Три канона молитвы

Молитвенное правило: Три канона молитвы | golgoffa.ru - ответы из святых книг и открытых источников в сети.

Каноны ко Святому Причащению (совмещенные) с ударениями

Канон покаянный ко Господу нашему Иисусу Христу, молебный ко Пресвятой Богородице и Ангелу Хранителю.
Готовясь к причащению, совмещенный канон можно читать вместо трех отдельных канонов.

Глас 6-й, песнь 1

Ирмо́с: Я́ко по су́ху пешеше́ствовав Изра́иль, по бе́здне стопа́ми, гони́теля фарао́на ви́дя потопля́ема, Бо́гу побе́дную песнь пои́м, вопия́ше.

Господу Иисусу Христу

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.
Ны́не приступи́х аз гре́шный и обремене́нный к Тебе́, Влады́це и Бо́гу моему́; не сме́ю же взира́ти на не́бо, то́кмо молю́ся, глаго́ля: даждь ми, Го́споди, ум, да пла́чуся дел мои́х го́рько.
Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.
О, го́ре мне гре́шному! Па́че всех челове́к окая́нен есмь, покая́ния несть во мне; даждь ми, Го́споди, сле́зы, да пла́чуся дел мои́х го́рько.
Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.
Безу́мне, окая́нне челове́че, в ле́ности вре́мя губи́ши; помы́сли житие́ твое́, и обрати́ся ко Го́споду Бо́гу, и пла́чися о де́лех твои́х го́рько.
Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Ма́ти Бо́жия Пречи́стая, воззри́ на мя гре́шнаго, и от се́ти диа́воли изба́ви мя, и на путь покая́ния наста́ви мя, да пла́чуся дел мои́х го́рько.

Пресвятей Богородице

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Мно́гими содержи́мь напáстьми, к Тебе́ прибега́ю, спасе́ния иски́й: о, Мáти Сло́ва и Де́во, от тя́жких и лю́тых мя спаси́.
Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Страсте́й мя смущáют прило́зи, мно́гаго уны́ния испо́лнити мою́ ду́шу; умири́, Отрокови́це, тишино́ю Сы́на и Бо́га Твоего́, Всенепоро́чная.
Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Спáса ро́ждшую Тя и Бо́га, молю́, Де́во, избáвитися ми лю́тых: к Тебе́ бо ны́не прибегáя, простирáю и ду́шу и помышле́ние.
Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Неду́гующа те́лом и душе́ю, посеще́ния Боже́ственнаго и промышле́ния от Тебе́ сподо́би, еди́на Богомáти, я́ко блага́я, Благáго же Роди́тельница.

Ангелу хранителю

Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же мой, поми́луй мя.
Иисусу:
Песнь воспе́ти и восхвали́ти, Спа́се, Твоего́ раба́ досто́йно сподо́би, безпло́тному Áнгелу, наста́внику и храни́телю моему́.
Святы́й Áнгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́ Бо́га о мне.
Еди́н аз в неразу́мии и в ле́ности ны́не лежу́, наста́вниче мой и храни́телю, не оста́ви мене́ погиба́юща.
Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.
Ум мой твое́ю моли́твою напра́ви, твори́ти ми Бо́жия повеле́ния, да получу́ от Бо́га отда́ние грехо́в, и ненави́дети ми злых наста́ви мя, молю́ся ти.
И ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Моли́ся, Деви́це, о мне, рабе́ Твое́м, ко Благода́телю, со храни́телем мои́м Áнгелом, и наста́ви мя твори́ти за́поведи Сы́на Твоего́ и Творца́ моего́.

Песнь 3

Седален, глас 6-й

Помышля́ю день стра́шный и пла́чуся дея́ний мои́х лука́вых: ка́ко отвеща́ю Безсме́ртному Царю́, или́ ко́им дерзнове́нием воззрю́ на Судию́, блу́дный аз? Благоутро́бный О́тче, Сы́не Единоро́дный и Ду́ше Святы́й, поми́луй мя.
Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.
От любве́ душе́вныя вопию́ ти, храни́телю моея́ души́, всесвяты́й мой Áнгеле: покры́й мя и соблюди́ от лука́ваго ловле́ния всегда́, и к жи́зни наста́ви небе́сней, вразумля́я и просвеща́я и укрепля́я мя.
И ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Б о­го­ро́­ди­це безневе́стная Пре­чи́с­тая, Я́же без се́мене ро́ждши всех Вла­ды́ку, Того́ со А́н­ге­лом храни́телем мои́м моли́, изба́вити ми ся вся́каго недоуме́ния, и да́ти умиле́ние и свет души́ мое́й, и согреше́нием очище́ние, Я́же еди́на вско́ре заступа́ющи.

Песнь 4

Песнь 5

Песнь 6
Кондак покаянного канона

Душе́ моя́, почто́ греха́ми богате́еши, почто́ во́лю диа́волю твори́ши, в чесо́м наде́жду полага́еши? Преста́ни от сих, и обрати́ся к Бо́гу с пла́чем, зову́щи: Милосе́рде Го́споди, поми́луй мя гре́шнаго.

