Молитва украинского националиста

Молитвенное правило: Молитва украинского националиста | golgoffa.ru - ответы из святых книг и открытых источников в сети.

Текст песни Патріот України — Молитва Українського націоналіста

Україно, Свята Мати Героїв,
зійди до серця мого,
прилинь бурею вітрів кавказьких,
шумом карпатських ручаїв,
боїв славного завойовника Батька Хмеля,
тріюмфом і гуком гармат Революції,
радісним гомоном Софійських Дзвонів.

Нехай душа моя в Тобі відродиться,
славою Твоєю опроміниться,
бо Ти, Присвята, — все життя моє,
бо Ти — все щастя моє.
Задзвони мені брязкотом кайданів,
скрипом шибениць в понурі ранки,
принеси мені зойки закатованих у льохах,
у тюрмах, і на засланні,
щоб віра моя була гранітом,
щоб росло завзяття, міць,
щоб сміло йшов я в бій
так, як ішли Герої за Тебе, Свята,
за Твою славу, за Твої Святі Ідеї;
щоб помстити ганьбу неволі,
потоптану честь, глум катів Твоїх,
невинну кров помордованих дітей твоїх
величну смерть героїв Української Нації,
і тисяч інших незнаних нам,
що їх кості порозкидані або тайком поховані.

Спали вогнем життєтворчим всю кволість у серці моєму.
Страху нехай не знаю я, не знаю, що таке вагання.
Скріпи мій дух, загартуй волю, у серці замешкай моєму!
Зрости мене до ясних чинів.
Для Тебе в чинах тих хай знайду я смерть
солодку смерть, в муках за Тебе.
І розплинуся в Тобі та вічно житиму в Тобі,
Відвічна Україно, Свята, Могутня і Соборна!

Смотрите также:

Все тексты Патріот України >>>

Ukraino , Holy Mother Geroїv ,
zіydi to direct insertions ,
prilin storm vіtrіv kavkazkih ,
Carpathian ruchaїv noise ,
boїv glorious zavoyovnika Old Man hops
trіyumfom i Hooke Garmat Revolyutsії ,
radіsnim hubbub Sofіyskih Dzvonіv .

Nekhay my soul in Tobi vіdroditsya ,
Tvoєyu opromіnitsya glory ,
Bo Tu, Prisvyata — all Zhittya moє ,
Bo Tee — all moє Happiness .
Zadzvoni Meni bryazkotom kaydanіv ,
creak shibenits in ponurі sores,
Bring Meni Zoya zakatovanih have lohah ,
in jails , i on zaslannі ,
dwellers vіra my Bula granіtom ,
dwellers grew zavzyattya , mіts ,
dwellers smіlo yshov I bіy
so yak іshli Geroї for Thee , Holy ,
for your glory , for Tvoї Svyatі Іdeї ;
dwellers pomstiti Shame nevolі ,
potoptanu honor Glum katіv Tvoїh ,
innocent blood pomordovanih dіtey tvoїh
Velična death geroїv Ukraїnskoї Natsії ,
i tisyach іnshih Ignorance us
scho їh kostі porozkidanі abo secretly pohovanі .

Vaughn zhittєtvorchim slept at all kvolіst sertsі moєmu .
Fear not let them know I do not know scho Takeo Vahan .
Skrіpi ‘re Mine spirit zagartuy will have hesitated sertsі moєmu !
Zrosti mene to yasnih chinіv .
To Thee in rank quiet hi i znaydu death
licorice death in agony for you .
Tobi in the I rozplinusya that vіchno zhitimu in Tobi ,
Vіdvіchna Ukraino , saint, i Mogutnov Soborna !

Молитва украинского националиста

Україно, Мати Героїв, зійди до серця мого, прилинь бурею вітру кавказького, шумом карпатських ручаїв, боїв славного Завойовника Батька Хмеля, тріюмфом і туком гармат Революції, радісним гомоном Софійських Дзвонів. Нехай в Тобі відроджуся, славою Твоєю опромінюся, бо Ти, все життя моє, бо Ти, все моє щастя.

Задзвони мені брязкотом кайдан, скрипом шибениць в понурі ранки, принеси мені зойки катованих в льохах і тюрмах, і на засланні, щоб віра моя була гранітом, щоб росло завзяття, міць, щоб сміло я йшов у бій так, як ішли герої за Тебе, за Твою славу, за Твої Святі Ідеї; щоб помстити ганьбу неволі, потоптану честь, тлум катів Твоїх, невинну кров помордованих під Базаром, Крутами, в Кінґірі і Воркуті, геройську смерть героїв Української Нації, Української Національної Революції — полковника Євгена Коновальця, Басарабової, Головінського, Шухевича, Бандери та славну смерть Данилишина і Біласа, і тисяч інших незнаних нам, що їх кості порозкидані, або тайком затребані

Спали вогнем життєтворчим всю кволість у серці мойому. Страху нехай не знаю я, не знаю, що таке вагання. Скріпи мій дух, загартуй волю, у серці замешкай мойому! У тюрмах і тяжких хвилинах підпільного життя, рости мене до ясних чинів. В чинах тих, хай знайду я смерть солодку, смерть в муках за Тебе. І розплинуся в Тобі я, і вічно житиму в Тобі ВІДВІЧНА УКРАЇНО, МОГУТНЯ І СОБОРНА!

