ха. И даждь ми, Гóсподи, в нощи́ сей сон прейти́ в ми́ре, да востáв от смирéннаго ми лóжа, благоугожду́ пресвятóму и́мени Твоéму, во вся дни животá моегó, и поперу́ борю́щия мя враги́ плотски́я и безпло́тныя. И избáви мя, Го́споди, от помышлéний су́етных, оскверня́ющих мя, и пóхотей лукáвых. Я́ко Твоé есть Цáрство и си́ла и слáва, Отцá и Сы́на и Святáго Ду́ха, ны́не и при́сно и во вéки векóв. Ами́нь.

Молитва 2-я, святого Антиоха, ко Господу нашему Иисусу Христу

Вседержи́телю, Слóво Óтчее, Сам совершéн сый, Иису́се Христé, мнóгаго рáди милосéрдия Твоегó никогдáже отлучáйся менé, рабá Твоегó, но всегдá во мне почивáй. Иису́се, дóбрый Пáстырю Твои́х овéц, не предáждь менé крамолé змии́не, и желáнию сатанину́ не остáви менé, я́ко сéмя тли во мне есть. Ты у́бо, Гóсподи Бóже покланя́емый, Царю́ Святы́й, Иису́се Христé, спя́ща мя сохрани́ немерцáющим свéтом, Ду́хом Твои́м Святы́м, И́мже освятил еси́ Твоя́ ученики́. Даждь, Гóсподи, и мне, недостóйному рабу́ Твоéму, спасéние Твоé на лóжи моéм: просвети́ ум мой свéтом рáзума Святáго Евáнгелия Твоегó, ду́шу любóвию Крестá Твоегó, сéрдце чистотóю словесé Твоегó, тéло моé Твоéю стрáстию безстрáстною, мы́сль мою́ Твои́м смирéнием сохрани́, и воздви́гни мя во врéмя подóбно на Твоé славослóвие. Я́ко препрослáвлен еси́ со Безначáльным Твои́м Отцéм и с Пресвяты́м Ду́хом во вéки. Ами́нь.

Молитва 3-я, ко Пресвятому Духу

Молитва 4-я, святого Макария Великого

Молитва 5-я

Гóсподи Бóже наш, éже согреши́х во дни сем слóвом, дéлом и помышлéнием, я́ко Благ и Человеколю́бец прости́ ми. Ми́рен сон и безмятéжен дáруй ми. Áнгела Твоегó храни́теля посли́, покрывáюща и соблюдáюща мя от вся́каго зла, я́ко Ты еси́ Храни́тель душáм и телесéм нáшим, и Тебé слáву возсылáем, Отцу́ и Сы́ну и Святóму Ду́ху, ны́не и при́сно и во вéки векóв. Ами́нь.

Молитва 6-я

Гóсподи Бóже наш, в Негóже вéровахом, и Егóже и́мя пáче вся́каго и́менé призывáем, даждь нам, ко сну отходя́щим, ослáбу души́ и тéлу, и соблюди́ нас от вся́каго мечтáния, и тéмныя слáсти кромé; устáви стремлéние страстéй, угаси́ разжжéния востáния телéснаго. Даждь нам целому́дренне пожи́ти дéлы и словесы́; да добродéтельное жи́тельство восприéмлюще, обетовáнных не отпадéм благи́х Твои́х, я́ко Благословéн еси́ во вéки. Ами́нь.

Молитва 7-я, святого Иоанна Златоуста (24 молитвы, по числу часов дня и ночи)

1 Гóсподи, не лиши́ менé небéсных Твои́х благ. 2 Гóсподи, избáви мя вéчных мук. 3 Гóсподи, умóм ли или́ помышлéнием, слóвом или дéлом согреши́х, прости́ мя. 4 Гóсподи, избáви мя вся́каго невéдения и забвéния, и малоду́шия, и окаменéннаго нечу́вствия. 5 Гóсподи, избáви мя от вся́каго искушéния. 6 Гóсподи, просвети́ моé сéрдце, éже помрачи́ лукáвое похотéние. 7 Гóсподи, аз я́ко человéк согреши́х, Ты же, я́ко Бог Щедр, поми́луй мя, ви́дя нéмощь души́ моея́. 8 Гóсподи, посли́ благодáть Твою́ в пóмощь мне, да прослáвлю и́мя Твоé святóе. 9 Гóсподи Иису́се Христé, напиши́ мя рабá Твоегó в кни́зе живóтней и дáруй ми конéц благи́й. 10 Гóсподи Бóже мой, áще и ничтóже благо сотвори́х пред Тобóю, но даждь ми по благодáти Твоéй положи́ти начáло блáгое. 11 Гóсподи, окропи́ в сéрдце моéм росу́ благодáти Твоея́. 12 Гóсподи небесé и земли́, помяни́ мя грéшнаго рабá Твоегó, сту́днаго и нечи́стаго, во Цáрствии Твоéм. Ами́нь.

