Молитва Святому фоме

Молитвенное правило: Молитва Святому фоме | golgoffa.ru - ответы из святых книг и открытых источников в сети.

Молитва Святому фоме

Текст утвержден Священным Синодом
Русской Православной Церкви
25 декабря 2012 года (журнал № 131)

Конда́к 1

Подо́бен: В збра́нной Воево́де:

Избра́нный самови́дче Сло́ва и свиде́телю Его́ сла́вный, да́же до после́дних земли́ благовести́л еси́ ве́ру твою́: «Его́же ра́ны аз осяза́х, Сей есть Госпо́дь и Бог». Те́мже и ны́не, созерца́яй нам незри́мая, за взыску́ющия ве́ры моли́ся, да зове́м ти:

Ра́дуйся, апо́столе Фомо́, неве́рием до́брым ве́ру утверди́вый.

И́кос 1

А́нгелом неве́домое та́инство позна́л еси́, Пло́ть Бо́га жи́ва дерзнове́нною десни́цею осяза́я, те́мже, ужаса́ющеся и дивя́щеся, зове́м ти:

Ра́дуйся, я́ко дерзнове́ние твое́ Бог предуве́де;

ра́дуйся, я́ко на служе́ние Свое́ тя предуста́ви.

Ра́дуйся, я́ко неве́рие твое́ не осуди́ся;

ра́дуйся, я́ко ве́ра твоя́ утверди́ся.

Ра́дуйся, я́ко Христо́с в лик апо́стольский тя избра́;

ра́дуйся, я́ко стопы́ твоя́ по словеси́ Своему́ напра́ви.

Ра́дуйся, я́ко уста́ ко усто́м тебе́ бы́сть Бо́жие веща́ние;

ра́дуйся, я́ко приклони́ся Госпо́дь к любопы́тнаго пе́рста осяза́нию.

Ра́дуйся, апо́столе Фомо́, неве́рием до́брым ве́ру утверди́вый.

Конда́к 2

«Словеса́ ва́ша о явле́нии Воскре́сшаго неудобоприя́тельна ми явля́ются, — вопия́ше Фома́ ины́м ученико́м, — а́ще не ви́жду на руку́ Его́ я́звы гвозди́нныя, и не вложу́ пе́рста моего́ в я́звы гвозди́нныя, и вложу́ ру́ку мою́ в ре́бра Его́, не дерзну́ взыва́ти Сему́: Аллилу́ия».

И́кос 2

Ра́зум недоразумева́емый догма́тов ве́ры разуме́ти и́щуще, вопроша́ем в смяте́нии: во двою́ естеству́ еди́но Лице́ ка́ко Це́рковь му́дрствует и воспева́ет? Оба́че неве́рием твои́м, апо́столе, уверя́еми в сем, взыва́ем:

Ра́дуйся, я́ко Христо́с еди́н хлеб с тобо́ю вкуси́;

ра́дуйся, я́ко еди́но со́лнце над ва́ма возсия́.

Ра́дуйся, я́ко хле́бом и́стины мно́ги насы́тил еси́;

ра́дуйся, я́ко Со́лнце пра́вды возлюби́л еси́.

Ра́дуйся, я́ко еди́н исто́чник вы напои́;

ра́дуйся, я́ко еди́на смоко́вница ва́ма сень даде́.

Ра́дуйся, я́ко ре́ки благода́ти источи́л еси́;

ра́дуйся, я́ко не безпло́дная смоко́вница показа́лся еси́.

Ра́дуйся, апо́столе Фомо́, неве́рием до́брым ве́ру утверди́вый.

Конда́к 3

«Си́ле Вы́шняго вся возмо́жна суть, — вопия́ше Фома́, — мо́жет бо и уме́ршия воскреша́ти, оба́че ка́ко сме́рти приобщи́ся Сей, Ему́же подоба́ет воспева́ти:Аллилу́ия».

И́кос 3

Богоприя́тну Де́ву прозре́ младе́нец, во чре́ве Елисаве́тином сый, мы же, о́чи иму́ще, не зрим блага́я дела́ Госпо́дня, оба́че сло́во Христо́во, апо́столу рече́нное: блаже́ни не ви́девшии и ве́ровавшии, помина́ем с наде́ждою, и та́ко сему́ взыва́ем:

Ра́дуйся, спасе́ния возжела́вый;

ра́дуйся, я́ко проро́ки ча́янная узре́л еси́.

Ра́дуйся, Ада́мом утра́ченная взыска́вый;

ра́дуйся, я́ко Спаси́теля обре́л еси́.

Ра́дуйся, Све́том ми́ра просвеще́нный;

ра́дуйся, я́ко Не́бо отве́рзеся ти.

Ра́дуйся, Сло́вом О́тчим умудре́нный;

ра́дуйся, я́ко та́йны Ца́рствия откры́шася ти.

Ра́дуйся, апо́столе Фомо́, неве́рием до́брым ве́ру утверди́вый.

Конда́к 4

«Бу́рю внутрь име́ю помышле́ний сумни́тельных, — вопия́ше Фома́, — ка́ко бо во гроб положе́н бысть по вода́м Ходи́вый и Ла́заря Воскреси́вый, Ему́же аз жела́ю воспе́ти: Аллилу́ия».

И́кос 4

Слы́шаша у́бо па́стырие А́нгелов, пою́щих Младе́нца Спа́са, и, ше́дше, поклони́шася Ему́; мы же, у́ши иму́ще, не вне́млем гла́су Госпо́дню, оба́че на твое́ предста́тельство, апо́столе, упова́ем и зове́м ти:

Ра́дуйся, в корабли́ со Христо́м ходи́вый;

ра́дуйся, по волна́м Ходя́щу поклони́выйся.

Ра́дуйся, мре́жею Христо́вою уловле́нный;

ра́дуйся, в ковче́г спасе́ния ступи́вый.

Ра́дуйся, я́ко во́ды неве́рствия не поглоти́ша тя;

ра́дуйся, я́ко бу́ря сомне́ний тя не потопи́.

Ра́дуйся, я́ко Христо́с над бе́здною тя удержа́;

ра́дуйся, я́ко десни́цу с я́звою ти простре́.

Ра́дуйся, апо́столе Фомо́, неве́рием до́брым ве́ру утверди́вый.

Конда́к 5

«Боготе́чной звезде́ после́доваша волсви́, — вопия́ше Фома́, — та́ко и аз вожделе́ю сле́довати Тебе́, Го́споди и Бо́же мой, да́ждь ми то́кмо прикосну́тися Ти, да и аз воспою́: Аллилу́ия».

И́кос 5

Да́ры принесо́ша халде́йстии о́троцы седя́щу на руку́ Деви́чу Созда́телю тва́ри, мы же, ру́це иму́ще пра́здны от дел благи́х, ка́ко присту́пим к Сему́, ве́ры прося́ще, а́ще не апо́стола Фому́ помина́юще и та́ко ему́ зову́ще:

Ра́дуйся, я́ко Господи́н жа́твы призва́ тя;

ра́дуйся, я́ко в вертогра́де Того́ до́бре потруди́лся еси́.

Ра́дуйся, я́ко де́латель и ни́ва яви́лся еси́;

ра́дуйся, я́ко плод стори́цею прине́сл еси́.

Ра́дуйся, я́ко со Влады́кою дней у́треневал еси́;

ра́дуйся, я́ко ча́шу Христо́ву испи́л еси́.

Ра́дуйся, я́ко и нощь просвеще́ние ти бысть;

ра́дуйся, я́ко Го́споду Сла́вы спросла́вился еси́.

Ра́дуйся, апо́столе Фомо́, неве́рием до́брым ве́ру утверди́вый.

