Псалтырь умершим молитва

Молитвенное правило: Псалтырь умершим молитва | golgoffa.ru - ответы из святых книг и открытых источников в сети.

17-я кафизма (поминальная), чтомая в дни особого поминовения усопших

Молитвы перед началом чтения Псалтири

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Tрижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Тропарь:

Поми́луй нас, Го́споди, поми́луй нас; вся́каго бо отве́та недоуме́юще, сию́ Ти моли́тву я́ко Влады́це гре́шнии прино́сим: поми́луй нас.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Честно́е проро́ка Твоего́, Го́споди, торжество́, не́бо Це́рковь показа́, с челове́ки лику́ют а́нгели: того́ моли́твами, Христе́ Бо́же, в ми́ре упра́ви живо́т наш, да пое́м Ти: Аллилу́иа.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Мно́гая мно́жества мои́х, Богоро́дице, прегреше́ний, к Тебе́ прибего́х, Чи́стая, спасе́ния тре́буя: посети́ немощству́ющую мою́ ду́шу, и моли́ Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего дать ми оставле́ние, я́же соде́ях лю́тых, Еди́на Благослове́нная.

Го́споди, поми́луй (40 раз). И поклоны по силе.

Молитва Святей Живоначальней Троице

Всесвята́я Тро́ице, Бо́же и Соде́телю всего́ ми́ра, поспеши́ и напра́ви се́рдце мое́, нача́ти с ра́зумом и конча́ти де́лы благи́ми богодухнове́нныя сия́ кни́ги, я́же Святы́й Дух усты́ Дави́довы отры́гну, и́хже ны́не хощу́ глаго́лати аз, недосто́йный, разуме́я же свое́ неве́жество, припа́дая молю́ся Ти, и е́же от Тебе́ по́мощи прося́: Го́споди, упра́ви ум мой и утверди́ се́рдце мое́, не о глаго́лании усте́н стужа́ти си, но о ра́зуме глаго́лемых весели́тися, и пригото́витися на творе́ние до́брых дел, я́же учу́ся, и глаго́лю: да до́брыми де́лы просвеще́н, на суди́щи десны́я Ти страны́ прича́стник бу́ду со все́ми избра́нными Твои́ми. И ны́не, Влады́ко, благослови́, да, воздохну́в от се́рдца, и язы́ком воспою́, глаго́ля си́це:

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему. (Поклон)

Псалом 118

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды)

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Помяни́, Го́споди, Бо́же наш, в ве́ре и наде́жди живота́ ве́чнаго преста́вльшагося [1] раба́ Твоего́, бра́та на́шего (имярек), и я́ко Благ и Человеколю́бец отпуща́яй грехи́ и потребля́яй непра́вды, осла́би, оста́ви и прости́ вся́ во́льная его́ согреше́ния и нево́льная, изба́ви его́ ве́чная му́ки и огня́ гее́нскаго и да́руй ему́ прича́стие и наслажде́ние ве́чных Твои́х благи́х, угото́ванных лю́бящим Тя: а́ще бо и согреши́, но не отступи́ от Тебе́, и несумне́нно во Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Бо́га Тя в Тро́ице сла́вимаго ве́рова, и Еди́ницу в Тро́ице и Тро́ицу во Еди́нстве, правосла́вно да́же до после́дняго своего́ издыха́ния испове́да. Те́мже ми́лостив тому́ бу́ди, и ве́ру, я́же в Тя вме́сто дел вмени́, и со святы́ми Твои́ми, я́ко Щедр, упоко́й: несть бо челове́ка, и́же поживе́т и не согреши́т. Но Ты Еди́н еси́ кроме́ вся́каго греха́, и пра́вда Твоя́, пра́вда во ве́ки, и Ты еси́ Еди́н Бог ми́лостей и щедро́т, и человеколю́бия, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды)