Молитва украинского националиста

Вітаємо з перемогою!

УКРАЇНО, Мати Героїв, зійди до серця мого, прилинь бурею вітру кавказького, шумом карпатських ручаїв, боїв славного Завойовника Батька Хмеля, тріюмфом і гуком гармат Революції, радісним гомоном Софійських Дзвонів. Нехай в Тобі відроджуся, славою Твоєю опромінюся, бо ти все життя моє, бо Ти все моє щастя.

Задзвони мені брязкотом кайдан, скрипом шибениць в понурі ранки, принеси мені зойки закатованих в льохах і тюрмах, і на засланні, щоб віра моя була гранітом, щоб росло завзяття, міць, щоб сміло я йшов у бій так, як ішли Герої за Тебе, за Твою славу, за Твої Святі Ідеї; щоб помстити ганьбу неволі, потоптану честь, глум катів Твоїх, невинну кров помордованих під Базаром, Крутами, в Кінгірі і Воркуті, геройську смерть героїв Української Нації, Української Національної Революції — полковника Євгена Коновальця, Басарабової, Головінського, Шухевича, Бандери та славну смерть Данилишина і Біласа, і тисяч інших незнаних нам, що їх кості порозкидані або тайком загребані.

Спали вогнем життєтворчим всю кволість у серці мойому. Страху нехай не знаю я, не знаю, що таке вагання. Скріпи мій дух, загартуй волю, у серці замешкай мойому! У тюрмах і тяжких хвилинах підпільного життя рости мене до ясних чинів. В чинах тих хай знайду я смерть солодку, смерть в муках за Тебе. І розплинуся в Тобі я, і вічно житиму в Тобі, ВІДВІЧНА УКРАЇНО, МОГУТНЯ І СОБОРНА!

Читайте так же:  Молитва усопшему отцу

44 правила українського націоналіста

1. Приймай життя як героїчний подвиг і здобувай чин незламної волі та творчої ідеї.

2. Найвищим Твоїм законом і Твоїм бажанням є воля та ідея нації.

3. Будь гідним виконавцем заповітів великих синів Твоєї нації, борись та працюй для великого майбутнього.

4. Твоїм найбільшим добром і Твоєю честю є сила і велич Твоєї Нації.

5. Залізна дисципліна щодо ідеї та Проводу і обов’язок праці є Твоєю чеснотою.

6. Пам’ятай, що Україна покликана до творення нового життя, тому працюй для її могутності та розвитку.

7. Плекай дух волі у творчості, неси всюди ідею Правди України і закріплюй в життя її історичну місію.

8. Твоєю найбільшою любов’ю є Українська Нація, а Твоїми братами — всі члени української національної спільноти.

9. Будь вірний ідеї Нації на життя і смерть і не здайся, хоч би проти Тебе був увесь світ.

10. Красу і радість життя вбачай у невпинному прагненні на вершини духа, ідеї і чину.

11. Могутній Бог княгині Ольги і Володимира Великого жадає від Тебе ні сліз, ні милосердя чи пасивного роздумування, але мужності та активного життя.

12. Знай, що найкраще віддаси Богові шану через Націю та в ім’я Нації чинною любов’ю до України, суворою мораллю борця та творця вільного державного життя.

13. Здобувай знання, що допоможе Тобі опанувати світ і життя, піднести Україну і перемогти ворогів.

14. Будь свідомий того, що Ти є співвідповідальним за долю всієї Нації.

15. Пам’ятай, що найбільшим злочином є шкодити своїй Нації.

16. Твоїми ворогами є вороги Твоєї Нації.

17. З ворогами поступай так, як того вимагає добро і велич Твоєї Нації.

18. Знай, що найкращою ознакою українця є мужній характер і вояцька честь, а охороною України — меч.

19. Постійно пізнавай, удосконалюй себе — здобудеш світ і життя.

20. Знай, що світ і життя — це боротьба, а в боротьбі перемагає той, хто має силу.

21. Тоді ти повноцінна людина, коли перемагаєш себе і світ і постійно прагнеш до вершини.

22. Знай, що в боротьбі перемагає той, хто не заломлюється невдачами, але має відвагу піднятися з упадку і завзято змагає до цілі.

23. Для перемоги треба витривалості й постійного зусилля в діянні й боротьбі.

24. Кожночасно будь готовий на найбільший чин, але при тому не занедбуй щоденної праці.