Конда́к 6

«Пропове́дницы богоно́сни бы́вше волсви́, — вопия́ше Фома́, — испове́даша Тя, Христе́, я́ко Спа́са всех; а́ще у́бо не уве́рую в Воскресе́ние Твое́, не явлю́ся ли и аз я́ко И́род, не ве́дый пе́ти: Аллилу́ия».

И́кос 6

Возсия́вый во Еги́пте Свет и́стины да разсе́ет, я́ко дым, вся сомне́ния на́ша: ве́руем бо, Го́споди, помози́ неве́рию на́шему; ты же, апо́столе, укрепи́ свиде́тельством твои́м зову́щия ти:

Ра́дуйся, в сла́дость Христа́ послу́шавый;

ра́дуйся, во сла́ву Его́ пожи́вый.

Ра́дуйся, с терпе́нием Тому́ послужи́вый;

ра́дуйся, с весе́лием за Него́ уме́рый.

Ра́дуйся, ра́ну Прободе́ннаго осяза́вый;

ра́дуйся, Кро́вию Христо́вою искупле́нный.

Ра́дуйся, копие́м мучи́тельским прободе́нный;

ра́дуйся, кровь за Христа́ пролия́вый.

Ра́дуйся, апо́столе Фомо́, неве́рием до́брым ве́ру утверди́вый.

Конда́к 7

«Хотя́щу Симео́ну пра́ведному умре́ти, — вопия́ше Фома́, — вда́лся еси́ я́ко Младе́нец тому́, но позна́лся еси́ ему́ и Бог соверше́нный; сотвори́ у́бо, Го́споди, и мне та́ко, да а́бие воззову́ Ти: Аллилу́ия».

И́кос 7

Но́вое показа́ Творе́ц снисхожде́ние нам, на безсме́ртнем Те́ле сме́ртныя я́звы яви́ти изво́ливый апо́столу Своему́, ему́же с любо́вию взыва́ем:

Ра́дуйся, от Прему́дрости му́дрость прие́мый;

ра́дуйся, от Любве́ любви́ научи́выйся.

Ра́дуйся, у Смире́ния смире́нию навы́кший;

ра́дуйся, Бла́гом во бла́зе утвержде́нный.

Ра́дуйся, Терпе́нием в терпе́нии наста́вленный;

ра́дуйся, Кро́тости в кро́тости подража́вый.

Ра́дуйся, Послуша́нием к послуша́нию приведе́нный;

ра́дуйся, Сы́ном Отцу́ усыновле́нный.

Ра́дуйся, апо́столе Фомо́, неве́рием до́брым ве́ру утверди́вый.

Конда́к 8

«Стра́нное чу́до ви́жду, — вопия́ше Фома́. — Две́рем затворе́нным, яко дух, вхо́дит Христо́с. Осяза́ю оба́че ра́ны и я́звы Его́, и что у́бо реку́, то́кмо: Госпо́дь мой и Бог мой; что у́бо воспою́, то́кмо: Аллилу́ия».

И́кос 8

Вси есмы́ в ни́жних и вы́шних ника́коже достига́ем, оба́че ве́руем, я́ко обоя́ соедини́ в Себе́ Госпо́дь, я́коже яви́ сие́ апо́столу Своему́, от нас воспева́ему си́це:

Ра́дуйся, с четверодне́вным Ла́зарем вечеря́вый;

ра́дуйся, увере́ния во и́стине ре́вностно взыска́вый.

Ра́дуйся, «Оса́нна в вы́шних!» возгласи́вый;

ра́дуйся, любо́вию увере́ние сие́ улучи́вый.

Ра́дуйся, воплоще́ние Сло́ва уве́девый;

ра́дуйся, ми́ром гони́мый.

Ра́дуйся, безслове́сная пло́ти попра́вый;

ра́дуйся, мир от Христа́ прие́мый.

Ра́дуйся, апо́столе Фомо́, неве́рием до́брым ве́ру утверди́вый.

Конда́к 9

«Вся́кое естество́ тва́рное вмести́ти Боже́ственное ника́коже возмога́ет, — вопия́ше Фома́, — Ты Еди́ный о́ба несли́тно и неразде́льно в Себе́ сочета́л еси́, Тебе́ пою́: Аллилу́ия».

Читайте так же:  Молитва о возвращении любимой женщины Матроне Московской
И́кос 9

Вети́и многовеща́ннии ничесо́же приложи́ти дерза́ют, апо́столе, до́брому испове́данию твоему́: Госпо́дь мой и Бог мой; за сие́ и от нас приими́ сицева́я:

Ра́дуйся, я́ко но́зе ко умове́нию Христу́ просте́рл еси́;

ра́дуйся, я́ко до́ма на земли́ не име́л еси́.

Ра́дуйся, я́ко но́зе на путь ми́рен напра́вил еси́;

ра́дуйся, я́ко оби́тель в дому́ О́тчи сниска́л еси́.

Ра́дуйся, я́ко строи́тель ца́рский наре́клся еси́;

ра́дуйся, я́ко архите́ктон прему́дрый обре́лся еси́.

Ра́дуйся, я́ко зла́то ни́щим разда́л еси́;

ра́дуйся, я́ко черто́г Небе́сный царю́ воздви́гл еси́.

Ра́дуйся, апо́столе Фомо́, неве́рием до́брым ве́ру утверди́вый.

Конда́к 10

«Спасти́ хотя́ мир, — вопия́ше Фома́, — животворя́щею Кро́вию из прободе́нных ребр, Го́споди Бо́же мой, напои́л еси́ вся, я́же осяза́в, Тебе́ пою́:Аллилу́ия».

И́кос 10

Сте́ны Иерусали́ма Небе́снаго на двана́десяти основа́ниих утверди́шася; я́коже еди́но от сих тя почита́ем, апо́столе сла́вне, и та́ко ти воспису́ем:

Ра́дуйся, я́ко язы́к о́гнен на тебе́ почи́;

ра́дуйся, я́ко сла́ва Христо́ва тя осия́.

Ра́дуйся, я́ко язы́ки мно́ги просвети́л еси́;

ра́дуйся, я́ко и́мя Христо́во просла́вил еси́.

Ра́дуйся, я́ко неду́жных исцеля́л еси́;

ра́дуйся, я́ко ме́ртвых восставля́л еси́.

Ра́дуйся, я́ко и ду́си повинова́хуся ти;

ра́дуйся, я́ко и́мя твое́ написа́ся на Небеси́.

Ра́дуйся, апо́столе Фомо́, неве́рием до́брым ве́ру утверди́вый.

Конда́к 11

«Пе́ние вся́кое побежда́ется, — вопия́ше Фома́, — тща́щееся воспе́ти сла́ву Воскресе́ния Твоего́, Го́споди, оба́че сие́ возвещу́ до после́дних земли́, да всяк язы́к И́стинному Бо́гу зове́т: Аллилу́ия».

И́кос 11

Светоприе́мную свещу́ зрим тя, апо́столе сла́вный, прикоснове́нием к обо́женной Пло́ти возжже́нную, те́мже прино́сим ти сицева́я:

Ра́дуйся, би́сере ри́зы церко́вныя;

ра́дуйся, вертогра́дарю И́стины.

Ра́дуйся, ко́реню богосло́вия;

ра́дуйся, цве́те благоче́стия.

Ра́дуйся, ро́ждие лозы́ боже́ственныя;

ра́дуйся, благоуха́ние, прия́тно Бо́гови.

Ра́дуйся, злати́це, огне́м очище́нная;

ра́дуйся, весно́ целому́дрия.

Ра́дуйся, апо́столе Фомо́, неве́рием до́брым ве́ру утверди́вый.