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Помяни́, Го́споди, Бо́же наш, в ве́ре и наде́жди живота́ ве́чнаго преста́вльшагося раба́ Твоего́, бра́та на́шего (имярек), и я́ко Благ и Человеколю́бец отпуща́яй грехи́ и потребля́яй непра́вды, осла́би, оста́ви и прости́ вся́ во́льная его́ согреше́ния и нево́льная, изба́ви его́ ве́чная му́ки и огня́ гее́нскаго и да́руй ему́ прича́стие и наслажде́ние ве́чных Твои́х благи́х, угото́ванных лю́бящим Тя: а́ще бо и согреши́, но не отступи́ от Тебе́, и несумне́нно во Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Бо́га Тя в Тро́ице сла́вимаго ве́рова, и Еди́ницу в Тро́ице и Тро́ицу во Еди́нстве, правосла́вно да́же до после́дняго своего́ издыха́ния испове́да. Те́мже ми́лостив тому́ бу́ди, и ве́ру, я́же в Тя вме́сто дел вмени́, и со святы́ми Твои́ми, я́ко Щедр, упоко́й: несть бо челове́ка, и́же поживе́т и не согреши́т. Но Ты Еди́н еси́ кроме́ вся́каго греха́, и пра́вда Твоя́, пра́вда во ве́ки, и Ты еси́ Еди́н Бог ми́лостей и щедро́т, и человеколю́бия, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Читайте так же:  Молитвы о вкушении пищи

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды)

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Помяни́, Го́споди, Бо́же наш, в ве́ре и наде́жди живота́ ве́чнаго преста́вльшагося раба́ Твоего́, бра́та на́шего (имярек), и я́ко Благ и Человеколю́бец отпуща́яй грехи́ и потребля́яй непра́вды, осла́би, оста́ви и прости́ вся́ во́льная его́ согреше́ния и нево́льная, изба́ви его́ ве́чная му́ки и огня́ гее́нскаго и да́руй ему́ прича́стие и наслажде́ние ве́чных Твои́х благи́х, угото́ванных лю́бящим Тя: а́ще бо и согреши́, но не отступи́ от Тебе́, и несумне́нно во Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Бо́га Тя в Тро́ице сла́вимаго ве́рова, и Еди́ницу в Тро́ице и Тро́ицу во Еди́нстве, правосла́вно да́же до после́дняго своего́ издыха́ния испове́да. Те́мже ми́лостив тому́ бу́ди, и ве́ру, я́же в Тя вме́сто дел вмени́, и со святы́ми Твои́ми, я́ко Щедр, упоко́й: несть бо челове́ка, и́же поживе́т и не согреши́т. Но Ты Еди́н еси́ кроме́ вся́каго греха́, и пра́вда Твоя́, пра́вда во ве́ки, и Ты еси́ Еди́н Бог ми́лостей и щедро́т, и человеколю́бия, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

По 17-й кафизме

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Tрижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

И тропари, глас 2-й

Согреши́х к Тебе́, Спа́се, я́ко блу́дный сын: приими́ мя, О́тче, ка́ющагося, и поми́луй мя, Бо́же.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Зову́ к Тебе́, Христе́ Спа́се, мытаре́вым гла́сом: очи́сти мя я́коже о́наго, и поми́луй мя, Бо́же.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дице, не пре́зри мя тре́бующа заступле́ния Твоего́: на Тя бо упова́ душа́ мо́я, и поми́луй мя.

Го́споди, поми́луй. (40 раз)

И поклоны по силе.

Молитва

Окончание молитв

Досто́йно е́сть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тери, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́, и святы́х небе́сных сил безпло́тных, и преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, и свята́го проро́ка Дави́да, и всех святы́х, поми́луй и спаси́ мя гре́шнаго, я́ко Благ и Человеколю́бец, ами́нь.

[1] До 40-го дня после смерти полагается читать «новопреста́вленного», в дальнейшем — «преста́вльшагося».

Как правильно читать Псалтирь по усопшим дома до 40 дней: текст на русском

Псалтырь – книга хвалебных церковных песнопений, псалмы из которой читаются в разных ситуациях верующим человеком. Читаются выдержки из церковного сборника и при смерти.

Рассмотрим, как правильно читать Псалтырь по усопшим дома до 40 дней.