25. Будь перший у боротьбі і перемагай життя, щоби здобути для Нації вінець перемоги.

26. Живи ризиком, небезпеками і постійним змагом та погорджуй всякою вигодою і спокійним життям філістера.

27. Радо і без нарікань виконуй покладені на Тебе обов’язки, щоби власною працею й наявними вартостями здобути собі право на провідництво.

28. Пам’ятай, що провідництво вимагає постійної праці і великих зусиль.

29. Будь сильний і незламний навіть перед лицем смерті і всяких терпінь.

30. Став гордо чоло небезпекам, а на удари життя відповідай збільшеним зусиллям праці й боротьби.

31. Пам’ятай, що милостиню приймає тільки немічний жебрак, що не може власною працею і власними вартостями здобути право на життя.

32. Не покладайся ні на кого. Будь сам творцем свого життя.

33. Будь скромний і шляхетний, але не знай слабкості і покори.

34. Співчуття з велетнями духа Тебе підносить, а співчуття з підлими і безхарактерними людьми ослаблює, подай братню руку тим, хто бажає, як і Ти, йти до вершин.

35. Не заздри нікому. Приймай те, що здобудеш власною працею і вартістю.

36. Будь товариський. Пов’язуй побратимство духа з ідеєю і зброєю в житті, праці й боротьбі.

37. Пов’язуй тісно своє життя з життям Нації. Віддай Україні свою працю, майно, кров.

38. Гидуй всякою лицемірною облудою і хитрим фальшем, але перед ворогом укривай таємні справи і не дайся заманити себе в наставлені тенета. Для здобуття ворожої тайни вживай навіть підступу.

39. Шануй жінок, що мають стати тобі подругами духа ідеї і чину, але гидуй розгнузданими.

40. Цінуй високо материнство як джерело продовження життя. З Твоєї родини створи оплот чистоти Нації.

41. Люби і опікуйся дітворою, як майбутнім Нації.

42. Плекай фізичні сили, щоби тим видатніше працювати для своєї Нації.

43. Будь точний. Вважай за втрачену частину життя кожну хвилину, що пройшла без діла.

44. Що робиш, роби сумлінно й так, якби воно мало залишитись навічно та стати останнім і найкращим свідоцтвом про Тебе.

12 прикмет характеру українського націоналіста

1. Завжди готовий — це значить, що він є вояком Української Революційної Армії. Він бореться на великому всеохоплюючому фронті Української Національної Революції, віддаючи всі свої сили, готовий кожної хвилини віддати і своє життя. Український націоналіст є завжди у повній бойовій готовності.

2. Безкорисливий — це значить, що ідею Українського Націоналізму й службу їй ставить він вище всіх скарбів світу цього. Для Неї він проміняє з радістю можливість спокійного та вигідного життя на тверду долю вояка-борця, теплу хату — на окопи чи тюрму. Щастя шукає і знаходить він у радості боротьби і перемоги на службі Великій Святій Справі. Лише у щасті Української Нації — щастя українського націоналіста. Її воля, слава і могутність — його найбільше бажання.

3. Чесний — це значить, що він ім’я націоналіста носить гідно й ніколи не сплямить його ніяким нечесним вчинком. Він завжди дотримується високих вимог націоналістичної моралі. Мораль опортуністичного світу породжує і плекає бездіяльність, страх, фарисейство та угодовство. Мораль націоналістична — це мораль нового світу, світу чину й боротьби, її засади високі й тверді. Вона є основою чинного і чистого, мов кришталь, характеру українського націоналіста. Лицаря-Революціонера.

Читайте так же:  Как помочь мужу забыть любовницу молитва

4. Дисциплінований — це значить, що він безоглядно підпорядкований і вірний аж до смерті ідеї Українського Націоналізму, Організації Українських Націоналістів і своїм провідникам. Кожний наказ для нього святий. Він знає, що дисципліна — це основа організації сили, а анархія — це руїна. Тому він завжди підтримує авторитет Проводу Української Нації і Організації.

5. Активний та ініціативний — це значить, що він бореться усіма силами, використовуючи всі можливості, кожну хвилину для добра Великої Справи — Української Національної Революції. Він не знає бездіяльності. У нього за думкою і словом іде чин, мов за блискавкою грім. Бо життя — це рух, боротьба, а спокій — це застій і холодна смерть. Кожну ідею, організацію чи людину він оцінює по ділах, а не по словах. Пасивність — це прикмета раба. Пасивності раба протиставляє він творчу ініціативу і напружену активність борця — провідника.

6. Відважний — це значить, що він завжди відважно і безстрашно протиставляється усім перешкодам і небезпекам. Він не знає, що таке страх. Заяча вдача боягуза йому чужа і гидка.

7. Рішучий — це значить, що він кожний наказ і кожну свою постанову виконує рішуче, без вагань. Постановив — зробив.