1 Гóсподи, в покая́нии приими́ мя. 2 Гóсподи, не остáви менé. 3 Гóсподи, не введи́ менé в напáсть. 4 Гóсподи, даждь ми мы́сль блáгу. 5 Гóсподи, даждь ми слéзы, и пáмять смéртную, и умилéние. 6 Гóсподи, даждь ми пóмысл исповéдания грехóв мои́х. 7 Гóсподи, даждь ми смирéние, целому́дрие и послушáние. 8 Гóсподи, даждь ми терпéние, великоду́шие и крóтость. 9 Гóсподи, всели́ в мя кóрень благи́х, страх Твой в сéрдце моé. 10 Гóсподи, сподóби мя люби́ти Тя от всея́ души́ моея́, и помышлéния и твори́ти во всем вóлю Твою́. 11 Гóсподи, покрый мя от человéк нéкоторых, и бесóв, и страстéй, и от вся́кия ины́я неподóбныя вéщи. 12 Гóсподи, веси́, я́ко твори́ши, я́коже Ты вóлиши, да бу́дет вóля Твоя́ и во мне грéшнем, я́ко Благословéн еси́ во вéки. Ами́нь.

Молитва 8-я, нашему Иисусу Христу

Гóсподи Иису́се Христé, Сы́не Бóжий, рáди честнéйшия Мáтере Твоея́, и безплóтных Твои́х Áнгел, Проро́ка же и Предтéчи и Крести́теля Твоегó, богоглагóливых же апóстол, свéтлых и добропобéдных му́ченик, преподóбных и богонóсных отéц, и всех святы́х моли́твами, избáви мя настоя́щаго обстоя́ния бесóвскаго. Ей, Гóсподи мой Твóрче, не хотя́й смéрти грéшнаго, но я́коже обрати́тися и жи́ву бы́ти ему́, даждь и мне обращéние окая́нному и недостóйному; изми́ мя от уст пáгубнаго зми́я, зия́ющаго пожрéти мя и свести́ во ад жи́ва. Ей, Гóсподи мой, утешéние моé, И́же менé рáди окая́ннаго в тлéнную плоть оболки́йся, истóргни мя от окая́нства, и утешéние подáждь души́ моéй окая́нней. Всади́ в сéрдце моé твори́ти Твоя́ повелéния, и остáвити лукáвая дея́ния, и получи́ти блажéнства Твоя́: на Тя бо, Гóсподи, уповáх, спаси́ мя.

Читайте так же:  Молитва Священномученику Киприану от колдовства и чародейства

Молитва 9-я, ко Пресвятой Богородице, Петра Студийского

К Тебé Пречи́стей Бóжией Мáтери аз окая́нный припáдая молю́ся: веси́, Цари́це, я́ко безпрестáни согрешáю и прогневля́ю Сы́на Твоегó и Бóга моегó, и многажды áще кáюся, лож пред Бóгом обретáюся, и кáюся трепещá: не ужéли Госпóдь порази́т мя, и по часé пáки тáяжде творю́; вéдущи сия́, Влады́чице моя́ Госпожé Богорóдице, молю́, да поми́луеши, да укрепи́ши, и благáя твори́ти да подáси ми. Веси́ бо, Влады́чице моя́ Богорóдице, я́ко отню́д и́мам в нéнависти злáя моя́ делá, и всéю мы́слию люблю́ закóн Бóга моегó; но не вем, Госпожé Пречи́стая, отку́ду я́же ненави́жду, та и люблю́, а благáя преступáю. Не попущáй, Пречи́стая, вóли моéй совершáтися, не угóдна бо есть, но да бу́дет вóля Сы́на Твоегó и Бóга моегó: да мя спасéт, и вразуми́т, и подáст благодáть Святáго Ду́ха, да бых аз отсéле престáл сквернодéйства, и прóчее пожи́л бых в повелéнии Сы́на Твоегó, Ему́же подобáет вся́кая слáва, честь и держáва, со Безначáльным Егó Отцéм и Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Егó Ду́хом, ны́не и при́сно и во вéки векóв, ами́нь.