Православное поминание усопших

В православии принято поминать умерших родственников на годовщину их смерти и в большие церковные праздники. Молитвы об усопших читаются в отведенные для этого дни и при соблюдении установленных правил.

О том, что загробный мир существует и душа новопреставленного в течение 40 дней самостоятельно добирается до пункта назначения, проходит разные испытания, узнали благодаря блаженной Феодоре. Святая после смерти отправилась в Рай и получила возможность сообщить живущим на Земле о том, какое время требуется душе после смерти, чтобы попасть в место назначения. Кроме Феодоры, пользу чтения псалом показали апостолы, которые 3 дня молились за душу Богородицы и пели возле ее гроба молитвы из Псалтыря.

Читать молитвы за упокой нужно каждому человеку, потерявшему своего близкого. Считается, что таким образом мысли об утрате отступают на второй план, и молящийся успокаивается и настраивается на дальнейшую жизнь без умершего. Молитва – это особый язык, на котором человек говорит с Богом и с теми, кто находится на Небесах.

Необходимость произносить хвалебные песнопения об усопших до 40 дней считается помощью странствующей душе, и чем больше слов будет сказано в ее честь, тем больше вероятность попадания новопреставленного в Рай. Кроме этого, слова из Псалтыря, сказанные от сердца, помогают преодолеть те трудности, которые выпадают умершему по пути в пункт назначения.

Церковь рекомендует читать Псалтырь по усопшим непрерывно, начиная в момент смерти человека и заканчивая на 40 день после его ухода. В особых случаях святые слова читают 80 дней со дня смерти человека. Существует православный обычай прочитать полностью Псалтырь за 3 дня после ухода родственника в мир иной, и это рекомендуется сделать до его погребения.

Читайте так же:  Молитва на разбитое зеркало

Начинать произносить святые слова нужно возле гроба покойного стоя, а заканчивать уже без его физического присутствия дома или в храме. Если нет возможности читать святую книгу непосредственно над телом, то близкие усопшего делят главы Псалтыря между собой и в назначенное время каждый по очереди приступает к исполнению возложенной на него обязанности, соблюдая непрерывность молитвы.

Слово «Псалтырь» в переводе на русский с древнегреческого обозначает название музыкального инструмента. Состоит эта церковная книга из 150 , или песен, читать которые можно как в церкви, так и в домашних условиях. Псалмы разделены в книге по главам, которые называются «кафизмами», каждая из которых содержит почти равное количество песнопений.

Видео (кликните для воспроизведения).

Когда человек умирает, его близкие, кроме словесной помощи ушедшему, должны приготовить кутью из пшеницы и меда и освятить блюдо в церкви на утренней службе. После чего сладкой кашей кормят тех, кто пришел почтить память усопшего. Кроме этого, рекомендуется заказать в храме сорокоуст, чтобы за умершего 40 дней молились монахи.

Почему читают именно Псалтирь

Считается, что слова, которые содержит Псалтырь по усопшим до 40 дней, находят отзыв в душе скорбящего. Произнося песнопения на языке оригинала, человек настраивается на одну волну с Высшими силами и успокаивается.

Чтение Святой Книги требует соблюдения порядка, что организует скорбящего и не дает ему впасть в глубокую печаль. Кроме этого, человек понимает, что своими действиями он помогает душе новопреставленного пройти испытания и попасть на Небеса.

Схема чтения Псалтири

Изучение святых текстов является ежедневным ритуалом каждого, по-настоящему верующего христианина. Кром того, тексты Псалтыря используются в богослужениях, и если читать дома святые песни, то можно принимать непосредственное участие в службе, прославляя Силы небесные вместе со священником. Схема прочтения псалмов выглядит так:

 • в воскресенье – 23 псалом;
 • в понедельник – 47;
 • во вторник – 66;
 • в среду – 93;
 • в четверг – 49;
 • в пятницу – 92;
 • в субботу – 91.

Нужно помнить, что кафизмы не читаются в период от Великого Четверга Страстной недели до Фоминого воскресенья, называемого в народе «Антипасхой». В этот период на изучение Псалтыря накладывается запрет на 10 дней.