8. Витривалий — це значить, що він завжди бореться завзято і витривало. Він знає, що без витривалості, доведеної до впертості, немає перемоги.

9. Врівноважений — це значить, що він у всіх випадках життя має повну рівновагу духа. Життя українського націоналіста повне трудів, перешкод і небезпек. Щоб їх перебороти, щоб опанувати становище, зібрати всі сили для удару у відповідне місце, треба насамперед опанувати себе. Тому український націоналіст у підпіллі й у відкритому бою, в окопах і в тюрмі, в тріумфі чи на сходах шибениці, завжди врівноважений, завжди однаково спокійний, гордий і усміхнений. Вміє по-лицарськи перемагати і по-геройськи вмирати.

10. Точний — це значить, що він завжди притримується точності в житті аж до дрібниць.

11. Здоровий — це значить, що він хоче бути здоровим. Він хоче, щоби молоде українське покоління було здорове. Україна потребує сильних і здорових тілом та духом синів. Тому він у міру можливості направляє та поширює руханку і спорт, не нищить свого здоров’я гулящим життям та вживанням трут — не п’є і не курить. В українського націоналіста велика ідея в серці, вогонь революційного духа в грудях.

12. Обережний — це значить що він завжди суворо дотримується усіх засад конспірації.

Десять заповідей українського націоналіста (Декалог)

Десять заповідей українського націоналіста (Декалог):

Я — Дух одвічної стихії,що зберіг Тебе від татарської потопи й поставив на грані двох світів творити нове життя:

Здобудеш Українську Державу, або загинеш у боротьбі за Неї.

Видео (кликните для воспроизведения).

Не дозволиш нікому плямити слави, ні честі Твоєї Нації.

Пам’ятай про великі дні наших Визвольних змагань.

Будь гордий з того, що Ти є спадкоємцем боротьби за славу Володимирового Тризуба.

Пімстиш смерть Великих Лицарів.

Про справу не говори, з ким можна, а з ким треба.

Не завагаєшся виконати найнебезпечнішого чину, якщо цього вимагатиме добро справи.

Ненавистю і безоглядною боротьбою прийматимеш ворогів Твоєї Нації.

Ні просьби, ні грозьби, ні тортури, ані смерть не приневолять тебе виявити тайни.

Змагатимеш до посилення сили, слави,багатства й простору Української Держави.

INTERMARIUM

“Молитва українського націоналіста”: слова, від яких щемить у грудях (відео)

Журналіст Юрій Бутусов опублікував текст “Молитви українського націоналіста”. Користувачі соцмереж вражені глибиною слів, написаних 80 років тому.

Пост Бутусова у Facebook за добу набрав понад тисячу лайків.

Слова основного тексту молитви були написані на стіні радянської в’язниці кров’ю націоналіста Осипа Мащака після його арешту в результаті Львівського процесу 1936 року.

Слова цієї молитви стали рідними для бійців “Азову”.

“Ці святі слова, написані на стіні радянської в’язниці кров’ю Осипа Мащака, стали нам вірою. З нею ми йдемо в бій, і новою кров’ю пишемо майбутнє. Пам’ятаємо наших героїв, помстимося за них і переможемо”, — йдеться в описі до відео, на якому військові промовляють молитву.

Повний текст “Молитви українського націоналіста”:

“УКРАЇНО, Свята Мати Героїв, зійди до серця мого, прилинь бурею вітру кавказького, шумом карпатських ручаїв, боїв славного завойовника Батька Хмеля, тріумфом і гуком гармат Революції, радісним гомоном Софійських дзвонів. Нехай в Тобі відроджуся, славою Твоєю опромінюся, бо Ти все життя моє, бо Ти все моє щастя.

Задзвони мені брязкотом кайдан, скрипом шибениць в понурі ранки, принеси мені зойки катованих в льохах і тюрмах, і на засланні, щоб віра моя була гранітом, щоб росло завзяття, міць, щоб сміло я йшов у бій так, як ішли герої за Тебе, за Твою славу, за Твої Святі Ідеї; щоб помстити ганьбу неволі, потоптану честь, глум катів Твоїх, невинну кров помордованих під Базаром, Крутами, в Кінгірі і Воркуті, геройську смерть героїв Української Нації, Української Національної Революції — полковника Євгена Коновальця, Басарабової, Головінського, Шухевича, Бандери та славну смерть Данилишина і Біласа, і тисяч інших незнаних нам, що їх кості порозкидані або тайком загребані.

Спали вогнем життєтворчим всю кволість у серці моєму. Страху нехай не знаю я, не знаю, що таке вагання. Скріпи мій дух, загартуй волю, в серці замешкай моєму! У тюрмах і тяжких хвилинах підпільного життя рости мене до ясних чинів. В чинах тих хай знайду я смерть солодку, смерть в муках за Тебе. І розплинуся в Тобі я, і вічно житиму в Тобі, відвічна Україно, могутня і соборна!”.