Икос

Помы́сли, душе́ моя́, го́рький час сме́рти и стра́шный суд Творца́ твоего́ и Бо́га: А́нгели бо гро́знии по́ймут тя, душе́, и в ве́чный огнь введу́т; у́бо пре́жде сме́рти пока́йся, вопию́щи: Го́споди, поми́луй мя гре́шнаго.

Песнь 7
Песнь 8
Песнь 9

Молитва ко Господу нашему Иисусу Христу

Влады́ко Христе́ Бо́же, И́же Страстьми́ Твои́ми стра́сти моя́ исцели́вый, и я́звами Твои́ми я́звы моя́ уврачева́вый, да́руй мне, мно́го Тебе́ прегреши́вшему, сле́зы умиле́ния; сраствори́ моему́ те́лу от обоня́ния Животворя́щаго Те́ла Твоего́, и наслади́ ду́шу мою́ Твое́ю Честно́ю Кро́вию, от го́рести, е́юже мя сопроти́вник напои́; возвы́си мой ум к Тебе́, до́лу пони́кший, и возведи́ от про́пасти поги́бели, я́ко не и́мам покая́ния, не и́мам умиле́ния, не и́мам слезы́ уте́шительныя, возводя́щия ча́да ко своему́ насле́дию. Омрачи́хся умо́м в жите́йских страсте́х, не могу́ воззре́ти к Тебе́ в боле́зни, не могу́ согре́тися слеза́ми я́же к Тебе́ любве́. Но, Влады́ко Го́споди Иису́се Христе́, Сокро́вище благи́х, да́руй мне покая́ние всеце́лое и се́рдце люботру́дное во взыска́ние Твое́, да́руй мне благода́ть Твою́, и обнови́ во мне зра́ки Твоего́ о́браза. Оста́вих Тя, не оста́ви мене́; изы́ди на взыска́ние мое́, возведи́ к па́жити Твое́й, и сопричти́ мя овца́м избра́ннаго Твоего́ ста́да, воспита́й мя с ни́ми от зла́ка Боже́ственных Твои́х Та́инств, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, и всех святы́х Твои́х. Ами́нь.

Молитвы ко Пресвятой Богородице

Цари́це моя́ преблага́я, Наде́ждо моя́ Богоро́дице, Прия́телище си́рых, и стра́нных Предста́тельнице, скорбя́щих Ра́досте, оби́димых Покрови́тельнице! Зри́ши мою́ беду́, зри́ши мою́ скорбь, помози́ ми я́ко не́мощну, окорми́ мя я́ко стра́нна. Оби́ду мою́ ве́си, разреши́ ту, я́ко во́лиши: я́ко не и́мам ины́я по́мощи ра́зве Тебе́, ни ины́я Предста́тельницы, ни благи́я Уте́шительницы, то́кмо Тебе́, о Богома́ти; я́ко да сохрани́ши мя и покры́еши во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва Ангелу хранителю

Окончание молитв

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя Богоро́дицу, Присноблаже́нную, и Пренепоро́чную, и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м, и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, и всех святы́х, поми́луй нас. Ами́нь.

Канон покаянный ко Господу нашему Иисусу Христу

Песнь 1

Читайте так же:  Молитва от одиночества женщине к Богу

Ирмос: Я́ко по сýху пешешéствовав Изрáиль, по бéздне стопáми, гони́теля фараóна ви́дя потопля́ема, Бóгу побéдную песнь пои́м, вопия́ше.

Припев: Поми́луй мя, Бóже, поми́луй мя.

Ны́не приступи́х аз грéшный и обременéнный к Тебé, Влады́це и Бóгу моемý; не смéю же взирáти на нéбо, то́кмо молю́ся, глаго́ля: даждь ми, Гóсподи, ум, да плáчуся дел мои́х гóрько.

Поми́луй мя, Бóже, поми́луй мя.

О, гóре мне грéшному! Пáче всех человéк окая́нен есмь, покая́ния несть во мне; даждь ми, Гóсподи, слéзы, да плáчуся дел мои́х гóрько.

Слава: Безýмне, окая́нне человéче, в лéности врéмя губи́ши; помы́сли житиé твоé, и обрати́ся ко Гóсподу Бóгу, и плáчися о дéлех твои́х гóрько.

И ныне: Мáти Бóжия Пречи́стая, воззри́ на мя грéшнаго, и от сéти диáволи избáви мя, и на путь покая́ния настáви мя, да плáчуся дел мои́х гóрько.

Песнь 3

Ирмос: Несть свят, я́коже Ты, Го́споди Бо́же мой, вознесы́й рог вéрных Твои́х, Блáже, и утверди́вый нас на кáмени исповéдания Твоегó.

Поми́луй мя, Бóже, поми́луй мя.

Внегдá постáвлени бýдут престóли на Суди́щи Стрáшнем, тогдá всех человéк делá обличáтся; гóре тáмо бýдет грéшным, в мýку отсылáемым; и то вéдущи, душé моя́, покáйся от злых дел твои́х.

Поми́луй мя, Бóже, поми́луй мя.

Слава: Увы́ мне великогрéшному, и́же дéлы и мы́сльми оскверни́вся, ни кáпли слез имéю от жестосéрдия; ны́не возни́кни от земли́, душé моя́, и покáйся от злых дел твои́х.