Для того чтобы помянуть родственника или другого близкого человека, нужно, кроме ежедневного прочтения хотя бы 1 кафизма, на протяжении 40 дней придерживаться духовного поста. Если обряд проводится дома, то читать молитвы, написанные после каждой главы, необязательно. При этом ритуал поминовения пройдет правильно.

Читая хвалебные песнопения в домашних условиях, нужно помнить, что после каждого произнесения славы Святой Троице нужно читать заупокойную молитву. Эти же слова произносятся по окончании каждой главы Псалтыря. Когда чтение святых псалмов подойдет к концу, нужно прочесть заупокойный Канон. Такой порядок в 1973 году установила Московская Патриархия.

Молитвенные чтения производятся при зажженной свече, когда мысли успокоены и настроены на духовный лад. Святые строки читаются спокойным голосом, медленно и без сбоев в словах и ударениях. Если же ударение поставить не туда, то молитва может быть истолкована неправильно, что нежелательно.

Порядок чтения псалмов

Первое правило псалмочтения – это непрерывность события. Если же нет возможности не отрываться при поминовении усопшего, то церковь выделяет 3, 9 и 40 суток, в течение которых Святое Слово должно быть произнесено обязательно.

Вступительный текст для поминания новопреставленного находится перед первой главой Псалтыря. Перед каждой из 20 глав книги нужно произносить 3 раза молитву, начинающуюся со слов «Придите, поклонимся…», и после каждой «Славы» читается молитва «Помяни, Господи Боже наш…», текст которой помещен в конце «Последования по исходе души от тела», где покойного называют по имени. Когда любая из кафизм заканчивается, нужно читать «Отче наш» и тропари для покойника. Название святых песен можно не произносить – это не будет ошибкой.

Если в издании по какой-либо причине нет вступительного текста, то можно перед чтением кафизм произнести на память «Молитвами святых отец наших». На следующем этапе читают «Славу», а после – «Царю Небесный». Затем действуют по описанной схеме.

Кафизмы читаются сидя, вставать нужно во время прославления Господа. Если здоровье позволяет, то Псалтири изучают стоя, что дополнительно зачтется как молящемуся, так и покойному. Запрещается произнесение святых песен лежа на кровати, потому что такая поза является неуважительной по отношению к Высшим силам и покойному. Считается, что душа умершего до 3 дней находится рядом с телом, поэтому может слушать молитвы и псалмы.

Кроме этого, Псалтырь долгое время считался священной книгой, творящей удивительные вещи. До Нового Завета при помощи псалмов из одержимых изгоняли бесов и лечили душу.

Варианты молитвы по Псалтыре за упокой

В Святой Книге есть молитва, которая считается самой сильной и действенной. Подходит кафизма 17 как для разового поминовения, так и для ритуального чтения на протяжении 1,5 месяца. Церковнослужители отмечают, что такое одноразовое поминовение души ушедшего может заменить прочтение всего Псалтыря.

17 кафизма, по мнению многих, является красивейшей песней, которая благотворно влияет не только на душу поминаемого, но и на самого чтеца. В 17 главу входят начинающие и заканчивающие молитвы и псалом 118.

Молитва об усопших и появление традиции

Появление традиции поминать умерших уходит корнями в древние времена. Люди, пережившие потерю родственников или близких людей, при любом удобном случае вспоминали их и мысленно обращались к божествам и другим объектам верований, чтобы те помогли покойным и облегчили их нахождение в месте последнего пристанища.

В христианстве считается, что, произнося заупокойные слова, человек получает утешение и отпускает душу умершего в мир иной. Верующие знают, что тот, кто любит, способен смириться, но не способен забыть, а чтение псалмов помогает общаться с Небесами и помнить об утрате.

Первым человеком, который поверил в силу поминовения умерших, считается полководец Иуда. За то, что он и его подчиненные верили в Бога, Создатель наградил их армию непобедимостью. Но как-то войско потерпело поражение, и много воинов погибло при сражении. При захоронении Иуда увидел, что многие из умерших носили с собой фигурки идолов, не связанных с христианством.