Читайте так же:  Православная молитва для успешной торговли

Молитва украинского националиста

Ступка, Богдан Сильвестрович — Богдан Ступка Имя при рождении: Богдан Сильвестрович Ступка … Википедия

Диомид (Дзюбан) — Диомид Дзюбан 1 й епископ Анадырский и Чукотский 10 августа 2000 28 июня 2008 … Википедия

Диомид, епископ Анадырский и Чукотский — Диомид епископ Анадырский и Чукотский 10 августа 2000 28 июня 2008 года Церковь: Русская Православная Церковь … Википедия

Диомид епископ Анадырский и Чукотский — 10 августа 2000 28 июня 2008 года Церковь: Русская Православная Церковь … Википедия

Епископ Анадырский и Чукотский Диомид — Диомид епископ Анадырский и Чукотский 10 августа 2000 28 июня 2008 года Церковь: Русская Православная Церковь … Википедия

Епископ Диомид — Диомид епископ Анадырский и Чукотский 10 августа 2000 28 июня 2008 года Церковь: Русская Православная Церковь … Википедия

Ересь цареборчества — Диомид епископ Анадырский и Чукотский 10 августа 2000 28 июня 2008 года Церковь: Русская Православная Церковь … Википедия

Осетинская литература — литература народа, населяющего Северную и Южную Осетию (центральная часть горного Кавказского массива). Из окраины экономически и культурно отсталой, влачившей жалкое существование при царизме, эти области превращены в страну социалистической… … Литературная энциклопедия

«Молитва українського націоналіста»: слова, від яких щемить у грудях

Журналіст Юрій Бутусов опублікував текст «Молитви українського націоналіста». Користувачі соцмереж вражені глибиною слів, написаних 80 років тому.

Пост Бутусова у Facebook за добу набрав понад тисячу лайків.

«Молитва україньского націоналіста» Організації українських націоналіств у виконанні добровольців «Азова». » По данным В.

Слова основного тексту молитви були написані на стіні радянської в’язниці кров’ю націоналіста Осипа Мащака після його арешту в результаті Львівського процесу 1936 року.

Слова цієї молитви стали рідними для бійців «Азову».

«Ці святі слова, написані на стіні радянської в’язниці кров’ю Осипа Мащака, стали нам вірою. З нею ми йдемо в бій, і новою кров’ю пишемо майбутнє. Пам’ятаємо наших героїв, помстимося за них і переможемо», — йдеться в описі до відео, на якому військові промовляють молитву.

Повний текст «Молитви українського націоналіста»:

«УКРАЇНО, Свята Мати Героїв, зійди до серця мого, прилинь бурею вітру кавказького, шумом карпатських ручаїв, боїв славного завойовника Батька Хмеля, тріумфом і гуком гармат Революції, радісним гомоном Софійських дзвонів. Нехай в Тобі відроджуся, славою Твоєю опромінюся, бо Ти все життя моє, бо Ти все моє щастя.

Задзвони мені брязкотом кайдан, скрипом шибениць в понурі ранки, принеси мені зойки катованих в льохах і тюрмах, і на засланні, щоб віра моя була гранітом, щоб росло завзяття, міць, щоб сміло я йшов у бій так, як ішли герої за Тебе, за Твою славу, за Твої Святі Ідеї; щоб помстити ганьбу неволі, потоптану честь, глум катів Твоїх, невинну кров помордованих під Базаром, Крутами, в Кінгірі і Воркуті, геройську смерть героїв Української Нації, Української Національної Революції — полковника Євгена Коновальця, Басарабової, Головінського, Шухевича, Бандери та славну смерть Данилишина і Біласа, і тисяч інших незнаних нам, що їх кості порозкидані або тайком загребані.

Спали вогнем життєтворчим всю кволість у серці моєму. Страху нехай не знаю я, не знаю, що таке вагання. Скріпи мій дух, загартуй волю, в серці замешкай моєму! У тюрмах і тяжких хвилинах підпільного життя рости мене до ясних чинів. В чинах тих хай знайду я смерть солодку, смерть в муках за Тебе. І розплинуся в Тобі я, і вічно житиму в Тобі, відвічна Україно, могутня і соборна!».

«Молитва украинского националиста»: слова, от которых щемит в груди

Журналист Юрий Бутусов опубликовал текст «Молитвы украинского националиста». Пользователи соцсетей поражены глубиной слов, написанных 80 лет назад.

Пост Бутусова в Facebook за сутки набрал более тысячи лайков.

«Молитва україньского націоналіста» Організації українських націоналіств у виконанні добровольців «Азова». » По данным В.

Слова основного текста молитвы были написаны на стене советской тюрьмы кровью националиста Осипа Мащака после его ареста в результате Львовского процесса 1936 года.