Молитва 10-я, ко Пресвятой Богородице

Благáго Царя́ благáя Мáти, Пречи́стая и Благословéнная Богорóдице Мари́е, ми́лость Сы́на Твоегó и Бóга нáшего излéй на стрáстную мою́ ду́шу и Твои́ми моли́твами настáви мя на дея́ния благáя, да прóчее врéмя животá моегó без порóка прейду́ и Тобóю рай да обря́щу, Богорóдице Дéво, еди́на Чи́стая и Благословéнная.

Молитва 11-я, ко святому Ангелу Хранителю

Áнгеле Христóв, храни́телю мой святы́й и покрови́телю души́ и тéла моегó, вся ми прости́, ели́ка согреши́х во днéшний день, и от вся́каго лукáвствия проти́внаго ми врáга избáви мя, да ни в кóемже гресé прогнéваю Бóга моегó; но моли́ за мя грéшнаго и недостóйнаго рабá, я́ко да достóйна мя покáжеши блáгости и ми́лости Всесвяты́я Трóицы и Мáтере Гóспода моегó Иису́са Христá и всех святы́х. Ами́нь.

Кондак Богородице

Взбрáнной Воевóде победи́тельная, я́ко избáвльшеся от злых, благодáрственная воспису́ем Ти раби́ Твои́, Богорóдице, но я́ко иму́щая держáву непобеди́мую, от вся́ких нас бед свободи́, да зовéм Ти́: рáдуйся, Невéсто Неневéстная.

Преслáвная Приснодéво, Мати́ Христá Бóга, принеси́ нáшу моли́тву Сы́ну Твоему́ и Бóгу нáшему, да спасéт Тобóю ду́ши нáша.

Все уповáние моé на Тя возлагáю, Мáтии Бóжия, сохрани́ мя под крóвом Твои́м.

Богорóдице Дéво, не прéзри менé грéшнаго, трéбующа Твоея́ пóмощи и Твоегó заступлéния, на Тя бо уповá душá моя́, и поми́луй мя.

Молитва святого Иоанникия Великого

Уповáние моé Отéц, прибéжище моé Сын, покрóв мой Дух Святы́й: Трóице Святáя, слáва Тебé.

Достóйно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богорóдицу, Присноблажéнную и Пренепорóчную и Мáтерь Бóга нáшего. Честнéйшую Херуви́м и славнéйшую без сравнéния Серафи́м, без истлéния Бóга Слóва рóждшую, су́щую Богорóдицу Тя величáем.

Гóсподи поми́луй (трижды).

Гóсподи Иису́се Христé, Сы́не Бóжий, моли́тв рáди Пречи́стыя Твоея́ Мáтере, преподóбных и богонóсных отéц нáших и всех святы́х, поми́луй нас. Ами́нь.

Молитва святого Иоанна Дамаскина, которую, показывая на постель твою, говори:

Влады́ко Человеколю́бче, не ужéли мне одр сей гроб бу́дет, или́ ещé окая́нную мою́ ду́шу просвети́ши днем? Се ми гроб предлежи́т, се ми смерть предстои́т. Судá Твоегó, Гóсподи, бою́ся и му́ки безконéчныя, злóе же творя́ не престаю́: Тебé Гóспода Бóга моегó всегдá прогневля́ю, и Пречи́стую Твою́ Мáтерь, и вся Небéсныя Си́лы, и святáго Áнгела, храни́теля моегó. Вем у́бо, Гóсподи, я́ко недостóин есмь человеколю́бия Твоегó, но достóин есмь вся́каго осуждéния и му́ки. Но, Гóсподи, или́ хощу́, или́ не хощу́, спаси́ мя. Áще бо прáведника спасéши, ничтóже вéлие; и áще чи́стаго поми́луеши, ничто́же ди́вно: досто́йни бо суть ми́лости Твоея́. Но на мне грéшнем удиви́ ми́лость Твою́: о сем яви́ человеколю́бие Твоé, да не одолéет моя́ злóба Твоéй неизглагóланней блáгости и милосéрдию: и я́коже хóщеши, устрóй о мне вещь.

И хотя лечь на постель, говори сии тропари:

Просвети́ óчи мои́, Христé Бóже, да не когдá усну́ в смерть, да не когдá речéт враг мой: укрепи́хся на негó.

Слава: Засту́пник души́ моея́ бу́ди, Бо́же, я́ко посредé хожду́ сетéй мнóгих; избáви мя от них и спаси́ мя, Блáже, я́ко Человеколю́бец.