И ныне: Се, взывáет, Госпожé, Сы́н Твой, и поучáет нас на дóброе, аз же грéшный добрá всегдá бéгаю; но Ты, Ми́лостивая, поми́луй мя, да покáюся от злых мои́х дел.

Седален, глас 6-й

Помышля́ю день стрáшный и плáчуся дея́ний мои́х лукáвых: кáко отвещáю Безсмéртному Царю́, или кóим дерзновéнием воззрю́ на Сýдию, блýдный аз? Благоутрóбный Óтче, Сы́не Единорóдный и Дýше Святы́й, поми́луй мя.

Богородичен: Свя́зан мнóгими ны́не плени́цами грехóв и содержи́мь лю́тыми страстьми́ и бедáми, к Тебé прибегáю, моемý спасéнию, и вопию́: помоги́ ми, Дéво, Мáти Бóжия.

Песнь 4

Ирмос: Христо́с моя́ си́ла, Бог и Госпóдь, честнáя Цéрковь боголéпно поéт, взывáющи от смы́сла чи́ста, о Гóсподе прáзднующи.

Поми́луй мя, Бóже, поми́луй мя.

Ширóк путь зде и угóдныи́ слáсти твори́ти, но гóрько бýдет в послéдний день, егдá душá от тéла разлучáтися бýдет: блюди́ся от сих, человéче, Цáрствия рáди Бо́жия.

Поми́луй мя, Бóже, поми́луй мя.

Почтó убóгаго оби́диши, мздý наéмничу удéржуеши, брáта твоегó не лю́биши, блуд и гóрдость гóниши? Остáви ýбо сия́, душé моя́, и покáйся Цáрствия рáди Бóжия.

Слава: О, безýмныи́ человéче, докóле углебáеши, я́ко пчелá, собирáющи богáтство твоé? Вскóре бо поги́бнет, я́ко прах и пéпел: но бóлее взыщи́ Цáрствия Бóжия.

И ныне: Госпожé Богорóдице, поми́луи́ мя грéшнаго, и в добродéтели укрепи́, и соблюди́ мя, да нáглая смерть не похи́тит мя неготóваго; и доведи́ мя, Дéво, Цáрствия Бóжия.

Песнь 5

Ирмос: Бóжиим свéтом Твои́м, Блáже, ýтренюющих Ти дýши любóвию озáри, молю́ся, Тя вéдети, Слóве Бóжий, и́стиннаго Бóга, от мрáка грехóвнаго взывáюща.

Поми́луй мя, Бóже, поми́луй мя.

Воспомяни́, окая́нный человéче, кáко лжам, клеветáм, разбóю, нéмощем, лю́тым зверéм, грехóв рáди порабощéн еси́; душé моя́ грéшная, тогó ли восхотéла еси́?

Поми́луй мя, Бóже, поми́луй мя.

Трепéщут ми ýди, всéми бо сотвори́х винý: очи́ма взирáяй, уши́ма слы́шай, язы́ком злáя глагóляй, всегó себé геéнне предая́ий; душé моя́ грéшная, сегó ли восхотéла еси́?

Слава: Блудникá и разбóйника кáющася прия́л еси́, Спáсе, аз же еди́н лéностию грехóвною отягчи́хся и злым делóм поработи́хся; душé моя́ грéшная, сегó ли восхотéла еси́?

И ныне: Ди́вная и ско́рая помо́щнице всем человéком, Мáти Бóжия, помози́ мне недостóйному, душá бо моя́ грéшная того восхотé.

Песнь 6

Ирмос: Житéйское мóре, воздвигáемое зря напáстей бýрею, к ти́хому пристáнищу Твоемý притéк, вопию́ Ти: возведи́ от тли живóт мой, Многоми́лостиве.

Поми́луй мя, Бóже, поми́луй мя.

Житиé на земли́ блýдно пожи́х и дýшу во тьму предáх, ны́не ýбо молю́ Тя, Ми́лостивый Влады́ко: свободи́ мя от рабóты сея́ врáжия, и даждь ми рáзум твори́ти вóлю Твою́.

Поми́луй мя, Бóже, поми́луй мя.

Кто твори́т таковáя, я́коже аз? Я́коже бо свиния́ лежи́т в калý, тáко и аз грехý служý. Но Ты, Гóсподи, истóргни мя от гнýса сегó и даждь ми сéрдце твори́ти зáповеди Твоя́.

Слава: Воспряни́, окая́нный человéче, к Бóгу, воспомянýв своя́ согрешéния, припáдая ко Творцý, слезя́ и стеня́; Той же, я́ко милосéрд, даст ти ум знáти вóлю Свою́.

И ныне: Богорóдице Дéво, от ви́димаго и неви́димаго зла сохрани́ мя, Пречи́стая, и приими́ моли́твы моя́, и донеси́ я Сы́ну Твоéму, да даст ми ум твори́ти вóлю Его.

Кондак

Душé моя́, почтó грехáми богатéеши, почтó вóлю диáволю твори́ши, в чесóм надéжду полагáеши? Престáни от сих и обрати́ся к Бóгу с плáчем, зовýщи: Милосéрде Гóсподи, поми́луй мя грéшнаго.