Слова этой молитвы стали родными для бойцов «Азова».

«Эти святые слова, написанные на стене советской тюрьмы кровью Осипа Мащака, стали нам верой. С ней мы идем в бой, и новой кровью пишем будущее. Помним наших героев, отомстим за них и победим», — говорится в описании к видео, на котором военные произносят молитву.

Полный текст «Молитвы украинского националиста»:

«УКРАИНА, Святая Матерь Героев, сойди к сердцу моему, приди бурей ветра кавказского, шумом карпатских ручьев, боев славного завоевателя Отца Хмеля, триумфом и шумом орудий Революции, радостным гомоном Софийских колоколов. Пусть в Тебе возрожусь, славой Твоей облучусь, ибо Ты все жизнь моя, яко все мое счастье.

Зазвони мне лязгом уз, скрипом виселиц в мрачные утра, принеси мне вопли истязаемых в погребах и тюрьмах, и в ссылке, чтобы вера моя была гранитом, чтобы росло стремление, мощь, чтобы смело я шел в бой так, как шли герои за Тебя, за Твою славу, за Твои Святые Идеи; чтобы отомстить позор неволи, попранную честь, смех палачей Твоих, невиновную кровь замученных под Базаром, Крутами, в Кингири и Воркуте, героическую смерть героев Украинской Нации, Украинской Национальной Революции — полковника Евгения Коновальца, Басарабовой, Головинского, Шухевича, Бандеры и славную смерть Данилишина и Биласа, и тысяч других неизвестных нам, что их кости разбросаны или тайком погребены.

Спали огнем жизнетворческим всю слабость в сердце моем. Страха пусть не знаю я, не знаю, что такое колебания. Скрепи мой дух, закали волю, в сердце живи моем! В тюрьмах и тяжелых минутах подпольной жизни расти меня к ясным чинам. В чинах тех пусть найду смерть сладкую, смерть в мучениях за Тебя. И растворюсь в Тебе я, и вечно буду жить в Тебе, извечная Украина, мощная и соборная!»

Читайте так же:  Молитва семейная для крепкой любви

Боевая молитва украинского националиста

Украинский журналист Юрий Бутусов вызвал ажиотаж в соцсети публикацией боевой молитвы украинского националиста и предложением внести ее в устав Вооруженных сил Украины.

Бутусов опубликовал молитву на своей странице в Facebook.

«По данным Википедии, слова основного текста молитвы были написаны на стене советской тюрьмы кровью националиста Осипа Мащака после его ареста в результате Львовского процесса 1936 года.Настоящая, боевая присяга, так и просится чтобы внесли в устав. Я бы еще добавил пару фраз, ради исторической полноты, потому что вспоминать надо уже героев не только прошлых войн и борьбы за независимость, но и героев нашей современной истории — героев Небесной сотни, героев войны за независимость на Донбассе», — написал журналист.

Далее приводим текст молитвы с сохранением авторского стиля и на языке оригинала.

«УКРАЇНО, Свята Мати Героїв, зійди до серця мого, прилинь бурею вітру кавказького, шумом карпатських ручаїв, боїв славного завойовника Батька Хмеля, тріумфом і гуком гармат Революції, радісним гомоном Софійських дзвонів. Нехай в Тобі відроджуся, славою Твоєю опромінюся, бо Ти все життя моє, бо Ти все моє щастя.

Задзвони мені брязкотом кайдан, скрипом шибениць в понурі ранки, принеси мені зойки катованих в льохах і тюрмах, і на засланні, щоб віра моя була гранітом, щоб росло завзяття, міць, щоб сміло я йшов у бій так, як ішли герої за Тебе, за Твою славу, за Твої Святі Ідеї; щоб помстити ганьбу неволі, потоптану честь, глум катів Твоїх, невинну кров помордованих під Базаром, Крутами, в Кінгірі і Воркуті, геройську смерть героїв Української Нації, Української Національної Революції — полковника Євгена Коновальця, Басарабової, Головінського, Шухевича, Бандери та славну смерть Данилишина і Біласа, і тисяч інших незнаних нам, що їх кості порозкидані або тайком загребані.

Спали вогнем життєтворчим всю кволість у серці моєму. Страху нехай не знаю я, не знаю, що таке вагання. Скріпи мій дух, загартуй волю, в серці замешкай моєму! У тюрмах і тяжких хвилинах підпільного життя рости мене до ясних чинів. В чинах тих хай знайду я смерть солодку, смерть в муках за Тебе. І розплинуся в Тобі я, і вічно житиму в Тобі, відвічна Україно, могутня і соборна!».

Менее чем за сутки с момента публикации пост Бутусова набрал более тысячи лайков и около трехсот репостов.

«Боевую молитву украинского националиста» предложили включить в Устав ВС Украины

Главный редактор информагентства «Цензор» Юрий Бутусов, являющийся ярым украинским пропагандистом и другом секретаря СНБО Украины Александра Турчинова, предложил внести в устав Вооруженных сил страны «боевую молитву украинского националиста».