Конда́к 12

«Благода́ть и жи́знь прише́дый да́ти вся́кой пло́ти, — вопия́ше Фома́ ины́м ученико́м, — не возда́ст ли сия́ Пода́вшей Ему́ плоть? Оба́че укажи́те мне гроб Ея́, да со слеза́ми воззову́ Бо́гови: Аллилу́ия».

И́кос 12

Пою́ще Успе́ние Богоро́дицы, апо́столи проводи́ша тя ко гро́бу Ея́, и, вшед и обре́т сей пуст, возда́л еси́ хвалу́ Го́споду; те́мже зове́м ти:

Ра́дуйся, Бо́жиею Ма́терию возлю́бленный;

ра́дуйся, ко проща́нию То́ю призва́нный.

Ра́дуйся, я́ко ма́терь, Ю́ возлюби́вый;

ра́дуйся, Бо́жиим Про́мыслом удержа́нный.

Ра́дуйся, на гроб Ея́ пла́кати прише́дый;

ра́дуйся, ка́мень от него́ отвали́вый.

Ра́дуйся, ра́дость ве́лию лю́дем откры́вый;

ра́дуйся, воста́ние Пречи́стыя возвести́вый.

Ра́дуйся, апо́столе Фомо́, неве́рием до́брым ве́ру утверди́вый.

Конда́к 13

О, пресла́вный апо́столе Христо́в Фомо́, ма́лое сие́ приими́ от нас приноше́ние и умоли́ за ны Го́спода Сла́вы, да утверди́вшеся по́мощию твое́ю, обря́щем и мы ве́ры плоды́ благи́я, Творцу́ вся́ческих пою́ще: Аллилу́ия.

Сей конда́к глаго́лется три́жды. И па́ки чте́тся 1-й и́кос и 1-й конда́к.

Моли́тва

О, благознамени́тый и сла́вный апо́столе Христо́в Фомо́! Егда́ на коне́ц веко́в к челове́ком прише́дый Бог избра́ тя в ученики́ Своя́ и даде́ ти власть боля́щия исцеля́ти, прокаже́нныя очища́ти, ме́ртвыя воскреша́ти, бе́сы изгоня́ти, тогда́ не сих ра́ди, но наипа́че любо́вию прилепи́лся еси́ ко Христу́, жела́нием вожделе́в да́же до сме́рти сле́довати по Нем. Сего́ ра́ди, а́ще попуще́нием Боже́ственным и не зрел еси́ со ины́ми ученики́ воскре́сшаго Спа́са, а́ще и отре́клся еси́ ве́ровати сему́, до́ндеже вложи́ши перст свой в я́звы гвозди́нныя и вложи́ши ру́ку свою́ в ре́бра Его́, оба́че испо́лни Госпо́дь проше́ние се́рдца твоего́ и непрело́жно па́ки ве́ру твою́ утверди́. Те́мже мо́лим тя: отве́рзи нам о́чи ве́ры, да плотски́м неви́димая явя́тся нам; пода́ждь нам наде́жду на снисхожде́ние Бо́жие, да отча́яние грехо́вное не пожре́т ны; откры́й нам блаже́нство любве́, я́же крепка́ есть, я́ко смерть, и еди́на возмога́ет над то́ю, да порабо́тавше Христу́ на земли́, воздви́гнем и мы себе́ кро́вы Небе́сныя и с тобо́ю и все́ми святы́ми просла́вим пречестно́е и великоле́пое и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Православная молитва — Православная книга

Молитвы о помощи в разных нуждах, молитвословы, каноны, акафисты, книги для изучающих Закон Божий, творения святых отцов, богословские произведения – с доставкой во все регионы России.
Сайт: http://pravmolitva.ru/
Почта: [email protected]
Телефон: (495) 592-72-52, (495) 330-03-81, (903) 134-62-07

О чем молятся апостолу Фоме Апостол Фома

Молитва апостолу Фоме

О святый апостоле Христов Фомо! Молим тя: сохрани и соблюди нас молитвами твоими от искушений диавольских и падений греховных и испроси нам, рабам Божиим, свыше помощь во время неверия, да не преткнемся о камень соблазна, но неуклонно шествуем спасительным путем заповедей Христовых, дондеже достигнем оных блаженных обителей райских. Ей, апостоле Спасов! Не посрами нас, но буди нам помощник и покровитель во всем житии нашем и помози нам благочестно и богоугодно житие сие временное скончати, христианскую кончину получити и добраго ответа сподобитися на Страшнем Суде Христове, да прославим великолепое имя Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь.

© Михаил Тихомиров
Цитируется в сокращении по кн.: МОЛИТВЫ ОБ УКРЕПЛЕНИИ ВЕРЫ И ОБРАЩЕНИИ ЗАБЛУЖДАЮЩИХСЯ. – М.: Изд. Тихомирова М.Ю., 2017.

Молитвы святому апостолу Фоме

О святый апостоле Христов Фомо! Молим тя: сохрани и соблюди нас молитвами твоими от искушений диавольских и падений греховных и испроси нам, рабам Божиим (имена), свыше помощь во время неверия, да не преткнемся о камень соблазна, но неуклонно шествуем спасительным путем заповедей Христовых, дондеже достигнем оных блаженных обителей райских. Ей, апостоле Спасов! Не посрами нас, но буди нам помощник и покровитель во всем житии нашем и помози нам благочестно и богоугодно житие сие временное скончати, христианскую кончину получити и добраго ответа сподобитися на Страшнем суде Христове; да прославим великолепое имя Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков.

О святый угодниче Божий, апостоле Фомо! Подвигом добрым подвизався на земли, восприял еси на Небесех венец правды, егоже уготовал есть Господь всем любящим Его. Темже взирающе на святый твой образ, радуемся о преславнем скончании жительства твоего и чтем святую память твою. Ты же, предстоя Престолу Божию, приими моления наша и ко Всемилостивому Богу принеси, о еже простити нам всякое прегрешение и помощи нам стати противу кознем диавольским, да избавльшеся от скорбей, болезней, бед и напастей и всякаго зла, благочестно и праведно поживем в нынешнем веце и сподобимся предстательством твоим, аще и недостойни есмы, видети благая на земли живых, славяще Единаго во святых Своих славимаго Бога, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и во веки веков. Аминь.

Православные молитвы ☦

3 сильных молитвы святому апостолу Фоме

Оглавление:

Читайте так же:  Молитва ПреСвятой Богородице державной

Молитвы святому апостолу Фоме об укреплении веры

«О, благознамени́тый и сла́вный апо́столе Христо́в Фомо́! Егда́ на коне́ц веко́в к челове́ком прише́дый Бог избра́ тя в ученики́ Своя́ и даде́ ти власть боля́щия исцеля́ти, прокаже́нныя очища́ти, ме́ртвыя воскреша́ти, бе́сы изгоня́ти, тогда́ не сих ра́ди, но наипа́че любо́вию прилепи́лся еси́ ко Христу́, жела́нием вожделе́в да́же до сме́рти сле́довати по Нем. Сего́ ра́ди, а́ще попуще́нием Боже́ственным и не зрел еси́ со ины́ми ученики́ воскре́сшаго Спа́са, а́ще и отре́клся еси́ ве́ровати сему́, до́ндеже вложи́ши перст свой в я́звы гвозди́нныя и вложи́ши ру́ку свою́ в ре́бра Его́, оба́че испо́лни Госпо́дь проше́ние се́рдца твоего́ и непрело́жно па́ки ве́ру твою́ утверди́. Те́мже мо́лим тя: отве́рзи нам о́чи ве́ры, да плотски́м неви́димая явя́тся нам; пода́ждь нам наде́жду на снисхожде́ние Бо́жие, да отча́яние грехо́вное не пожре́т ны; откры́й нам блаже́нство любве́, я́же крепка́ есть, я́ко смерть, и еди́на возмога́ет над то́ю, да порабо́тавше Христу́ на земли́, воздви́гнем и мы себе́ кро́вы Небе́сныя и с тобо́ю и все́ми святы́ми просла́вим пречестно́е и великоле́пое и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.»