Икос

Помы́сли, душé моя́, гóрький час смéрти и Стрáшный Суд Творцá твоегó и Бóга: Áнгели бо грóзнии пóймут тя, душé, и в вéчный огнь введýт: ýбо прéжде смéрти покáйся, вопию́щи: Гóсподи, поми́луй мя грéшнаго.

Песнь 7

Ирмос: Росодáтельну ýбо пещь соделá Áнгел преподóбным отрокóм, халдеи́ же опаля́ющее велéние Бóжие, мучи́теля увещá вопи́ти: благословéн еси́, Бóже отéц нáших.

Поми́луй мя, Бóже, поми́луй мя.

Не надеи́йся, душé моя́, на тлéнное богáтство и на непрáведное собрáние, вся бо сия́ не вéси кому остáвиши, но возопи́й: поми́луй мя, Христé Бóже, недостóйнаго.

Поми́луй мя, Бóже, поми́луй мя.

Не уповáй, душé моя́, на телéсное здрáвие и на скóромимоходящую красотý, ви́диши бо, я́ко си́льнии и млади́и умирáют, но возопи́й: поми́луй мя, Христé Бóже, недостóйнаго.

Слава: Воспомяни́, душé моя́, вéчное житиé, Цáрство Небéсное, уготóванное святы́м, и тьму кромéшную и гнев Бóжий злым, и возопи́й: поми́луй мя, Христé Бóже, недостóйнаго.

И ныне: Припади́, душé моя́, к Бóжией Мáтери и помоли́ся Той, есть бо скóрая Помóщница кáющимся, умóлит Сы́на Христá Бóга, и поми́лует мя недостóйнаго.

Читайте так же:  Молитва для крепкой семьи от завистников

Песнь 8

Ирмос: Из плáмене преподóбным рóсу источи́л еси́ и прáведнаго жéртву водóю попали́л еси́: вся бо твори́ши, Христé, тóкмо éже хотéти. Тя превознóсим во вся вéки.

Поми́луй мя, Бóже, поми́луй мя.

Кáко не и́мам плáкатися, егдá помышля́ю смерть, ви́дех бо во грóбе лежáща брáта моегó, безслáвна и безобрáзна? Что ýбо чáю, и на что надéюся? Тóкмо даждь ми, Гóсподи, прéжде концá покая́ние. (Дважды)

Слава: Вéрую, я́ко прии́деши суди́ти живы́х и мéртвых, и вси во своéм чинý стáнут, стáрии и млади́и, влады́ки и кня́зи, дéвы и свящéнницы; где обря́щуся аз? Сего́ рáди вопию́: даждь ми, Гóсподи, прéжде концá покая́ние.

И ныне: Пречи́стая Богорóдице, приими́ недостóйную моли́тву мою́ и сохрани́ мя от нáглыя смéрти, и дáруй ми прéжде концá покая́ние.

Песнь 9

Ирмос: Бóга человéком невозмóжно ви́дети, на Негóже не смéют чи́ни áнгельстии взирáти; Тобóю же, Всечи́стая, яви́ся человéком Слóво Воплощéнно, Егóже величáюще, с небéсными вóи Тя ублажáем.

Поми́луй мя, Бóже, поми́луй мя.

Ны́не к вам прибегáю, Áнгели́, Архáнгели и вся Небéсныя Си́лы, у Престóла Бóжия стоя́щии, моли́теся ко Творцý своемý, да избáвит дýшу мою́ от мýки вéчныя.

Поми́луй мя, Бóже, поми́луй мя.

Ны́не плáчуся к вам, святи́и патриáрси, цáрие и прорóцы, апóстоли и святи́телие и вси избрáннии Христóвы: помози́те ми на судé, да спасéт дýшу мою́ от си́лы врáжия.

Слава: Ны́не к вам воздежý рýце, свя́тии мýченицы, пусты́нницы, дéвственницы, прáведницы и вси святи́и, моля́щиися ко Гóсподу за весь мир, да поми́лует мя в час смéрти моея́.

И ныне: Мáти Бóжия, помози́ ми, на Тя си́льне надéющемуся, умоли́ Сы́на Своегó, да постáвит мя недостóйнаго одеснýю Себé, егдá ся́дет судя́й живы́х и мéртвых, ами́нь.

Молитва

Влады́ко Христé Бóже, И́же страстьми́ Свои́ми стрáсти моя́ исцели́вый и я́звами Свои́ми я́звы моя́ уврачевáвый, дáруй мне, мнóго Тебé прегреши́вшему, слéзы умилéния; сраствори́ моемý тéлу от обоня́ния Животворя́щаго Тéла Твоегó, и наслади́ дýшу мою́ Твоéю Честнóю Крóвию от гóрести, éюже мя сопроти́вник напои́; возвы́си мой ум к Тебé, дóлу пони́кший, и возведи́ от прóпасти поги́бели: я́ко не и́мам покая́ния, не и́мам умилéния, не и́мам слéзы утéшительныя, возводя́щий чáда ко своемý наслéдию. Омрачи́хся умóм в житéйских страстéх, не могý воззрéти к Тебé в болéзни, не могý согрéтися слезáми, я́же к Тебé любвé. Но, Влады́ко Гóсподи Иисýсе Христé, сокрóвище благи́х, дáруй мне покая́ние всецéлое и сéрдце люботрýдное во взыскáние Твоé, дáруй мне благодáть Твою́ и обнови́ во мне зрáки Твоегó óбраза. Остáвих Тя, не остáви менé; изы́ди на взыскáние моé, возведи́ к пáжити Твоéй и сопричти́ мя овцáм избрáннаго Твоегó стáда, воспитáй мя с ни́ми от злáка Божéственных Твои́х Тáинств, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Мáтере и всех святы́х Твои́х. Ами́нь.