И ныне: Преслáвную Бóжию Мáтерь, и святы́х Áнгел Святéйшую, немóлчно воспои́м сéрдцем и усты́, Богорóдицу Сию́ исповéдающе, я́ко вои́стинну рóждшую нам Бóга воплощéнна, и моля́щуюся непрестáнно о душáх нáших.

Молитва Честному Кресту

Также целуй крест твой, и знаменуй крестом место твое от головы до ног, также и со всех сторон, и говори молитву Честнóму Кресту:

Да воскрéснет Бог, и расточáтся врази́ Его́, и да бежáт от лицá Егó ненави́дящии Егó. Я́ко исчезáет дым, да исчéзнут; я́ко тáет воск от лицá огня́, тáко да поги́бнут бéси от лицá лю́бящих Бóга и знáменующихся крéстным знáмением, и в весéлии глагóлющих: рáдуйся, Пречестны́й и Животворя́щий Крéсте Госпóдень, прогоня́яй бéсы си́лою на тебé пропя́таго Гóспода нáшего Иису́са Христá, во ад сшéдшаго и попрáвшаго си́лу диáволю, и даровáвшаго нам тебé Крест Свой Честны́й на прогнáние вся́каго супостáта. О, Пречестны́й и Животворя́щий Крéсте Госпóдень! Помогáй ми со Святóю Госпожéю Дéвою Богорóдицею и со всéми святы́ми во вéки. Ами́нь.

Огрáди мя, Гóсподи, си́лою Честнáго и Животворя́щаго Твоегó Крестá, и сохрани́ мя от вся́каго зла.

Также, вместо прощения:

Ослáби, остáви, прости́, Бóже, прегрешéния нáша, вóльная и невóльная, я́же в слóве и в дéле, я́же в вéдении и не в вéдении, я́же во дни и в нощи́, я́же во умé и в помышлéнии: вся нам прости́, я́ко Благ и Человеколю́бец.

Читайте так же:  Василий поляномерульский о молитве

Молитва

Ненави́дящих и оби́дящих нас прости́, Гóсподи Человеколю́бче. Благотворя́щим благосотвори́. Брáтиям и срóдником нáшим дáруй я́же ко спасéнию прошéния и жизнь вéчную. В нéмощех су́щия посети́ и исцелéние дáруй. И́же на мóри упрáви. Путешéствующим спутешéствуй. Служáщим и ми́лующим нас грехóв оставлéние дáруй. Заповéдавших нам недостóйным моли́тися о них поми́луй по вели́цей Твоéй ми́лости. Помяни́, Гóсподи, прéжде усóпших отéц и брáтий нáших и упóкой их, идéже присещáет свет лицá Твоегó. Помяни́, Гóсподи, брáтий нáших пленéнных и избáви я от вся́каго обстоя́ния. Помяни́, Гóсподи, плодонося́щих и добродéлающих во Святы́х Твои́х Цéрквах, и даждь им я́же ко спасéнию прошéния и жизнь вéчную. Помяни́, Гóсподи, и нас, смирéнных и грéшных и недостóйных раб Твои́х, и просвети́ наш ум свéтом рáзума Твоегó, и настáви нас на стезю́ зáповедей Твои́х, моли́твами Пречи́стыя Влады́чицы нáшея Богорóдицы и Приснодéвы Мари́и и всех Твои́х святы́х: я́ко Благословéн еси́ во вéки векóв. Ами́нь.

Исповедание грехов повседневное

Исповéдаю Тебé Гóсподу Бóгу моему́ и Творцу́, во Святéй Трóице Еди́ному, слáвимому и покланя́емому, Отцу́ и Сы́ну и Святóму Ду́ху, вся моя́ грехи, я́же содéях во вся дни животá моегó, и на вся́кий час, и в настоя́щее врéмя, и в прешéдшия дни и нóщи, дéлом, слóвом, помышлéнием, объядéнием, пия́нством, тайноядéнием, празднослóвием, уны́нием, лéностию, прекослóвием, непослушáнием, оклеветáнием, осуждéнием, небрежéнием, самолю́бием, многостяжáнием, хищéнием, неправдоглагóланием, скверноприбы́тчеством, мшелои́мством, ревновáнием, зáвистию, гнéвом, памятозлóбием, нéнавистию, лихои́мством и всéми мои́ми чу́вствы: зрéнием, слу́хом, обоня́нием, вку́сом, осязáнием и прóчими мои́ми грехи́, душéвными вку́пе и телéсными, и́миже Тебé Бóга моегó и Творцá прогнéвах, и бли́жняго моегó онепрáвдовах: о сих жалéя, ви́нна себé Тебé Бóгу моему́ представля́ю, и имéю вóлю кáятися: тóчию, Гóсподи Бóже мой, помози́ ми, со слезáми смирéнно молю́ Тя: прешéдшая же согрешéния моя́ милосéрдием Твои́м прости́ ми, и разреши́ от всех сих, я́же изглагóлах пред Тобóю, я́ко Благ и Человеколю́бец.