Молитвы святому апостолу Фоме от искушений диавольских

«О святы́й апо́столе Христо́в Фомо́! Мо́лим тя: сохрани́ и соблюди́ нас моли́твами твои́ми от искуше́ний диа́вольских и паде́ний грехо́вных и испроси́ нам, раба́м Бо́жиим (имена), свы́ше по́мощь во вре́мя неве́рия, да не преткне́мся о ка́мень собла́зна, но неукло́нно ше́ствуем спаси́тельным путе́м за́поведей Христо́вых, до́ндеже дости́гнем о́ных блаже́нных оби́телей ра́йских. Ей, апо́столе Спа́сов! Не посрами́ нас, но бу́ди нам помо́щник и покрови́тель во всем житии́ на́шем и помози́ нам благоче́стно и богоуго́дно житие́ сие́ вре́менное сконча́ти, христиа́нскую кончи́ну получи́ти и до́браго отве́та сподо́битися на Стра́шнем Суде́ Христо́ве; да просла́вим великоле́пое и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.»

Молитвы святому апостолу Фоме об исцелении

«О святы́й уго́дниче Бо́жий, апо́столе Фомо́! По́двигом до́брым подвиза́вся на земли́, восприя́л еси́ на Небесе́х вене́ц пра́вды, его́же угото́вал есть Госпо́дь всем лю́бящим Его́. Те́мже взира́юще на святы́й твой о́браз, ра́дуемся о пресла́внем сконча́нии жи́тельства твоего́ и чтим святу́ю па́мять твою́. Ты же, предстоя́ Престо́лу Бо́жию, приими́ моле́ния на́ша и ко Всеми́лостивому Бо́гу принеси́, о е́же прости́ти нам вся́кое прегреше́ние и помощи́ нам ста́ти проти́ву ко́знем диа́вольским, да изба́вльшеся от скорбе́й, боле́зней, бед и напа́стей и вся́каго зла, благоче́стно и пра́ведно поживе́м в ны́нешнем ве́це и сподо́бимся предста́тельством твои́м, а́ще и недосто́йни есмы́, ви́дети блага́я на земли́ живы́х, сла́вяще Еди́наго во святы́х Свои́х сла́вимаго Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и во ве́ки веко́в. Ами́нь.»

Православные молитвы ☦

Акафист и молитва святому преподобному Даниилу Столпнику

Оглавление:

Кондак 1

Избранный угодниче Христов, преподобне столпниче и преславный чудотворче, возсиявый мирови, яко звезда многосветлая, подвиги и чудесы своими, восхваляем тя любовию, отче Данииле. Ты же, яко имеяй дерзновение ко Господу, молитвами твоими от бед и скорбных обстояний свободи нас, да благодарственно, со умилением, зовем тебе:
Радуйся, преподобне отче Данииле, теплый о мире к Богу молитвенниче.

Икос 1

Ангельскому житию от юности твоея поревновав, преподобне, восприял еси труды и подвиги иночества, в них же до кончины самыя пребыв, Богу угодил еси и славы небесныя сподобился еси. Сего ради похвальная восписуем тебе, вопиюще таковая:
Радуйся, Данииле, молитвами матери твоея испрошенный;
Радуйся, неплодою рожденный. Радуйся, пророческим именем нареченный;
Радуйся, родители твоими на служение Богу обреченный.
Радуйся, от юности чистоту жития возлюбивый;
Радуйся, в отрочестве духу плоть свою покоривый.
Радуйся, преподобне отче Данииле, теплый о мире к Богу молитвенниче.

Кондак 2

Видевши тебе отроча младо, в обитель иноков пришедшаго, старцы и братия отрицахуся пострижения сподобити, глаголюще, яко младость юности не может трудов иночества понести. Ты же, отвещав, рече: мне еже жити Христос и еже умрети приобретение. Сего ради вопием о тебе Богу: Аллилуиа.

Икос 2

Разумея Божие в изволении твоем звание работати Господеви и слыша к тому моление отца твоего и матери твоея, да пред очима их пострижен будеши, преподобнии отцы ангельскаго образа сподобиша тебе, Данииле. Мы же, славяще таковое постоянство твое, взываем тебе таковая:
Радуйся, Богом избранный;
Радуйся, Господом призванный.
Радуйся, храм Святому Духу предуготованный.
Радуйся, алтарь на священнослужение Господу освященный.
Радуйся, плоть свою со страстьми от юности распинавый;
Радуйся, велия подвиги благочестия в иночестве показавый.
Радуйся, преподобне отче Данииле, теплый о мире к Богу молитвенниче.

Кондак 3

Силою Вышняго осеняемый, растяще и крепляшеся духом, блаженне Данииле, и преизящнаго жития начаток уготовляя, воспевал еси устами и духом Богу: Аллилуиа.

Икос 3

Имеюще зельное желание поклонитися святым местам, шел еси, блаженне Данииле, от Месопотамии в святый град Иерусалим и иныя грады и веси святыя земли и тамо поклонися Христу Богу нашему. Таковую ревность прославляюще, приносим тебе звания сицевая:
Радуйся, Данииле, яко всем сердцем Бога возлюбил еси;
Радуйся, яко от силы в силу восходил еси.
Радуйся, оставивый дольная; Радуйся, взыскавый горняя.
Радуйся, яко светильник Духа Божия показался еси не угасающий;
Радуйся, яко дар Божий явил еси в себе возгревающий.
Радуйся, преподобне отче Данииле, теплый о мире к Богу молит-венниче.

Кондак 4

Бурю страстей, одержащих мир, жезлом воздержания, отче Данииле, в себе укротив, на гору безстрастия вседушно устремился еси, да Богу и Ангелом чистотою ума безмятежно беседуеши, вопия: Аллилуиа.

Икос 4

Слышавши, яко есть в Антиохии на столпе подвизающийся блаженный Симеон дивногорец, возбудился еси, отче, к подражанию подвигом того. Та же создав столп, взыде на него и нача жити Богу между небом и землею, сея устраняяся, к тому приближался, их ради бываемых, зовем к тебе таковая:
Радуйся, преподобне Данииле, в пламени благочестия неохладимый;
Радуйся, в трудех и подвизех неутомимый,
Радуйся, путем к небеси столп избравый;
Радуйся, на столпе, яко на кресте, плоть свою со страстьми распявый.
Радуйся, житием святого Дивногорца плененный;
Радуйся, ревностию к подвигам столпничества распаленный.
Радуйся, преподобне отче Данииле, теплый о мире к Богу молитвенниче.

Кондак 5

Звезда многосветлая, блаженне, на столпе явился миру, тьму прелести отгнал еси. Темже молим тя: и ныне облистай в сердцах наших незаходящий свет разума, да вопием о тебе Богу: Аллилуиа.

Икос 5

Видевше людие, преподобне, на столпе возвышена тебе и сиянием чудес всех озаряющаго с верою притекающих, сердцем и усты любовию взываху к тебе сице:
Радуйся, отче, на столпе себе утвердивый;
Радуйся, всяцей жестокости жития столпнаго себе покоривый.
Радуйся, в лете зной солнечный претерпевый;
Радуйся, в зиме мраз лютый презревый.
Радуйся, яко дождем и ветрами пребыл еси обуреваемый;
Радуйся, яко и демоны был еси искушаемый.
Радуйся, преподобне отче Данииле, теплый о мире к Богу молитвенниче.

Читайте так же:  Какие читать молитвы по усопшим

Кондак 6

Проповедует мир весь тебе, преподобне Данииле, демонов прогонителя, болезней исцелителя и иных многих чудес совершителя. Мы же, Бога о тебе прославляюще, вопием Ему: Аллилуиа.