Канон ко святому причащению

Песнь 1

Грядите людие, поим песнь Христу Богу, раздельшему море, и наставльшему люди, яже изведе из работы египетския, яко прославися,

Припев: Сердце чисто созиждиво мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей.

Хлеб живота вечнующаго да будет ми Тело Твое Святое, благоутробне Господи, и Честная Кровь, и недуг многообразных исцеление.

Припев: Не отвержи мене от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от мене.

Осквернен делы безместными окаянный, Твоего Пречистаго Тела и Божественныя Крове недостоин есмь, Христе, причащения, егоже мя сподоби.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Богородичен: Земле благая, благословенная Богоневесто, клас прозябшая неоранный и спасительный миру, сподоби мя сей ядуща спастися.

Песнь 3

На камени мя веры утвердив, разширил еси уста моя на враги моя. Возвесели бо ся дух мой, внегда пети: несть свят, якоже Бог наш, и несть праведен паче Тебе, Господи.

Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей.

Слезныя ми подаждь, Христе, капли, скверну сердца моего очищающия: яко да благою совестию очищен, верою прихожду и страхом, Владыко, ко причащению Божественных Даров Твоих.

Не отвержи мене от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от мене.

Во оставление да будет ми прегрешений Пречистое Тело Твое, и Божественная Кровь, Духа же Святаго общение, и в жизнь вечную, Человеколюбче, и страстей и скорбей отчуждение.

Богородичен: Хлеба животнаго трапеза пресвятая, свыше милости ради сшедшаго, и мирови новый живот дающаго, и мене ныне сподоби недостойнаго, со страхом вкусити сего, и живу быти.

Песнь 4

Пришел еси от Девы, не ходатай, ни Ангел, но Сам, Господи, воплощься, и спася еси всего мя человека. Тем зову Ти: слава силе Твоей, Господи.

Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей.

Восхотел еси, нас ради воплощься, Многомилостиве, заклан быти яко овча, грех ради человеческих: темже молю Тя, и моя очисти согрешения.

Не отвержи мене от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от мене.

Исцели души моея язвы, Господи, и всего освяти: и сподоби, Владыко, яко да причащуся тайныя Твоея Божественныя вечери, окаянный.

Богородичен: Умилостиви и мне сущаго от утробы Твоея, Владычице, и соблюди мя нескверна раба Твоего и непорочна, яко да прием умнаго бисера, освящуся.

Песнь 5

Света Подателю и веков Творче, Господи, во свете Твоих повелений настави нас: разве бо Тебе иного бога не знаем.

Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей.

Якоже предрекл еси, Христе, да будет убо худому рабу Твоему, и во мне пребуди, якоже обещался еси: се бо Тело Твое ям Божественное, и пию Кровь Твою.

Не отвержи мене от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от мене.

Слове Божий и Боже, угль Тела Твоего да будет мне помраченному в просвещение, и очищение оскверненной души моей Кровь Твоя.

Богородичен: Марие, Мати Божия, благоухания честное селение, Твоими молитвами сосуд мя избранный соделай, яко да освящений причащуся Сына Твоего.

Песнь 6

В бездне греховней валяяся, неизследную милосердия Твоего призываю бездну: от тли, Боже, мя возведи.

Читайте так же:  Когда можно читать молитву да воскреснет Бог

Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей.

Ум, душу и сердце освяти, Спасе, и тело мое, и сподоби неосужденно, Владыко, к страшным Тайнам приступити.

Не отвержи мене от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от мене.

Дабы устранился от страстей, и Твоея благодати имел бы приложение, живота же утверждение, причащением Святых, Христе, Таин Твоих.

Богородичен: Божие, Боже, Слово Святое, всего мя освяти, ныне приходящаго к Божественным Твоим Тайнам, Святыя Матере Твоея мольбами.

Кондак, глас 2

Хлеб, Христе, взяти не презри мя, Тело Твое, и Божественную Твою ныне Кровь, пречистых, Владыко, и страшных Твоих Таин причаститися окаяннаго: да не будет ми в суд, да будет же ми в живот вечный и безсмертный.

Песнь 7

Телу златому премудрыя дети не послужиша, и в пламень сами поидоша, и боги их обругаша, среди пламене возопиша, и ороси я Ангел: услышася уже уст ваших молитва.

Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей.

Видео (кликните для воспроизведения).