Православные аудиокниги

Самое популярное

 • Молитвы утренние и вечерние — 3.4 млн.
 • Молитвы ко Святому Причащению — 1.3 млн.
 • Псалмы Давидовы (иеродиакон Герман (Рябцев)) — 955.6 тыс.
 • Псалтирь (cинодальный перевод с музыкальным оформлением) — 404.8 тыс.
 • Жития святых по именам — 371.6 тыс.
 • Профессор Алексей Ильич Осипов. Лекции и беседы — 362.6 тыс.
 • Рингтоны для православных христиан — 348.5 тыс.
 • «Несвятые святые» и другие рассказы — 340.2 тыс.
 • Светлана Копылова. Песни-притчи — 272.6 тыс.

Сейчас в разделе:

Всего записей: 972

Copyright © 2019 Православные аудиокниги

Валаамское монашеское правило

Чтение и пение Валаамского монашеского правила проникнуты особым молитвенным настроением, характерным для повседневного иноческого жития.

Православные аудиокниги

Самое популярное

 • Молитвы утренние и вечерние — 3.4 млн.
 • Молитвы ко Святому Причащению — 1.3 млн.
 • Псалмы Давидовы (иеродиакон Герман (Рябцев)) — 955.6 тыс.
 • Псалтирь (cинодальный перевод с музыкальным оформлением) — 404.8 тыс.
 • Жития святых по именам — 371.6 тыс.
 • Профессор Алексей Ильич Осипов. Лекции и беседы — 362.6 тыс.
 • Рингтоны для православных христиан — 348.5 тыс.
 • «Несвятые святые» и другие рассказы — 340.2 тыс.
 • Светлана Копылова. Песни-притчи — 272.6 тыс.

Сейчас в разделе:

Всего записей: 972

Видео (кликните для воспроизведения).

Copyright © 2019 Православные аудиокниги

Келейные (домашние) молитвы

Молитвослов учебный для начинающих на современном русском языке

Молитвослов в современном русском переводе. Издание призвано помочь людям, делающим первые шаги в Церкви и испытывающим затруднения с пониманием наиболее…

Молитвы о детях и крестниках

«Родителям о детях своих должно молиться Богу, дабы их Сам Он наставил на страх Свой и умудрил во спасение». — Святитель Тихон Задонский.

Молитвослов «Молись, Россия, под Покровом Пресвятой Богородицы»

Избранные молитвословия, прочитанные архиепископом Иларионом (Алфеевым) и архимандритом Иоанном (Крестьянкиным).

Молитвы о детях

«Молитва матери со дна моря достанет», — гласит народная мудрость. По родительским молитвам Господь чудесным образом оберегает и вразумляет детей,…

Богородичное правило

«Богородичным правилом» называется чтение 150 раз в сутки Архангельского приветствия: «Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою, благословенна Ты…

Детский молитвослов

Православный молитвослов для детей до семи лет.

Чин литии, совершаемой мирянином дома и на кладбище

Лития — от греч. литэ — усердное моление. Особый род литии — заупокойная лития — установлен для моления об умершем.

Молитвы в дорогу

Молитвы в дорогу в исполнении мужского хора под управлением Александра Бордака.

Богородичное правило

В жизни Божией Матери было пятнадцать ступеней, пятнадцать главных моментов, и чтение правила разделено на пятнадцать десятков. На каждом десятке…

Пяточисленные молитвы

Пяточисленные молитвы — творение святителя Димитрия Ростовского. Читаются по благословению духовника.

Валаамское монашеское правило

Чтение и пение Валаамского монашеского правила проникнуты особым молитвенным настроением, характерным для повседневного иноческого жития.

Молитвы о здравии

Сборник молитв о здравии.