Читайте так же:  Вечерние молитвы читать оптина пустынь

Чтобы направить хотя бы их души в Царство Божье, полководец начал молиться, прося простить Господа невежество воинов. Вседержителю пришлась по душе такая искренность Иуды, и он простил умерших, отправив их души в Рай. Считается, что с этого момента и появилась традиция поминовения усопших.

Молитва об усопшем 40 дней

О важности молитвы по умершему сообщают разные христианские источники. Первым человеком, сообщившим живым о том, что на прохождение пути до ворот Рая после смерти нужно 40 дней, стала Феодора. При этом женщина отмечала, что как только на Земле о ней вспоминали живые, преодолевать загробный путь становилось легче.

О том, что душа существует, сообщает и современная наука, а ученые даже определили вес этого неотъемлемого компонента человеческого существа – 21 год. Кроме этого, нередко после кончины люди снились родственникам и просили помолиться за них или выполнить просьбы, что в очередной раз доказывает факт существования души и то, что она нуждается в помощи живущих.

Священнослужители отмечают, что на протяжении 1,5 месяца невидимая субстанция ходит по земле в сопровождении Ангела-хранителя, который показывает умершему его деяния. Если при жизни человек много грешил, то активное поминовение его людьми склонит чашу весов Высшего суда в сторону Рая.

Понимание псалмов

Текст псалмов, который читает начинающий, изначально может быть ему не понятен, если изучение святых песен происходит на латинском языке. Некоторые священники уверены, что читать Псалтырь можно, и не понимая его смысла, который откроется позже.

Другие специалисты по святым текстам рекомендуют изучить ритуальные песнопения на русском и только потом приступать к чтению святой книги на языке оригинала. В каждом случае попытки изучить кафизмы уже считаются благим делом и станут плюсом в шкале праведных поступков любого человека.

Служители Бога рекомендуют общаться с Создателем посредством молитв каждый день. Они отмечают, что прийти в веру никогда не поздно, а внутреннее стремление способно на многое. Молитва, произнесенная от сердца, будет услышана теми, кому она предназначалась.

Православные иконы и молитвы

Информационный сайт про иконы, молитвы, православные традиции.

Молитва об усопшем родственнике, читаемые дома до 40 дней

«Спаси, Господи!». Спасибо, что посетили наш сайт, перед тем как начать изучать информацию, просим подписаться на наше православное сообщество в Инстаграм Господи, Спаси и Сохрани † — https://www.instagram.com/spasi.gospodi/ . В сообществе больше 49 000 подписчиков.

Нас, единомышленников, много и мы быстро растем, выкладываем молитвы, высказывание святых, молитвенные просьбы, своевременно выкладывам полезную информацию о праздниках и православных событиях. Подписывайтесь. Ангела Хранителя Вам!

Ушедший из жизни родной или близкий человек повергает всех в скорбь, тоску и уныние. Слезы людей могут облегчить только их боль, никак не влияя на душу усопшего. На душу усопшего вряд ли повлияет солидный памятник, пышные и красивые поминки, а также престижное место на кладбище. Потому что все это материальное. Оно никак не влияет на духовный божий мир. Умершему помогает поминальная молитва за упокой души усопшего.

В таком молитвословии живые принимают святое участие в спасении души умершего. Люди обращаются с молитвой «Упокой, Господи, душу усопшего раба твоего» и продвигают Бога на милость души умершего. Такая милость дается только по прошению живых. Молитва за усопших родственников также доставляет спасение и живым.

Все дело в том, что при молитвословии об умерших люди настраивают также свою душу на небесный лад. Это все отвлекает от суетливого и временного живого мира и наполняет память людей о смерти и отклоняет их души от зла. Также такое молитвословие помогает живым надежду на неземное будущее, и воздерживаться от произвольных грехов.

Еще молитвы об усопших родственниках помогают расположить душу верующего христианина к исполнению основной заповеди Христа — готовиться к исходу в любой час. Помните, что усопшие также молятся и за нас. А особенную помощь мы можем получить по молитвословиям, которые показали свою Божественную силу и обрели блаженство в вечности.