Источник благих, причащение, Христе, безсмертных Твоих ныне Таинств да будет ми свет, и живот, и безстрастие, и к преспеянию же и умножению добродетели Божественнейшия ходатайственно, едине Блаже, яко да славлю Тя.

Не отвержи мене от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от мене.

Да избавлюся от страстей, и врагов, и нужды, и всякия скорби, трепетом и любовию со благоговением, Человеколюбче, приступаяй ныне к Твоим безсмертным и Божественным Тайнам, и пети Тебе сподоби: благословен еси, Господи, Боже отец наших.

Богородичен: Спаса Христа рождшая паче ума, Богоблагодатная, молю Тя ныне, раб Твой, Чистую нечистый: хотящаго мя ныне к пречистым Тайнам приступити, очисти всего от скверны плоти и духа.

Песнь 8

В пещь огненную ко отроком еврейским снизшедшаго, и пламень в росу преложшаго Бога, пойте дела яко Господа, и превозносите во вся веки.

Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей.

Небесных, и страшных, и святых Твоих, Христе, ныне Таин, и Божественныя Твоея и тайныя вечери о6щника быти и мене сподоби отчаяннаго, Боже, Спасе мой.

Не отвержи мене от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от мене.

Под Твое прибег благоутробие, Блаже, со страхом зову Ти: во мне пребуди, Спасе, и аз, якоже рекл еси, в Тебе: се бо дерзая на милость Твою, ям Тело Твое, и пию Кровь Твою. Пресвятая Троице, Боже наш, слава Тебе.

Троичен: Трепещу приемля огнь да не опалюся яко воск и яко трава. Оле страшнаго таинства! Оле благоугробия Божия! Како Божественнаго Тела и Крове брение причащаюся, и нетленен сотворяюся?

Песнь 9

Безначальна Родителя Сын, Бог и Господь, воплощся от Девы нам явися, омраченная просветити, собрати расточенная: тем всепетую Богородицу величаем.

Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей.

Христос есть, вкусите и видите: Господь нас ради, по нам бо древле бывый, единою Себе принес, яко приношение Отцу Своему, присно закалается, освящаяй причащающияся.

Не отвержи мене от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от мене.

Душею и телом да освящуся, Владыко, да просвещуся, да спасуся, да буду дом Твой причащением священных Таин, живущаго Тя имея в себе со Отцем и Духом, Благодетелю Многомилостиве.

Воздаждь ми радость спасения Твоего, и Духом Владычним утверди мя.

Якоже огнь да будет ми, и яко свет, Тело Твое и Кровь, Спасе мой, пречестная, опаляя греховное вещество, сжигая же страстей терние, и всего мя просвещая, покланятися Божеству Твоему.

Богородичен: Бог воплотися от чистых кровей Твоих; темже всякий род поет Тя, Владычице, умная же множества славят, яко Тобою яве узреша всеми Владычествующаго, осуществовавшагося человечеством.

Достойно есть яко воистину блажити Тя, Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем.

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас.

(Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва ко Пресвятой Троице.

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради.

Господи, помилуй. (Трижды)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва Господня.

Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

Тропарь дня или праздника.

Если же нет, настоящие тропари, глас 6-й:

Помилуй нас, Господи, помилуй нас: всякаго бо ответа недоумеюще, сию Ти молитву, яко Владыце, грешнии приносим: помилуй нас.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу:

Господи, помилуй нас, на Тя бо уповахом: не прогневайся на ны зело, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне яко благоутробен, и избави ны от враг наших: Ты бо еси Бог наш, и мы людие Твои, вси дела руку Твоею, и имя Твое призываем.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Милосердия двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиися на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед: Ты бо еси спасение рода христианскаго.

Храм Святого Сергия Радонежского город Копейск

наш приходской сайт

Группа храма в социальной сети ВКонтакте

Построим храм вместе!

Новости

  • Неделя 6-я по Пятидесятнице Память святых отцев 6 Вселенских Соборов. Память равноапостольного князя Владимира. Крещение Руси. 30.07.2019
  • Неделя пятая по Пятидесятнице. Явление иконы Пресвятой Богородицы Казанской. 23.07.2019
  • Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. 09.07.2019
Читайте так же:  Молитва при сдачи экзаменов

Новости Патриархии

Статьи сайта «Фома»

Канон ко Святому Причащению

КАНОН КО СВЯТОМУ ПРИЧАЩЕНИЮ БОЖЕСТВЕННОГО И ЖИВОТВОРЯЩЕГО ПРЕЧИСТАГО ТЕЛА ХРИСТОВА И КРОВИ ЕГО.

Составитель: Александр Боженов

Молитва Святому Духу

Царю Небесный, Утешителю, Дух истины, Везде Сущий и весь мир наполняющий, Источник благ и Податель жизни, приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой скверны, и спаси, Благий, наши души.

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. (Поклон)

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. (Поклон)

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. (Поклон)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и всегда, и во веки веков. Аминь.

Молитва ко Пресвятой Троице

Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и всегда, и во веки веков. Аминь.

Отче наш, сущий на Небесах! Да святится имя Твоё; да приидет Царствие Твоё; да будет воля Твоя как на небе, так и на земле. Хлеб наш насущный дай нам на сей день; и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого.