Видеозапись «молитвы», сделанную в прошлом году, он опубликовал на своей странице в соцсети.

«Боевая присяга так и просится, чтобы ее внесли в устав. Я бы еще добавил пару фраз, ради исторической полноты, потому что вспоминать надо уже героев не только прошлых войн и борьбы за независимость, но и героев нашей современной истории — героев „небесной сотни“, героев войны за „независимость“ в Донбассе», — написал Бутусов.

Примечательно, что менее чем за сутки с момента публикации, пост Бутусова набрал более тысячи лайков и около 300 репостов. О чем это говорит? Что Украина не без помощи своих заокеанских наставников на протяжении долгого времени ломала стереотипы и перекраивала умы украинской молодежи. Теперь то, что раньше называли фашизмом и с чем боролись, несется в массы и воспевается народом Украины.

Молитва украинского националиста

Войти

Молитва украинского националиста

Україно, Мати Героїв, зійди до серця мого, прилинь бурею вітру кавказького, шумом карпатських ручаїв, боїв славного Завойовника Батька Хмеля, тріюмфом і гуком гармат Революції, радісним гомоном Софійських Дзвонів. Нехай в Тобі відроджуся, славою Твоєю опромінюся, бо ти все життя моє, бо Ти все моє щастя.

Задзвони мені брязкотом кайдан, скрипом шибениць в понурі ранки, принеси мені зойки закатованих в льохах і тюрмах, і на засланні, щоб віра моя була гранітом, щоб росло завзяття, міць, щоб сміло я йшов у бій так, як ішли Герої за Тебе, за Твою славу, за Твої Святі Ідеї; щоб помстити ганьбу неволі, потоптану честь, глум катів Твоїх, невинну кров помордованих під Базаром, Крутами, в Кінгірі і Воркуті, геройську смерть героїв Української Нації, Української Національної Революції — полковника Євгена Коновальця, Басарабової, Головінського, Шухевича, Бандери та славну смерть Данилишина і Біласа, і тисяч інших незнаних нам, що їх кості порозкидані або тайком загребані.

Спали вогнем життєтворчим всю кволість у серці мойому. Страху нехай не знаю я, не знаю, що таке вагання. Скріпи мій дух, загартуй волю, у серці замешкай мойому! У тюрмах і тяжких хвилинах підпільного життя рости мене до ясних чинів. В чинах тих хай знайду я смерть солодку, смерть в муках за Тебе. І розплинуся в Тобі я, і вічно житиму в Тобі, Відвічна Україно, могутня і соборна!

Молитва украинского националиста

Молитва украинского националиста (укр. Молитва українського націоналіста ) — патриотический текст-молитва, написанный в конце 1920-х — начале 1930-х годов одним из лидеров Организации украинских националистов Иосифом Мащаком (1908—1976).

«Молитву украинского националиста» должны были знать наизусть все, вступающие в ОУН и его молодëжную организацию.

Видео (кликните для воспроизведения).

В настоящее время используется в ходе мероприятий, проводимых членами украинских националистических организаций.

Україно,Свята Мати Героїв, зійди до серця мого, прилинь бурею вітрів Кавказських, шумом Карпатських ручаїв, боїв славного Завойовника Батька Хмеля, тріумфом і гуком гармат Революції, радісним гомоном Софійських Дзвонів. Нехай душа моя в Тобі відродиться, славою Твоєю опромінеться, бо ти все життя моє, бо Ти все моє щастя.
Задзвони мені брязкотом кайданів, скрипом шибениць в понурі ранки, принеси мені зойки закатованих у льохах, тюрмах, і на засланнях, щоб віра моя була гранітом, щоб зросла завзяттям міць, щоб сміло я йшов у бій так, як ішли Герої за Тебе, за Твою славу, за Твої Святі Ідеї; щоб помстити ганьбу неволі, потоптану честь, глум катів Твоїх, невинну кров помордованих дітей Твоїх, величну смерть героїв Української Нації, і тисяч інших, незнаних нам, що їх кості порозкидані, або тайком поховані
Спали вогнем життєтворчим всю кволість у серці моєму. Страху нехай не знаю я, не знаю, що таке вагання. Скріпи мій дух, загартуй волю, у серці замешкай мойому! Зрости мене до ясних чинів. В тих чинах хай знайду я смерть, солодку смерть в муках за Тебе. І розплинуся в Тобі я, і вічно житиму в Тобі, Відвічна Україно, Свята, Могутня, Соборна!


Украина, святая мать героев, сойди в сердце моë, прильни бурей ветров кавказских, шумом карпатских ручьев, боёв славного завоевателя отца Хмеля, триумфом и шумом пушек революции, радостным гомоном Софийских колоколов. Пусть душа моя в тебе возродится, славой твоей озарится, ибо ты вся жизнь моя, ибо ты всë счастье моё.