Основные правила молитвенных обращений об умерших

Поминальное молитвословие об умершем родственнике считается долгом любого верующего православного человека. По канонам православной церкви особенно усердно необходимо молиться в течении первых сорока дней после кончины. Христианская церковь заповедует возносить молитву вдовы об усопшем муже, детей родителям или просто близкому человеку каждый день.

Православная церковь также заповедует прочитывать имена по специальному помяннику. Это небольшая книжечка, в которой сохранены имена усопших и живых сородников. Даже существует благочестивый обычай, по которому предлагают ведение семейных помянников. Прочитав имена всех записанных родственников, православные верующие могут помнить многие поколения родственников, которые давным-давно умерли.

Помните, что молитвы, читаемые дома, до 40 дней усопшему имеют намного лучший эффект, чем после 40 дней. Помимо этого стоит учесть, что в домашних условиях можно читать все молитвы. Даже те, которые нельзя упоминать на церковном Богослужении. Например, в храме запрещено читать молитву за не крещенных усопших или за самоубийц. Главное, точно воспроизводите весь текст молитвословия, сохраняйте все намерения и концентрацию. И ни коем случае нельзя ни на что отвлекаться.

Читайте так же:  Молитва дмитрию ростовскому

Богослужение в храме

Поминать умершего человека в Церкви необходимо как можно чаще. Это нужно делать не только в дни поминовения, но и в любой другой день.

 1. Главным молением является короткая молитва об усопших православных христиан на Божественной литургии. Во время этого процесса приносится бескровная жертва Богу.
 2. После литургии следует панихида. Этот обряд служится перед кануном — специальным столиком с несколькими подсвечниками и с изображением распятия. Во время этого процесса в память об умерших следует оставить приношение на нужды церкви.
 3. Для души умершего человека очень важно заказать в церкви сорокоуст. Это обряд литургии, который длиться со дня кончины человека до 40 дней. По окончании сорокоуста — его можно заказать вновь. Длительные сроки поминовения можно заказывать на полгода и на год. А самым простым жертвованием за умершего считается свеча, которую ставят за упокоение.

Какие молитвы читать по усопшему дома

Помните, что самое большое, что можно сделать в память об умершем — это заказать литургию. Но все же не стоит забывать, что за них также можно совершать дела милосердия и молиться дома.

Молиться о спасении души умершего — это святая обязанность, которая возлагается на здравствующих родственников. Помните, что только молясь о умерших близких людях, можно доставить им единственное благо, которого они ждут. Этим благом будет поминовение Господа.

Брать и сестры во Христе. Нужна ваша посильная помощь. Сотворили новый православный канал в Яндекс Дзене: Мир православный и пока мало подписчиков(20 человек). Для быстрого развития и донесения православного учения большему числу людей, просим Вас перейти и подписаться на канал. Только полезная православная информация. Ангела Хранителя Вам!

Церковь заповедует детям произносить слова молитвы об усопших родителях до 40 дней после их кончины. Это необходимо делать каждый день на протяжении этого периода. Для этого достаточно читать следующее краткое молитвословие каждое утро:

«Упокой, Господи, души усопших раб Твоих: родителей моих, сродников, благодетелей (имена их), и всех православных христиан, и прости им вся согрешения вольная и невольная, и даруй им Царствие Небесное».

А имена удобнее будет читать по помяннику.

На кладбище

Кладбище — это святое место, на котором покоятся тела усопших до их будущего всеобщего воскрешения. Даже во времена язычества усыпальницы считались неприкосновенными и священными.

Помните, что могилу умершего человека всегда нужно содержать в идеальной чистоте. Крест на могиле считают молчаливым проповедником воскресения и бессмертия. Его обязательно ставят в ноги покойного для того, чтобы лик его был обращен на Распятие.

Придя на кладбище, нужно зажечь свечу и помолиться. Не нужно на кладбище есть и пить. Особенно недопустимым является лить водку на могильный холм. Ведь это оскверняет память умершего. Также не должен соблюдаться обычай оставлять на могиле кусочек хлеба и рюмку водки. Это пережиток язычества.