Господи, помилуй. (12 раз)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и всегда, и во веки веков. Аминь.

Придите, поклонимся Царю, нашему Богу. (Поклон)

Придите, поклонимся и припадем ко Христу-Царю, нашему Богу. (Поклон)

Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему. (Поклон)

Ирмос[45]: Приходите, люди, воспоём песнь Христу Богу, разделившему море и проведшему народ, освобожденный Им от рабства египетского; ибо Он прославился.

Припев: Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. (Поклон)

Хлебом жизни вечной да будет мне Тело Твоё Святое, и драгоценная Кровь Твоя, Милосердный Господи, в исцеление от многих и различных болезней.

Припев: Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня. (Поклон)

Оскверненный делами непристойными, я, несчастный, недостоин, Христе, причащения Твоего пречистого Тела и Божественной Крови: удостой меня его.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и всегда, и во веки веков. Аминь.

Благословенная Богоневеста, земля плодородная, произведшая невозделанный и спасительный миру Колос! Удостой меня спастись, принимая Его в пищу.

Ирмос: Утвердив меня на камне веры, Ты отверз уста мои на врагов моих, ибо дух мой возрадовался, когда я начал петь: «Нет святого, как Бог наш, и нет никого праведнее Тебя, Господи!»

Припев: Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. (Поклон)

Подай мне, Христе, капли слёз, очищающие нечистоту сердца моего, чтобы, очистив совесть, с верою и страхом, Владыка, я приступил бы к причащению божественных Даров Твоих.

Припев: Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня. (Поклон)

Да будет мне, Человеколюбче, пречистое Тело Твоё и Божественная Кровь в прощение прегрешений, в общение с Духом Святым и в жизнь вечную, и в освобождение от страданий и скорбей.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и всегда, и во веки веков. Аминь.

Пресвятая Трапеза[46] Хлеба жизни, свыше по милосердию сошедшего и миру новую жизнь дающего, удостой и меня, недостойного, со страхом вкусить Его и быть живым.

Ирмос: Пришёл от Девы не ходатай, ни ангел, но Сам Ты Господи во плоти, и спас всего меня, человека. Поэтому я взываю к Тебе: «Слава могуществу Твоему, Господи!»

Припев: Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. (Поклон)

Воплотившись ради нас, Многомилостивый Господи, Ты восхотел быть заклан, как овца, за грехи человеческие. Поэтому я молю Тебя: очисти и мои согрешения.

Припев: Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня. (Поклон)

Исцели язвы моей души, Господи, и всего меня освяти, и удостой, Владыка, меня, кающегося, причаститься Твоей таинственной Божественной Вечери.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и всегда, и во веки веков. Аминь.

Умилостивь и ко мне Рождённого Тобою, Владычица, и сохрани меня, раба Твоего, чистым и беспорочным, чтобы мне осветиться, принимая духовную драгоценность.

Ирмос: Ты – Податель света и Творец времён, Господи! Наставь нас ходить во свете Твоих повелений, ведь кроме Тебя, иного бога мы не признаём.

Припев: Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. (Поклон)

Как Ты сказал, Христе, так пусть будет и мне, ничтожному рабу Твоему: пребудь во мне, как Ты обещал; ибо вот я вкушаю Твоё Божественное Тело и пью Кровь Твою.

Припев: Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня. (Поклон)

Слово Божие и Боже! Пылающий уголь Тела Твоего да будет мне, помрачённому, в просвещение, и Кровь Твоя – в очищение осквернённой души моей.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и всегда, и во веки веков. Аминь.

Мария, Матерь Божия, священный храм благоухания! Твоими молитвами сделай меня избранным сосудом, чтобы мне причаститься святынь Сына Твоего.

Ирмос: Пребывая в бездне грехов, я призываю непостижимую бездну милосердия Твоего: «От погибели, Боже, спаси меня!»

Припев: Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. (Поклон)

Ум, душу и сердце освяти, Спаситель, а также и тело моё, и удостой, Владыко, приступить, не подвергаясь осуждению, к Страшным Тайнам.

Припев: Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня. (Поклон)

Да освобожусь я от страданий, и получу благодать Твою и укрепление жизни через причащение святых, Христе, Таин Твоих.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и всегда, и во веки веков. Аминь.

Читайте так же:  Сильный молитва от врагов которые постоянно вредят

Боже, Святое Слово Бога! По мольбам святой Твоей Матери освяти меня всего, ныне приступающего к Божественным Твоим тайнам.

Кондак[47]: Не лиши меня возможности, Христе, принять ныне хлеб – Тело Твоё и божественную Кровь: пречистых и страшных Твоих Таин причащение да не будет мне, несчастному, Владыко, в осуждение, но да будет мне в жизнь вечную и бессмертную.

Ирмос: Золотому истукану премудрые дети не поклонились, но сами пошли в пламень, и осмеяли языческих богов. Среди пламени они воззвали, и Ангел окропил их росою, говоря: «Услышана молитва уст ваших».

Припев: Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. (Поклон)

Причащение Твоих бессмертных Таин, Христе, да будет мне ныне источником благ: света, жизни, бесстрастия, средством к преуспеянию в высшем совершенстве и к его умножению, единый Благий, дабы я прославлял Тебя.