Молитвы утренние и вечерние

Кому могут быть полезны молитвы в аудиоформате: Безусловно, всем людям с плохим зрением или больными глазами. Находящимся в пути (эти…

Молитвы ко Святому Причащению

Причащение есть Таинство, в котором верующий под видом хлеба и вина, вкушая самого Тела и Крови Христовой, таинственно соединяется со…

Мужской монастырь «Крестовая Пустынь», поселок Солох-Аул

Официальный сайт монастыря

Молитвенное правило

О чётках

Многие занимаются Иисусовой молитвой, но далеко не все понимают, какое великое значение имеет это делание для нашего спасения. Это всеобъемлющее дело, о котором схимонах Василий Поляномерульский, знаменитый подвижник XVIII века, сказал, что если все прочие духовные занятия подобны рекам, то умное делание — океану, в который все эти реки впадают (он имел в виду библейское повествование об океане, который обтекает и орошает всю землю). Но говоря об умном делании — об Иисусовой молитве, нельзя не сказать и о том изобретении, которое помогает нам в этом занятии. Приспособление это придумано святыми отцами: может быть, по откровению свыше, а может быть просто благодаря тому, что разум их был очищен Божией благодатию. Читать далее →

Читайте так же:  Молитва на отвращение к алкоголю

Поделиться:

О чётках.

Каждый православный христианин должен непрестанно молиться и бодрствовать.

В истории человечества христианство занимало свое место постепенно, получая победу над лжеучениями и над всем хитросплетением земного разума. Внутреннее действие веры увлекало подвижников уходить в безлюдные, не пригодные для жизни места, или оставаться беззащитным в безбожном обществе, и единственным оружием этих людей было Евангелие, Псалтирь и четки с Иисусовой молитвой.

О правиле Афонских пустынножителей-отшельников начала 20 века:

Повечерие
При закате солнца читает повечерие, с каноном Божией Матери. В конце повечерия поется стихира кресту: «Иже крестом ограждаема» и целует крест. Отпуст: «Молитвами св. отец наших, Господи, Иисусе Христе, Боже наш, помилуй мя грешнаго. Аминь».

Келейный канон
Через минут 15 после повечерия келейный канон. Тянут (по выражению монашескому, «тянут», т.е. перебирают по зернышку четки до конца и опять начинают сначала) сей канон без исключения все: монастырские, обительские и отшельники; тянут по четкам в келлиях, за каждым зерном четки поясной поклон, и земные поклоны кладут в количестве, назначенном старцем или духовником.

Канон мантийного монаха
Начало: «Молитвами святых отец наших, Господи, Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас: Аминь». Таже: «Царю Небесный», Трисвятое, «Пресвятая Троице», «Отче наш. Господи, помилуй, 12. Слава, и ныне. Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу (трижды). Пс.50: «Помилуй мя, Боже». «Верую во Единаго Бога».
Спасителю — 3 четки
Божией Матери — 2
Всем святым — 1 четка.
Ангелу хранителю — 1
О здравии родителей, сродников и благодетелей — 1/2
О упокоении — 1/2
Земных поклонов Спасителю — 30
Божией Матери — 20
О здравии и спасении родителей, сродников и благодетелей — 3 поклона
О упокоении — 3

Канон рясофорного монаха и послушника:
Спасителю — 1четка
Бого-Матери — 1 ч.
Ангелу-Хранителю — 1/2
Святому, которого носишь имя 1/2
Земных поклонов — 50
Некоторые делают так:
Спасителю — 3 четки.
Божией Матери — 2
Всем святым — 1
Земных поклонов — 50

О келейном каноне
1) Келейный канон исполняют все ежедневно, кроме 10 дней в году: от Великого четвертка по Фомино воскресение.
2) Поклоны земные отменяются по субботам и воскресеньям во весь год, во всю Пятидесятницу, также — когда бывает бдение и полиелей в память великих святых среди недели.
3) В дни воскресные и бденные совершается канон, когда есть время, днем или ночью, без земных поклонов, одни четки, только с поясными поклонами.

Утреня в 12 часов ночи
Начало обычное; читает полунощницу с кафизмою и все до конца; также утреню. За кафизмы по четкам вычитывает: 3 четки Спасителю за кафизму; за канон святых 3 четки. Все остальное — по Следованной псалтири до конца. За эктении по 12 раз: «Господи, помилуй», а за сугубую — по 40 раз: «Господи, помилуй» и поминает о здравии и о упокоении родителей, сродников и благодетелей и — отпуст. Кланяется иконам.