Наиболее эффективные поминальные молитвы

Дальше поговорим о том, какие молитвы читать по усопшему для того, чтобы Господь их услышал. Ведь молитвословия о покойниках с грузом грехов, способны намного улучшить загробную жизнь наших родных. А Господь всегда очень хорошо слышал тех, кто молится не только за себя, но и за других людей.

Со следующее поминальным молитвенным обращением обращаются к Господу вдовы:

«Христе Иисусе, Господи и Вседержителю! Ты — плачущих утешение, сирых и вдовиц заступление. Ты рекл еси: призови Мя в день скорби твоея, и изму тя. Во дни скорби своея прибегаю к Тебе аз и молюся Ти: не отврати лица Твоего от мене и услыши моление мое, приносимое Тебе со слезами.

Ты, Господи Владыко всяческих, благословил еси сочетати мя со единем из рабов Твоих, во еже быти нам едино тело и един дух; Ты дал еси мне сего раба, яко сожителя и защитника. Твоей же благой и премудрой воле изволися отъяти от мене сего раба Твоего и оставити мя едину. Преклоняюся пред сею Твоею волею и к Тебе прибегаю во дни скорби моея: утоли печаль мою о разлучении с рабом Твоим, другом моим.

Аще отъял еси его от меня, не отыми от меня Своея милости. Якоже некогда приял вдовицы две лепты, тако приими и сие моление мое. Помяни, Господи, душу усопшаго раба Твоего (имя), прости ему вся согрешения его, вольная и невольная, аще словом, аще делом, аще ведением и неведением, не погуби его со беззаконьми его и не предаждь вечной муки, но по велицей милости Твоей и по множеству щедрот Твоих ослаби и прости вся согрешения его и вчини его со святыми Твоими, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная.

Молю и прошу Тя, Господи, даруй ми во вся дни жизни моея не преставати молитися о усопшем рабе Твоем, и даже до исхода моего просити у Тебе, Судии всего мира, оставления всех согрешений его и вселения его в небесныя обители, яже еси уготовал любящим Тя. Яко аще бо и согреши, но не отступи от Тебе, и несумненно Отца, и Сына, и Святаго Духа православно даже до последняго своего издыхания исповеда; тем же веру его, яже в Тя, вместо дел ему вмени: яко несть человек, иже жив будет и не согрешит.

Ты Един кроме греха, и правда Твоя — правда во веки. Верую Господи, и исповедую, яко Ты услышиши моление мое и не отвратиши лица Твоего от мене. Видя вдовицу, зельне плачущу, умилосердився, сына ея, на погребение несома, воскресил еси: тако, умилосердився, утиши и скорбь мою.

Яко же отверзл еси рабу Твоему Феофилу, отшедшему к Тебе, двери милосердия Твоего и простил еси ему прегрешения его по молитвам святыя Церкви Твоея внемля молитвам и милостыням супруги его: сице и аз молю Тя, приими и мое моление о рабе Твоем, и введи его в жизнь вечную. Яко Ты еси упование наше, Ты еси Бог, еже миловати и спасати, и Тебе славу возсылаем со Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь!»

Молитвословие детей за своих умерших родителей:

«Господи, Иисусе Христе, Боже наш! Ты — сирых хранитель, скорбящих прибежище и плачущих утешитель. Прибегаю к Тебе аз, сирый, стеня и. плача, и молюся Тебе: услыши моление мое и не отврати лица Твоего от воздыханий сердца моего и от слез очей моих.

Молюся Тебе, милосердый Господи, утоли скорбь мою о разлучении с родившим и воспитавшим мя, родителем моим (имя); душу же его, яко отшедшую к Тебе с истинною верою в Тя и твердою надеждою на Твое человеколюбие и милость, приими в Царство Твое Небесное.