Икос 6

Возсиял еси мирови светом пречудных твоих подвигов, преподобне Данииле. И, на столпе возвышен быв, из гонителя твоего соделал еси благодетеля, иже столп согради тебе вторый и славу имени и подвигов твоих преумножи, — во спасение с верою приходящих к тебе и помощи твоей просящих. Сего ради вопием тебе сицевая:
Радуйся, брани возставших противу тебе победителю;
Радуйся, злых помыслов искоренителю.
Радуйся, добрых пожеланий насадителю;
Радуйся, тайных козней обличителю.
Радуйся, бесов прогонителю;
Радуйся, болящих исцелителю.
Радуйся, преподобне отче Данииле, теплый о мире к Богу молитвенниче.

Кондак 7

Хотяше муж некий премудр и словесен о подании дщери его здравия и спасения рукою а молитвами твоими, преподобне, благодарственная принести, написа на столпе твоем стихи сицевые: «зде стоит муж, стихиями неуязвимый; пищу имый безсмертную, а не земную, егоже жилище столпы двоезрачны, славящий Сына Матере неискусобрачны». Мы же славим Бога, прославляющаго святыя Своя, и хвалебную песнь поем Ему: Аллилуиа.

Икос 7

Новый Иов явился еси миру, досточудне Данииле, множеством обдержим быв скорбей и искушений; но Давидову кротость, Иаковле беззлобие и целомудрие Иосифово, паче же терпение Иовле стяжав, вся победил еси. Сего ради вопием тебе сицевая:
Радуйся, преподобне Данииле, сосуде благодати избранный;
Радуйся, чудотворче изрядный.
Радуйся, милости Божией стяжателю;
Радуйся, к Богу ближний предстателю.
Радуйся, лучезарный светильниче;
Радуйся, Богом венчанный подвижниче.
Радуйся, преподобне отче Данииле, теплый о мире к Богу молитвенниче.

Кондак 8

Странными чудесы прославлялся, преподобне отче Данииле, утвердил еси веру и упование в людех, яко много может молитва праведнаго. Мы же, веруя, яко аще по Бозе упование на тя возложим, такожде приимем молитвами твоими просимое, поем Богу о тебе: Аллилуиа.

Икос 8

Во вся оружия Божия облекийся, преподобне отче Данииле, возмогл еси стати противу всем кознем диавольским, на столпе третием, и превысочайшем, благодарственне тебе созданном, подвизался еси. И нас, преподобне, грехми обуреваемых, предстательствы твоими свободи, да зовем тебе сице:
Радуйся, ходатаю всем спасения;
Радуйся, приводяй грешных ко исправле-нию.
Радуйся, скорбящим подаяй утешение;
Радуйся, злых приводяй к постыждению.
Радуйся, духов искусителей прогонителю;
Радуйся, покаяния насадителю.
Радуйся, преподобне отче Данииле, теплый о мире к Богу молитвенниче.

Кондак 9

Всякия скорби, болезни, искушения, на столпе подвизаяся, преподобне отче Данииле, претерпел еси. И всем сим, бываемым тебе, помощию Божиею, победитель явился еси. Сего ради вопием о тебе Богу: Аллилуиа.

Икос 9

Видео (кликните для воспроизведения).

Витии многовещаннии не довлеют изглаголати подвиги твоя и промышление о тебе Божие, преподобне отче Данииле, яко к различным чудесем и пророческаго дара не лишися и благодати священства сподобися. Мы же, любовию побеждаеми, дерзаем смиренномудренно звати тебе таковая:
Радуйся, верный рабе Владыки всеблагаго;
Радуйся, храме Духа Всесвятаго.
Радуйся, священниче, Богом избранный;
Радуйся, благодати цвет благоуханный.
Радуйся, орган псалмопения сладкостройный.
Радуйся, преподобне отче Данииле, теплый о мире к Богу молитвенниче.

Кондак 10

Спасти хотя вся ближния и дальния столпа твоего, блаженне Данииле, Господь смотрением Своим привождаше к тебе многия люди, молитвы, благословения, освящения и наставления просящия у тебе. И сих зряще людие, следящия во тьме заблуждения, к свету истины обращахуся. Мы же, славяще Спаса всех, пришедшаго в мир грешных спасти, поем о тебе Богу: Аллилуиа.

Икос 10

Стена еси всем, преподобне отче Данииле, с верою и упованием к заступлению твоему прибегающим. Темже и нам, в скорбех, болезнех и искушениях с надеянием к тебе приходящим, помощь твою и заступление милосердие яви, да любовию вопием тебе тако-вая:
Радуйся, пристанище обуреваемым;
Радуйся, заступление озлобляемых.
Радуйся, печальным утешение;
Радуйся, немощным укрепление.
Радуйся, унывающим ободрение;
Радуйся, молений скорое исполнение.
Радуйся, преподобне отче Данииле, теплый о мире к Богу молитвенниче.

Кондак 11

Пение всеумиленное и благодарственное Господу Богу приносим, яко имамы тебе, преподобне отче Данииле, молебника о нас грешных и святыми молитвами твоими спасаемся. Сего ради, пред святою иконою твоею усердно припадающе и покровителем нашим тебе почитающе, всеблагоговейно вопием о тебе Богу: Аллилуиа.

Икос 11

Светозарную свещу благодати Божественныя зрим тебе, преподобне отче Данииле, просвещаемии благовестием о преславном житии твоем. Твоими бо молитвами от недуг своих мнози свобождахуся. К сим же во устах твоих обретеся благодать Божия, спасительная человеком, яко от словес твоих умилится послушающим тебе и житие свое исправля-ти. Сего ради зовем тебе таковая:
Радуйся, преподобне отче Данииле, веры утверждение;
Радуйся, церкве Христовы украшение.
Радуйся, разума духовнаго сокровище;
Радуйся, спасения изрядный наставниче.
Радуйся, звездо, на тверди церковной блистающая;
Радуйся, цевнице божественная, словесы и делы всех утешающая.
Радуйся, преподобне отче Данииле, теплый о мире к Богу молитвенниче.

Кондак 12

Благодать Божественную, милующую нас, в тебе, преподобне отче Данииле, зряще, яко и немый от рождения проглаголати возможе, и хромый от рождения изцелися, радуемся и хвалим Бога и тебе, скораго молитвенника и помощника, вопиюще к Богу: Аллилуиа.

Икос 12

Поюще подвиги твоя, преподобне отче Данииле, ублажаем равноангельное житие твое, почитаем скончание жительства твоего, на неже снидошася не токмо священноначальницы и клир церкве земныя, но и церкве первородных, на небесех написанных. Ты же, радуяся, предал еси чистую и святую душу твою в руце Божия. Бог же прослави тебе по успении твоем чудеси многими. Приими убо, всеблаженне отче Данииле, и от нас приносимая тебе ублажения сицевая:
Радуйся, обитателю церкве торжествующих;
Радуйся, с Ангелами ликовст-вующий.
Радуйся, радости вечныя преисполняемый;
Радуйся, с пророками величаемый.
Радуйся, с апостолами прославляемый;
Радуйся, с святителями благословляемый.
Радуйся, с мучениками венчаемый;
Радуйся, с преподобными ублажаемый.
Радуйся, преподобне отче Данииле, теплый о мире к Богу молитвенниче.

Кондак 13

О пречудный и преславный угодниче Божий, преподобне и богоносне отче Данииле, телом на земли почивающий, душею на небеси обитающий, духом же от присных тебе не отлучающийся, приими моления наша. Призри милостиво с высоты небесныя славы твоея на нас, в умилении молебно предстоящих пред святою твоею иконою, и умоли Владыку Спаса всех спастися душам нашим и в сем и в будущем веце сердцем и усты пети Богу: Аллилуиа.