Часы и обедница
В шесть часов утра читаются часы. Начало обычное: «Молитвами св. отец наших» до «Приидите, поклонимся», псалмы 3-го часа и 6-ого. Изобразительныя: блаженны, апостол, евангелие, акафист Спасителю и далее все по ряду. Поминает своих родителей, сродников и благодетелей и за весь мир молится. Отпуст. Покланяется иконам.
Исполняя предания св. отцев, по окончании часов принимают антидор и запивают освященной водой, которая в монастырях, скитах и обителях освящается первого числа каждого месяца, нарочно для окропления обители (каждый месяц освящается вода и очередной иеромонах с певчими ходит по келлиям, в которых живут братия, и по всем зданиям, поют тропарь: «Спаси, Господи», и окропляют св. водой) и для запивания антидора, по окончании литургии берут антидор и запивают святой водой.
А пустынножители при посещении монастырей, скитов или обителей бывают снабжены антидором и освященной водой, и пользуются ими до того времени, пока случится в другой раз побывать в обители.

Примечание.
1) Все эти службы суточного круга церковной службы, невозможно одному человеку прочитать по книгам, даже двум тяжело. Кроме того, один не в состоянии приобрести нужных книг для выполнения всего церковного устава: некоторые, кроме Следованной псалтири и евангелия, других книг не имеют; чтение по книгам они более заменяют молитвами по четкам.

Обычно по четкам также исполняют пятисотницу и Богородичное правило.

ПРАВИЛО ПЯТИСОТНИЦЫ.

Первая сотница:
С молитвою: Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго.
10 — земных,
20 — поясных,
70 — умносердечных.

В конце сотницы — земной поклон и молитву:
Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами отжени от мене, смиреннаго и окаяннаго раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверная, лукавая и хульная помышления от окаяннаго моего сердца и от помраченнаго ума моего; и погаси пламень страстей моих, яко нищ есмь и окаянен. И избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий и от всех действ злых свободи мя. Яко благословена еси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь.

Под воскресные дни и великие праздники от Рождества Христова до Крещения и с Вербной недели до недели ап. Фомы, правило совсем отлагается, а в дни полиелейных праздников и под субботы проходится без земных поклонов.

Старец проигумен Харалампий,
монастырь преп. Дионисия,
Святая Гора Афон

КАК СОВЕРШАЕТСЯ МОЛИТВА ПО ЧЁТКАМ

Данное правило употребляется на Святой Горе Афон монахами,
не имеющими возможности посещать уставные церковные службы

Возлюбленные братья, вострубим подъем!

Враги наши бесы не спят и непрестанно трудятся, чтобы ввергнуть нас во грехи и по причине грехов и страстей — во глубину адскую. Мы не можем противоборствовать им ничем другим, кроме молитвы. Чтение духовных книг прекрасно и полезно. Чтение или посещение церковных служб помогает тем из нас, которые имеют для этого возможность.

Читайте так же:  Молитва чтобы болезнь ушла

Однако для многих способом, который может заменить другие способы молитвы, является молитва по чёткам. На каждом узелке чёток призывай имя Господа Иисуса, произнося краткую молитву «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя» или просто: «Господи Иисусе Христе, помилуй мя».

Начинай так: «Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Царю Небесный. Трисвятое. Пресвятая Троице. Отче наш. Господи помилуй (12 раз). Слава, и ныне. Приидите, поклонимся. 50-й псалом». Затем краткая импровизированная молитва один раз в день с кратким славословием, благодарением, исповеданием, прошением оставления твоих грехов и укрепления тебя и твоих братьев во Христе в добром подвиге.

И молитва по чёткам или по часам без чёток.

9 сотниц Спасителю или 15 минут по часам;

3 сотницы Божией Матери или 5 минут по часам;

1 сотница святому дня или 2 минуты по часам;

1 сотница святому храма или 2 минуты по часам;

1 сотница святому седмицы или 2 минуты по часам.

Повечерие. Так же, как и вечерня, с добавлением 6 сотниц Божией Матери или 10 минут по часам и 1 сотницы ангелу-хранителю или 2 минут по часам.

12 сотниц Спасителю или 20 минут по часам;

3 сотницы Божией Матери или 5 минут по часам.

27 сотниц Спасителю или 1 час по часам;

9 сотниц Божией Матери или 15 минут по часам;

по 1 сотнице или по 2 минуты:

и святому седмицы, как на вечерне;

3 сотницы всем святым или 5 минут по часам.

Последование ко святому причащению:

12 сотниц Спасителю или 20 минут по часам;

3 сотницы Божией Матери или 5 минут по часам.

Молебен Спасителю, Божией Матери или святому:

6 сотниц или 10 минут по часам.

Часы 1-й, 3-й, 6-й, 9-й:

18 сотниц Спасителю или 30 минут по часам;

6 сотниц Божией Матери или 10 минут по часам.