Зазвони мне лязгом кандалов, скрипом виселиц унылой утренней порой, принеси мне вопли замученных в подвалах и тюрьмах, и в ссылке, чтобы вера моя была гранитом, чтобы росло рвение, мощь, чтобы смело я шел в бой так, как шли герои за тебя, за твою славу, за твои святые идеи; чтобы отомстить за позор неволи, попранную честь, пытки палачей твоих, невинную кровь замученных детей твоих, величественную смерть героев Украинской нации и тысяч других неизвестных нам, чьи кости разбросаны или тайком погребены.

Сожги огнём жизнетворным всю слабость в сердце моём. Пусть не знаю я страха, не знаю, что такое колебания. Укрепи мой дух, закали волю, в сердце поселись моëм! Взрасти меня для светлых поступков. В поступках этих пусть найду смерть, сладкую смерть в муках за тебя. И растворюся в тебе, и вечно буду жить в тебе, исконная Украина, святая, могучая, соборная!

Молитва украинского националиста

Молитва украинского националиста (укр. Молитва українського націоналіста ) — патриотический текст-молитва, написанный в конце 1920-х — начале 1930-х годов одним из лидеров Организации украинских националистов Иосифом Мащаком (1908—1976).

«Молитву украинского националиста» должны были знать наизусть все, вступающие в ОУН и его молодëжную организацию.

В настоящее время используется в ходе мероприятий, проводимых членами украинских националистических организаций.

Текст

Украинский оригинал Перевод
Молитва украинского националиста

Україно,Свята Мати Героїв, зійди до серця мого, прилинь бурею вітрів Кавказських, шумом Карпатських ручаїв, боїв славного Завойовника Батька Хмеля, тріумфом і гуком гармат Революції, радісним гомоном Софійських Дзвонів. Нехай душа моя в Тобі відродиться, славою Твоєю опромінеться, бо ти все життя моє, бо Ти все моє щастя.
Задзвони мені брязкотом кайданів, скрипом шибениць в понурі ранки, принеси мені зойки закатованих у льохах, тюрмах, і на засланнях, щоб віра моя була гранітом, щоб зросла завзяттям міць, щоб сміло я йшов у бій так, як ішли Герої за Тебе, за Твою славу, за Твої Святі Ідеї; щоб помстити ганьбу неволі, потоптану честь, глум катів Твоїх, невинну кров помордованих дітей Твоїх, величну смерть героїв Української Нації, і тисяч інших, незнаних нам, що їх кості порозкидані, або тайком поховані
Спали вогнем життєтворчим всю кволість у серці моєму. Страху нехай не знаю я, не знаю, що таке вагання. Скріпи мій дух, загартуй волю, у серці замешкай мойому! Зрости мене до ясних чинів. В тих чинах хай знайду я смерть, солодку смерть в муках за Тебе. І розплинуся в Тобі я, і вічно житиму в Тобі, Відвічна Україно, Свята, Могутня, Соборна!


Украина, святая мать героев, сойди в сердце моë, прильни бурей ветров кавказских, шумом карпатских ручьев, боёв славного завоевателя отца Хмеля, триумфом и шумом пушек революции, радостным гомоном Софийских колоколов. Пусть душа моя в тебе возродится, славой твоей озарится, ибо ты вся жизнь моя, ибо ты всë счастье моё.

Зазвони мне лязгом кандалов, скрипом виселиц унылой утренней порой, принеси мне вопли замученных в подвалах и тюрьмах, и в ссылке, чтобы вера моя была гранитом, чтобы росло рвение, мощь, чтобы смело я шел в бой так, как шли герои за тебя, за твою славу, за твои святые идеи; чтобы отомстить за позор неволи, попранную честь, пытки палачей твоих, невинную кровь замученных детей твоих, величественную смерть героев Украинской нации и тысяч других неизвестных нам, чьи кости разбросаны или тайком погребены.

Сожги огнём жизнетворным всю слабость в сердце моём. Пусть не знаю я страха, не знаю, что такое колебания. Укрепи мой дух, закали волю, в сердце поселись моëм! Взрасти меня для светлых поступков. В деяниях тех пусть найду смерть, сладкую смерть в муках за тебя. И растворюся в тебе, и вечно буду жить в тебе, исконная Украина, святая, могучая, соборная!

Ссылки

Что это — Wiki.earth Вики является главным информационным ресурсом в интернете. Она открыта для любого пользователя. Вики это библиотека, которая является общественной и многоязычной.

Основа этой страницы находится в Википедии. Текст доступен по лицензии CC BY-SA 3.0 Unported License.

Молитва украинского националиста
Оценка 5 проголосовавших: 1
Украинский оригинал Перевод
Молитва украинского националиста

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here