Преклоняюсь пред Твоею святою волею, еюже отъят бысть у мене, и прошу Тя, не отыми точию от него милости и благосердия Твоего. Вем, Господи, яко Ты, Судия мира сего, грехи и нечестия отцев наказуеши в детях, внуках и правнуках даже до третьяго и четвертаго рода: но и милуеши отцев за молитвы и добродетели чад их, внуков и правнуков.

С сокрушением и умилением сердца молю Тя, милостивый Судие,, не наказуй вечным наказанием усопшаго незабвеннаго для мене раба Твоего, родителя моего (имя), но отпусти ему вся согрешения его вольная и невольная, словом и делом, ведением и неведением сотворенная им в житии его зде на земле, и по милосердию и человеколюбию Твоему, молитв ради Пречистыя Богородицы и всех святых, помилуй его и вечныя муки избави.

Ты, милосердый Отче отцев и чад! даруй мне, во вся дни жизни моея, до последняго издыхания моего, не преставати памятовати о усопшем родителе моем в молитвах своих, и умоляти Тя, праведнаго Судию, да вчиниши его в месте светле, в месте прохладне и в месте покойне, со всеми святыми, отнюду же отбеже всяка болезнь, печаль и воздыхание. Милостиве Господи!

приими днесь о рабе Твоем (имя), теплую молитву мою сию и воздай ему воздаянием Твоим за труды и попечения воспитания моего в вере и христианском благочестии, яко научившему мя первее всего ведети Тя, Своего Господа, в благоговении молитися Тебе, на Тебе единаго уповати в бедах, скорбех и болезнех и хранити заповеди Твоя;

за благопопечение его о моем духовном преуспеянии, за тепле приносимыя им о мне моления пред Тобою и за все дары, им испрошенные мне от Тебе, воздай ему Своею милостию, Своими небесными благами и радостями в вечном царствии Твоем.

Ты бо еси Бог милостей и щедрот и человеколюбия, Ты покой и радость верных рабов Твоих, и Тебе славу возсылаем со Отцем и Святым Духом, и ныне и присно и во веки веков. Аминь».

Храни Вас Господь!

Читайте так же:  Молитва на удержание врагов

Смотрите еще и видео о молитве за усопших:

Псалтырь умершим молитва

Приложение для Apple и Android

ЧТО ПОЧИТАТЬ

ЧТО ПОЧИТАТЬ

НЕРАВНОДУШНЫМ
 • Отвергающим (43)
  Бога/веру/Церковь
 • Сомневающимся (71)
  но ищущим и интересующимся
У КОГО «БОГ В ДУШЕ»
 • Признающим духовную жизнь (47)
  и Бога «вообще». Все религии ведут к одному Богу
 • Православным, не ходящим в храм (51)
  Я крещеный, православный, но в храм хожу редко
ПРАВОСЛАВНЫМ
 • Желающим креститься (53)
  или стать крестными
 • Новоначальным (84)
  первые шаги в вере и Церкви
 • Закоренелым прихожанам (37)
  давно хожу в храм и всё знаю
 • Аскетика для мирян (42)
  для всех и каждого
БРАТЬЯМ ВО ХРИСТЕ
ДРУГИМ ВЕРУЮЩИМ

АВТОРЫ

КНИГИ

Псалтирь для чтения по усопшим

Аннотация

Существует традиция чтения Псалтири над телом преставившегося ко Христу христианина до его погребения и по одной кафизме 40 дней после погребения.

Чтение совершается родственниками по возможности стоя, непрерывно до погребения (кроме времени, когда при гробе совершаются панихиды или литии), днем и ночью, если чтецов несколько.

В случае затруднительности организовать чтение Псалтири непосредственно над телом усопшего, можно поделить время суток и читать каждому в свое время у себя дома.

Похожие произведения

Контактная информация

Видео (кликните для воспроизведения).

Все материалы, размещенные в электронной библиотеке, являются интеллектуальной собственностью. Любое использование информации должно осуществляться в соответствии с российским законодательством и международными договорами РФ. Информация размещена для использования только в личных культурно-просветительских целях. Копирование и иное распространение информации в коммерческих и некоммерческих целях допускается только с согласия автора или правообладателя

Псалтырь умершим молитва
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here