(Этот кондак читается трижды, затем икос 1 и кондак 1)

Икос 1

Ангельскому житию от юности твоея поревновав, преподобне, восприял еси труды и подвиги иночества, в них же до кончины самыя пребыв, Богу угодил еси и славы небесныя сподобился еси. Сего ради похвальная восписуем тебе, вопиюще таковая:
Радуйся, Данииле, молитвами матери твоея испрошенный;
Радуйся, неплодою рожденный.
Радуйся, пророческим именем нареченный;
Радуйся, родители твоими на служение Богу обреченный.
Радуйся, от юности чистоту жития возлюбивый;
Радуйся, в отрочестве духу плоть свою покоривый.
Радуйся, преподобне отче Данииле, теплый о мире к Богу молитвенниче.

Читайте так же:  Молитва на помощь в переезде

Кондак 1

Избранный угодниче Христов, преподобне столпниче и преславный чудотворче, возсиявый мирови, яко звезда многосветлая, подвиги и чудесы своими, восхваляем тя любовию, отче Данииле. Ты же, яко имеяй дерзновение ко Господу, молитвами твоими от бед и скорбных обстояний свободи нас, да благодарственно, со умилением, зовем тебе:
Радуйся, преподобне отче Данииле, теплый о мире к Богу молитвенниче.

(После акафиста читается молитва)

Молитва преподобному Даниилу Столпнику

Тропарь преподобному Даниилу Столпнику, глас 1

Терпе́ния столп был еси́,/ ревнова́вый пра́отцем, преподо́бне,/ И́ову в страсте́х, Ио́сифу во искуше́ниих,/ и Безпло́тных жи́тельству,/ сый в телеси́, Дании́ле, о́тче наш,// моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак преподобному Даниилу Столпнику, глас 8

Я́коже звезда́ многосве́тлая ты возше́д, блаже́нне, на столп,/ мир просвети́л еси́ преподо́бными де́лы твои́ми,/ и тьму пре́лести отгна́л еси́, о́тче./ Те́мже мо́лим тя:// и ны́не облиста́й в сердца́х раб твои́х незаходя́щий свет ра́зума.

Сохранить акафист в социальных сетях:

Православные молитвы ☦

Акафист святому апостолу Фоме

Оглавление:

Конда́к 1

Подо́бен: Взбра́нной Воево́де:

Избра́нный самови́дче Сло́ва и свиде́телю Его́ сла́вный, да́же до после́дних земли́ благовести́л еси́ ве́ру твою́: «Его́же ра́ны аз осяза́х, Сей есть Госпо́дь и Бог». Те́мже и ны́не, созерца́яй нам незри́мая, за взыску́ющия ве́ры моли́ся, да зове́м ти:

Ра́дуйся, апо́столе Фомо́, неве́рием до́брым ве́ру утверди́вый.

И́кос 1

А́нгелом неве́домое та́инство позна́л еси́, Пло́ть Бо́га жи́ва дерзнове́нною десни́цею осяза́я, те́мже, ужаса́ющеся и дивя́щеся, зове́м ти:

Ра́дуйся, я́ко дерзнове́ние твое́ Бог предуве́де;

ра́дуйся, я́ко на служе́ние Свое́ тя предуста́ви.

Ра́дуйся, я́ко неве́рие твое́ не осуди́ся;

ра́дуйся, я́ко ве́ра твоя́ утверди́ся.

Ра́дуйся, я́ко Христо́с в лик апо́стольский тя избра́;

ра́дуйся, я́ко стопы́ твоя́ по словеси́ Своему́ напра́ви.

Ра́дуйся, я́ко уста́ ко усто́м тебе́ бы́сть Бо́жие веща́ние;

ра́дуйся, я́ко приклони́ся Госпо́дь к любопы́тнаго пе́рста осяза́нию.

Ра́дуйся, апо́столе Фомо́, неве́рием до́брым ве́ру утверди́вый.

Конда́к 2

«Словеса́ ва́ша о явле́нии Воскре́сшаго неудобоприя́тельна ми явля́ются, — вопия́ше Фома́ ины́м ученико́м, — а́ще не ви́жду на руку́ Его́ я́звы гвозди́нныя, и не вложу́ пе́рста моего́ в я́звы гвозди́нныя, и вложу́ ру́ку мою́ в ре́бра Его́, не дерзну́ взыва́ти Сему́: Аллилу́ия».

И́кос 2

Ра́зум недоразумева́емый догма́тов ве́ры разуме́ти и́щуще, вопроша́ем в смяте́нии: во двою́ естеству́ еди́но Лице́ ка́ко Це́рковь му́дрствует и воспева́ет? Оба́че неве́рием твои́м, апо́столе, уверя́еми в сем, взыва́ем:

Ра́дуйся, я́ко Христо́с еди́н хлеб с тобо́ю вкуси́;

ра́дуйся, я́ко еди́но со́лнце над ва́ма возсия́.

Ра́дуйся, я́ко хле́бом и́стины мно́ги насы́тил еси́;

ра́дуйся, я́ко Со́лнце пра́вды возлюби́л еси́.

Ра́дуйся, я́ко еди́н исто́чник вы напои́;

ра́дуйся, я́ко еди́на смоко́вница ва́ма сень даде́.

Ра́дуйся, я́ко ре́ки благода́ти источи́л еси́;

ра́дуйся, я́ко не безпло́дная смоко́вница показа́лся еси́.

Ра́дуйся, апо́столе Фомо́, неве́рием до́брым ве́ру утверди́вый.

Конда́к 3

«Си́ле Вы́шняго вся возмо́жна суть, — вопия́ше Фома́, — мо́жет бо и уме́ршия воскреша́ти, оба́че ка́ко сме́рти приобщи́ся Сей, Ему́же подоба́ет воспева́ти:Аллилу́ия».

И́кос 3

Богоприя́тну Де́ву прозре́ младе́нец, во чре́ве Елисаве́тином сый, мы же, о́чи иму́ще, не зрим блага́я дела́ Госпо́дня, оба́че сло́во Христо́во, апо́столу рече́нное: блаже́ни не ви́девшии и ве́ровавшии, помина́ем с наде́ждою, и та́ко сему́ взыва́ем:

Ра́дуйся, спасе́ния возжела́вый;

ра́дуйся, я́ко проро́ки ча́янная узре́л еси́.

Ра́дуйся, Ада́мом утра́ченная взыска́вый;

ра́дуйся, я́ко Спаси́теля обре́л еси́.

Ра́дуйся, Све́том ми́ра просвеще́нный;

ра́дуйся, я́ко Не́бо отве́рзеся ти.

Ра́дуйся, Сло́вом О́тчим умудре́нный;

ра́дуйся, я́ко та́йны Ца́рствия откры́шася ти.

Ра́дуйся, апо́столе Фомо́, неве́рием до́брым ве́ру утверди́вый.

Конда́к 4

«Бу́рю внутрь име́ю помышле́ний сумни́тельных, — вопия́ше Фома́, — ка́ко бо во гроб положе́н бысть по вода́м Ходи́вый и Ла́заря Воскреси́вый, Ему́же аз жела́ю воспе́ти: Аллилу́ия».

И́кос 4

Слы́шаша у́бо па́стырие А́нгелов, пою́щих Младе́нца Спа́са, и, ше́дше, поклони́шася Ему́; мы же, у́ши иму́ще, не вне́млем гла́су Госпо́дню, оба́че на твое́ предста́тельство, апо́столе, упова́ем и зове́м ти:

Ра́дуйся, в корабли́ со Христо́м ходи́вый;

ра́дуйся, по волна́м Ходя́щу поклони́выйся.