Припев: Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня. (Поклон)

Приступая ныне с трепетом, любовью и благоговением к Твоим бессмертным и божественным Тайнам, да избавлюсь я, Человеколюбче, от страданий и врагов, от бед и всякой скорби. И удостой меня петь Тебе: «Благословен Ты, Господи, Боже отцов наших!»

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и всегда, и во веки веков. Аминь.

Спасителя Христа непостижимым образом родившая, Богом облагодатствованная! Молю Тебя ныне, раб Твой, чистую – нечистый: готовящегося теперь приступить к пречистым Тайнам, всего меня очисти от нечистоты плоти и духа.

Ирмос: В печь огненную к еврейским отрокам снисшедшего и пламя в росу превратившего Бога пойте, Его творения, как Господа и превозносите во все века.

Припев: Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. (Поклон)

Удостой ныне и меня, погибающего, Христе, сделаться участником Небесных, страшных и святых Твоих Таин и Твоей Божественной тайной вечери, Боже, Спаситель мой!

Припев: Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня. (Поклон)

Прибегнув к Твоему милосердию, Милостивый, я со страхом взываю к Тебе: «Пребудь во мне, Спаситель, и я в Тебе да пребуду, как Ты сказал». Ибо вот, уповая на Твою милость, я вкушаю Твоё тело и пью кровь Твою.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и всегда, и во веки веков. Аминь.

Я трепещу, принимая огонь, чтобы не сгореть, как воск и как трава. О страшное таинство! О милосердие Божие! Как я, прах, причащаюсь божественного Тела и Крови и становлюсь бессмертным?

Ирмос: Сын Безначального Родителя, Бог и Господь, воплотившись от Девы, явился нам, чтобы просветить находящихся во тьме, собрать рассеянных. Поэтому мы достойную всеобщего воспевания Богородицу и прославляем.

Припев: Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. (Поклон)

Вкусите и убедитесь: Христос, Благой Господь, ради нас некогда уподобившийся нам и единожды принёсший Себя в жертву Отцу Своему, с тех пор постоянно закалается[48], освящая причащающихся.

Припев: Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня. (Поклон)

Причащением священных Таин да освящусь я душою и телом, Владыка, да просвещусь, да спасусь, да сделаюсь домом Твоим, имея Тебя, Благодетель многомилостивый, живущим во мне с Отцем и Духом.

Припев: Возврати мне радость надежды на спасение Тобою и владычественным Духом утверди меня. (Поклон)

Да будет мне, Спаситель мой, Тело Твоё и Кровь драгоценнейшая огнём, попаляющим грехи и сжигающим терния страстей, светом, всего меня просвещающим на поклонение Божеству Твоему.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и всегда, и во веки веков. Аминь.

Бог воплотился от чистой крови Твоей. Поэтому все народы воспевают Тебя, Владычица, и сонмы духов славят, так как через Тебя они ясно увидели Владыку вселенной в человеческом естестве.

Воистину достойно прославлять Тебя как Богородицу, всегда Блаженную и Пренепорочную, и Матерь нашего Бога. Мы величаем Тебя как истинную Богородицу, безболезненно родившую Бога-Слово, достойную большей почести, чем Херувимы, и несравненно славнейшую, нежели Серафимы.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и всегда, и во веки веков. Аминь.

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных отцов наших и всех святых помилуй нас. Аминь.

[40] Канон (греч. правило) есть ряд церковных песнопений, ирмосов и тропарей, тесно между собою связанных, как в музыкальном отношении (напевом, а в греческом подлиннике и определённым размером стиха), так и по содержанию. Последнее выражает дух и сущность празднуемого церковного события, подвигов чествуемого святого или иного события.

[41] Иссоп – душистое, полукустарниковое растение с синими или розовыми цветами. Прутики иссопа, связанные в пучок, употреблялись евреями для окропления

[42] Перевод П.А. Юнгерова (1915 г.), вариант – от движения крови, то есть от блудных грехов

[43] Всесожжение – ветхозаветное жертвоприношение, при котором животное все без остатка сжигалось на жертвеннике

[44] Сион – холм в Иерусалиме, на котором был построен Храм ( Пс. 64,2; 83,8 ), символ Церкви как живого Храма Иеговы ( Ис. 2,3 ; Евр. 12,22 ; Откр. 14,1 ).

[45] Ирмос (греч. связь) – вступительный стих, как бы заглавие, показывающий содержание прочих стихов песни или канона. В византийских канонах ирмос служит мелодическим образцом для последующих тропарей песни.

[46] Т.е. Пресвятая Богородица Дева Мария (трапеза – дословно стол)

[47] Кондак – краткая песнь, содержащая изложение сущности праздника или события канона, и представляющая собой по большей части древнейшую молитву Церкви в честь праздника. Кондак всегда поётся или читается после 6-й песни канона.

Видео (кликните для воспроизведения).

[48] Имеется ввиду, конечно, не повторение самой Жертвы Христовой, а повторение нашего приобщения этой Жертве, принесённой «единожды».

Три канона молитвы
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here