Если у тебя мало свободного времени и ты едешь в автобусе или находишься где-то еще, вместо того, чтобы рассматривать окружающих, посмотри на свои часы, заключись внутри себя и произноси молитву, как мы сказали выше.

Благодаря привычке, неотступному вниманию и непрестанной молитве ты станешь труднодостижимой целью для лукавого. Соединяя с этим благоделание любви, милосердия, веры, сострадания, умиления, самоосуждения, надежды на Бога, регулярной исповеди и божественного причащения, ты приобретешь крепкий арсенал оружия и сделаешься защищенным благодатью Божией и почти недоступным для смертоносных стрел диавола. Господь сказал: «Без Мене не можете творити ничесоже» (Ин. 15, 5). Поэтому, зная свою немощь, смиряйся и прославляй Отца и Сына и Святаго Духа ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитвы, читаемые по чёткам

Спасителю: Господи Иисусе Христе, помилуй мя.

Божией Матери: Пресвятая Богородице, спаси мя.

Святым: Святый апостоле (мучениче, пророче, праведный, преподобне отче наш, святителю отче наш и т.д.),моли Бога о мне (или просто: святе (святая)… моли Бога о мне).

Ангелу-хранителю: Святый Ангеле мой, сохрани мя.

Молитвы святым седмицы

В понедельник: Святии архангели, молите Бога о мне.

Во вторник: Крестителю Христов, моли Бога о мне.

В среду и пяток: Кресте Христов, спаси мя силою твоею.

В четверток: Святии апостоли, молите Бога о мне; святителю отче Николае, моли Бога о мне,

В субботу: Вси святии, молите Бога о мне.

В неделю: Пресвятая Троице (Боже мой), помилуй мя.

Источник: Свято-Троицкая Сергиева Лавра. Иноческое келейное правило. 2005 г.

Правило по четкам

Совершение правила по четкам определенного количества Иисусовых молитв древнейшая монашеская практика.

Количества молитв, читаемых по четкам за соответствующие службы.

Первые цифры количество молитв и поклонов соответственно – это
правило помещено в Следованной Псалтири, Служебнике, третья цифра
молитвы без поклонов – это правило взято из одной старой Следованной
Псалтири, последние цифры обозночают количество молитв или время
(минуты), которое надо молиться, если нет четок – афонское правило для
тех, кто не может присутствовать да богослужением, взято из «Иноческого
келейного правила» ТСЛ, 2001 Вечерня, 100 молитв и

25 поклонов или 600 молитв без поклонов, 900 – Спасителю или 15 мин., 300 – Божией Матери или 5 мин., 100 – Св. дня или 2 мин., 100 – Св. храма или 2 мин, 100 – Св. седмичному или 2 мин. Повечерие малое, 50 молитв и 12 покл., 400 мол. без покл., 900 – Спасителю или 15 мин, 300 – Божией Матери или 5 мин, 100 – Св. дня или 2 мин, 100 – Св. храма или 2 мин, 100 – Св. седмичному или 2 мин.

1) За все службы в первых двух случаях (молитвы с поклонами и молитвы без поклонов) читается положенное число молитв: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго»,
с поклонами или без поклонов. Также за канон Богородице с акафистом
вместо молитв и поклонов можно положить 300 поклонов. За канон
Параклисис Богородице молитв 70 и поклонов 12 или молитву: «Владычице моя Пресвятая Богородице, спаси мя грешнаго» – 100 раз.

2) Молитвы, читаемые по четкам по афонскому правилу:
Спасителю: Господи Иисусе Христе, помилуй мя.
Божией Матери: Пресвятая Богородице, спаси мя.
Святым: Святой апостоле (мучениче, пророче, праведный,
преподобный отче наш, святителю отче наш и т.д.) моли Бога о мне (или
просто: святее (святая) … моли Бога о мне).
Ангелу-хранителю: Святый Ангеле мой, сохрани мя.

Видео (кликните для воспроизведения).

Молитвы святым седмицы:
В понедельник: Святии архангели, молите Бога о мне.
Во вторник: Крестителю Христов, моли Бога о мне.
В среду и пяток: Кресс Христов, спаси мя силою твоею.
В четверток: Святи апостоли, молите Бога о мне; Святителю отче Николае, моли Бога о мне.
В субботу: Вси святи, молите Бога о мне.
В неделю: Прествятая Троице (Боже мой), помилуй мя.

Вечерние молитвы монастырские
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here