Ра́дуйся, мре́жею Христо́вою уловле́нный;

ра́дуйся, в ковче́г спасе́ния ступи́вый.

Ра́дуйся, я́ко во́ды неве́рствия не поглоти́ша тя;

ра́дуйся, я́ко бу́ря сомне́ний тя не потопи́.

Ра́дуйся, я́ко Христо́с над бе́здною тя удержа́;

ра́дуйся, я́ко десни́цу с я́звою ти простре́.

Ра́дуйся, апо́столе Фомо́, неве́рием до́брым ве́ру утверди́вый.

Конда́к 5

«Боготе́чной звезде́ после́доваша волсви́, — вопия́ше Фома́, — та́ко и аз вожделе́ю сле́довати Тебе́, Го́споди и Бо́же мой, да́ждь ми то́кмо прикосну́тися Ти, да и аз воспою́: Аллилу́ия».

И́кос 5

Да́ры принесо́ша халде́йстии о́троцы седя́щу на руку́ Деви́чу Созда́телю тва́ри, мы же, ру́це иму́ще пра́здны от дел благи́х, ка́ко присту́пим к Сему́, ве́ры прося́ще, а́ще не апо́стола Фому́ помина́юще и та́ко ему́ зову́ще:

Ра́дуйся, я́ко Господи́н жа́твы призва́ тя;

ра́дуйся, я́ко в вертогра́де Того́ до́бре потруди́лся еси́.

Ра́дуйся, я́ко де́латель и ни́ва яви́лся еси́;

ра́дуйся, я́ко плод стори́цею прине́сл еси́.

Ра́дуйся, я́ко со Влады́кою дней у́треневал еси́;

ра́дуйся, я́ко ча́шу Христо́ву испи́л еси́.

Ра́дуйся, я́ко и нощь просвеще́ние ти бысть;

ра́дуйся, я́ко Го́споду Сла́вы спросла́вился еси́.

Ра́дуйся, апо́столе Фомо́, неве́рием до́брым ве́ру утверди́вый.

Конда́к 6

«Пропове́дницы богоно́сни бы́вше волсви́, — вопия́ше Фома́, — испове́даша Тя, Христе́, я́ко Спа́са всех; а́ще у́бо не уве́рую в Воскресе́ние Твое́, не явлю́ся ли и аз я́ко И́род, не ве́дый пе́ти: Аллилу́ия».

И́кос 6

Возсия́вый во Еги́пте Свет и́стины да разсе́ет, я́ко дым, вся сомне́ния на́ша: ве́руем бо, Го́споди, помози́ неве́рию на́шему; ты же, апо́столе, укрепи́ свиде́тельством твои́м зову́щия ти:

Ра́дуйся, в сла́дость Христа́ послу́шавый;

ра́дуйся, во сла́ву Его́ пожи́вый.

Ра́дуйся, с терпе́нием Тому́ послужи́вый;

ра́дуйся, с весе́лием за Него́ уме́рый.

Ра́дуйся, ра́ну Прободе́ннаго осяза́вый;

ра́дуйся, Кро́вию Христо́вою искупле́нный.

Ра́дуйся, копие́м мучи́тельским прободе́нный;

ра́дуйся, кровь за Христа́ пролия́вый.

Ра́дуйся, апо́столе Фомо́, неве́рием до́брым ве́ру утверди́вый.

Конда́к 7

«Хотя́щу Симео́ну пра́ведному умре́ти, — вопия́ше Фома́, — вда́лся еси́ я́ко Младе́нец тому́, но позна́лся еси́ ему́ и Бог соверше́нный; сотвори́ у́бо, Го́споди, и мне та́ко, да а́бие воззову́ Ти: Аллилу́ия».

И́кос 7

Но́вое показа́ Творе́ц снисхожде́ние нам, на безсме́ртнем Те́ле сме́ртныя я́звы яви́ти изво́ливый апо́столу Своему́, ему́же с любо́вию взыва́ем:

Читайте так же:  Молитва покаяния и прощения до 7 колена

Ра́дуйся, от Прему́дрости му́дрость прие́мый;

ра́дуйся, от Любве́ любви́ научи́выйся.

Ра́дуйся, у Смире́ния смире́нию навы́кший;

ра́дуйся, Бла́гом во бла́зе утвержде́нный.

Ра́дуйся, Терпе́нием в терпе́нии наста́вленный;

ра́дуйся, Кро́тости в кро́тости подража́вый.

Ра́дуйся, Послуша́нием к послуша́нию приведе́нный;

ра́дуйся, Сы́ном Отцу́ усыновле́нный.

Ра́дуйся, апо́столе Фомо́, неве́рием до́брым ве́ру утверди́вый.

Конда́к 8

«Стра́нное чу́до ви́жду, — вопия́ше Фома́. — Две́рем затворе́нным, яко дух, вхо́дит Христо́с. Осяза́ю оба́че ра́ны и я́звы Его́, и что у́бо реку́, то́кмо: Госпо́дь мой и Бог мой; что у́бо воспою́, то́кмо: Аллилу́ия».

И́кос 8

Вси есмы́ в ни́жних и вы́шних ника́коже достига́ем, оба́че ве́руем, я́ко обоя́ соедини́ в Себе́ Госпо́дь, я́коже яви́ сие́ апо́столу Своему́, от нас воспева́ему си́це:

Ра́дуйся, с четверодне́вным Ла́зарем вечеря́вый;

ра́дуйся, увере́ния во и́стине ре́вностно взыска́вый.

Ра́дуйся, «Оса́нна в вы́шних!» возгласи́вый;

ра́дуйся, любо́вию увере́ние сие́ улучи́вый.

Ра́дуйся, воплоще́ние Сло́ва уве́девый;

ра́дуйся, ми́ром гони́мый.

Ра́дуйся, безслове́сная пло́ти попра́вый;

ра́дуйся, мир от Христа́ прие́мый.

Ра́дуйся, апо́столе Фомо́, неве́рием до́брым ве́ру утверди́вый.

Конда́к 9

«Вся́кое естество́ тва́рное вмести́ти Боже́ственное ника́коже возмога́ет, — вопия́ше Фома́, — Ты Еди́ный о́ба несли́тно и неразде́льно в Себе́ сочета́л еси́, Тебе́ пою́: Аллилу́ия».

И́кос 9

Вети́и многовеща́ннии ничесо́же приложи́ти дерза́ют, апо́столе, до́брому испове́данию твоему́: Госпо́дь мой и Бог мой; за сие́ и от нас приими́ сицева́я:

Ра́дуйся, я́ко но́зе ко умове́нию Христу́ просте́рл еси́;

ра́дуйся, я́ко до́ма на земли́ не име́л еси́.

Ра́дуйся, я́ко но́зе на путь ми́рен напра́вил еси́;

ра́дуйся, я́ко оби́тель в дому́ О́тчи сниска́л еси́.

Ра́дуйся, я́ко строи́тель ца́рский наре́клся еси́;

ра́дуйся, я́ко архите́ктон прему́дрый обре́лся еси́.

Ра́дуйся, я́ко зла́то ни́щим разда́л еси́;

ра́дуйся, я́ко черто́г Небе́сный царю́ воздви́гл еси́.

Ра́дуйся, апо́столе Фомо́, неве́рием до́брым ве́ру утверди́вый.

Конда́к 10

«Спасти́ хотя́ мир, — вопия́ше Фома́, — животворя́щею Кро́вию из прободе́нных ребр, Го́споди Бо́же мой, напои́л еси́ вся, я́же осяза́в, Тебе́ пою́:Аллилу́ия».

И́кос 10

Сте́ны Иерусали́ма Небе́снаго на двана́десяти основа́ниих утверди́шася; я́коже еди́но от сих тя почита́ем, апо́столе сла́вне, и та́ко ти воспису́ем:

Ра́дуйся, я́ко язы́к о́гнен на тебе́ почи́;

ра́дуйся, я́ко сла́ва Христо́ва тя осия́.

Ра́дуйся, я́ко язы́ки мно́ги просвети́л еси́;

ра́дуйся, я́ко и́мя Христо́во просла́вил еси́.

Ра́дуйся, я́ко неду́жных исцеля́л еси́;

ра́дуйся, я́ко ме́ртвых восставля́л еси́.

Ра́дуйся, я́ко и ду́си повинова́хуся ти;

ра́дуйся, я́ко и́мя твое́ написа́ся на Небеси́.

Ра́дуйся, апо́столе Фомо́, неве́рием до́брым ве́ру утверди́вый.

Конда́к 11

«Пе́ние вся́кое побежда́ется, — вопия́ше Фома́, — тща́щееся воспе́ти сла́ву Воскресе́ния Твоего́, Го́споди, оба́че сие́ возвещу́ до после́дних земли́, да всяк язы́к И́стинному Бо́гу зове́т: Аллилу́ия».

И́кос 11

Светоприе́мную свещу́ зрим тя, апо́столе сла́вный, прикоснове́нием к обо́женной Пло́ти возжже́нную, те́мже прино́сим ти сицева́я:

Ра́дуйся, би́сере ри́зы церко́вныя;

ра́дуйся, вертогра́дарю И́стины.

Ра́дуйся, ко́реню богосло́вия;

ра́дуйся, цве́те благоче́стия.

Ра́дуйся, ро́ждие лозы́ боже́ственныя;

ра́дуйся, благоуха́ние, прия́тно Бо́гови.

Ра́дуйся, злати́це, огне́м очище́нная;

ра́дуйся, весно́ целому́дрия.

Ра́дуйся, апо́столе Фомо́, неве́рием до́брым ве́ру утверди́вый.

Конда́к 12

«Благода́ть и жи́знь прише́дый да́ти вся́кой пло́ти, — вопия́ше Фома́ ины́м ученико́м, — не возда́ст ли сия́ Пода́вшей Ему́ плоть? Оба́че укажи́те мне гроб Ея́, да со слеза́ми воззову́ Бо́гови: Аллилу́ия».

И́кос 12

Пою́ще Успе́ние Богоро́дицы, апо́столи проводи́ша тя ко гро́бу Ея́, и, вшед и обре́т сей пуст, возда́л еси́ хвалу́ Го́споду; те́мже зове́м ти:

Ра́дуйся, Бо́жиею Ма́терию возлю́бленный;

ра́дуйся, ко проща́нию То́ю призва́нный.

Ра́дуйся, я́ко ма́терь, Ю́ возлюби́вый;

ра́дуйся, Бо́жиим Про́мыслом удержа́нный.

Ра́дуйся, на гроб Ея́ пла́кати прише́дый;

ра́дуйся, ка́мень от него́ отвали́вый.

Ра́дуйся, ра́дость ве́лию лю́дем откры́вый;

ра́дуйся, воста́ние Пречи́стыя возвести́вый.

Ра́дуйся, апо́столе Фомо́, неве́рием до́брым ве́ру утверди́вый.

Конда́к 13

О, пресла́вный апо́столе Христо́в Фомо́, ма́лое сие́ приими́ от нас приноше́ние и умоли́ за ны Го́спода Сла́вы, да утверди́вшеся по́мощию твое́ю, обря́щем и мы ве́ры плоды́ благи́я, Творцу́ вся́ческих пою́ще: Аллилу́ия.

(Сей кондак читается трижды, затем икос 1-й, кондак 1-й.)

И́кос 1

А́нгелом неве́домое та́инство позна́л еси́, Пло́ть Бо́га жи́ва дерзнове́нною десни́цею осяза́я, те́мже, ужаса́ющеся и дивя́щеся, зове́м ти:

Ра́дуйся, я́ко дерзнове́ние твое́ Бог предуве́де;

ра́дуйся, я́ко на служе́ние Свое́ тя предуста́ви.

Ра́дуйся, я́ко неве́рие твое́ не осуди́ся;

ра́дуйся, я́ко ве́ра твоя́ утверди́ся.

Ра́дуйся, я́ко Христо́с в лик апо́стольский тя избра́;

ра́дуйся, я́ко стопы́ твоя́ по словеси́ Своему́ напра́ви.

Ра́дуйся, я́ко уста́ ко усто́м тебе́ бы́сть Бо́жие веща́ние;

ра́дуйся, я́ко приклони́ся Госпо́дь к любопы́тнаго пе́рста осяза́нию.

Ра́дуйся, апо́столе Фомо́, неве́рием до́брым ве́ру утверди́вый.

Конда́к 1

Подо́бен: Взбра́нной Воево́де:

Избра́нный самови́дче Сло́ва и свиде́телю Его́ сла́вный, да́же до после́дних земли́ благовести́л еси́ ве́ру твою́: «Его́же ра́ны аз осяза́х, Сей есть Госпо́дь и Бог». Те́мже и ны́не, созерца́яй нам незри́мая, за взыску́ющия ве́ры моли́ся, да зове́м ти:

Ра́дуйся, апо́столе Фомо́, неве́рием до́брым ве́ру утверди́вый.

(После акафиста читается молитва)

Моли́тва святому апостолу Фоме

«О, благознамени́тый и сла́вный апо́столе Христо́в Фомо́! Егда́ на коне́ц веко́в к челове́ком прише́дый Бог избра́ тя в ученики́ Своя́ и даде́ ти власть боля́щия исцеля́ти, прокаже́нныя очища́ти, ме́ртвыя воскреша́ти, бе́сы изгоня́ти, тогда́ не сих ра́ди, но наипа́че любо́вию прилепи́лся еси́ ко Христу́, жела́нием вожделе́в да́же до сме́рти сле́довати по Нем. Сего́ ра́ди, а́ще попуще́нием Боже́ственным и не зрел еси́ со ины́ми ученики́ воскре́сшаго Спа́са, а́ще и отре́клся еси́ ве́ровати сему́, до́ндеже вложи́ши перст свой в я́звы гвозди́нныя и вложи́ши ру́ку свою́ в ре́бра Его́, оба́че испо́лни Госпо́дь проше́ние се́рдца твоего́ и непрело́жно па́ки ве́ру твою́ утверди́. Те́мже мо́лим тя: отве́рзи нам о́чи ве́ры, да плотски́м неви́димая явя́тся нам; пода́ждь нам наде́жду на снисхожде́ние Бо́жие, да отча́яние грехо́вное не пожре́т ны; откры́й нам блаже́нство любве́, я́же крепка́ есть, я́ко смерть, и еди́на возмога́ет над то́ю, да порабо́тавше Христу́ на земли́, воздви́гнем и мы себе́ кро́вы Небе́сныя и с тобо́ю и все́ми святы́ми просла́вим пречестно́е и великоле́пое и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.»

Тропарь святому апостолу Фоме, глас 2

Учени́к Христо́в быв, Боже́ственнаго собо́ра апо́стольскаго соприча́стник,/ неве́рствием бо Христо́во Воскресе́ние извести́в,/ и того́ пречи́стую страсть осяза́нием уве́рив, Фомо́ всехва́льне,// и ны́не нам проси́ ми́ра и ве́лия ми́лости.

Кондак святому апостолу Фоме, глас 4

Видео (кликните для воспроизведения).

Прему́дрости благода́ти испо́лнен/ Христо́в апо́стол, и служи́тель и́стинный,/ в покая́нии вопия́ше Тебе́:// Ты мой еси́ Бог же и Госпо́дь.

Молитва Святому фоме
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here