Молитва от осквернения когда читается

Молитвенное правило: Молитва от осквернения когда читается | golgoffa.ru - ответы из святых книг и открытых источников в сети.

Молитва от осквернения

Молитва св. Василия Великого 1

Многоми́лостиве, нетле́нне, нескве́рне, безгре́шне Го́споди, очи́сти мя, непотре́бнаго раба́ Твоего́, от вся́кия скве́рны плотски́я и душе́вныя, и от невнима́ния и уны́ния моего́ прибы́вшую ми нечистоту́, со ине́ми беззако́нии мои́ми, и яви́ мя нескве́рна, Влады́ко, за бла́гость Христа́ Твоего́, и освяти́ мя наше́ствием Пресвята́го Твоего́ Ду́ха: я́ко да возбну́в 2 от мглы нечи́стых привиде́ний диа́вольских, и вся́кия скве́рны, сподо́блюся чи́стою со́вестию отве́рсти скве́рная моя́ и нечи́стая уста́, и воспева́ти всесвято́е и́мя Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Перевод: Многомилостивый, нетленный, непорочный, безгрешный Господи, очисти меня, непотребного раба Твоего, от всякой скверны плотской и душевной, и от невнимания и уныния моего случившуюся со мной нечистоту со всеми прочими беззакониями моими, и яви меня чуждым скверны, Владыка, по благости Христа Твоего, и освяти меня наитием Пресвятого Твоего Духа; чтобы очнувшись от мглы нечистых призраков диавольских и всякой скверны, я удостоился с чистою совестью открыть мои скверные и нечистые уста, и воспевать всесвятое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь.

Правило от осквернения

Внегда случится кому искуситися во сне по действу диаволю.

Востав от одра, творит поклоны, глаголя:

Бо́же, ми́лостив бу́ди мне, гре́шному.

Таже начало обычное.

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, (трижды). Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Таже, Го́споди, поми́луй, (12), Сла́ва, и ны́не:

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50.
И тропари сия, глас 7:

Па́стырю до́брый, ду́шу Твою́ положи́вый о нас, / све́дый сокрове́нная, соде́янная мно́ю, / Еди́не Бла́же, упаси́ мя ра́зумом заблу́ждшаго, / и исхи́ти мя от во́лка, А́гнче Бо́жий, / и поми́луй мя.

Отягче́н сном уны́ния, / помрача́юся пре́лестию грехо́вною: / но да́руй ми у́тро покая́ния, / просвеща́я о́чи мы́сленныя, Христе́ Бо́же, / просвеще́ние души́ моея́, и спаси́ мя.

Мгло́ю грехо́вною и сластьми́ жите́йскими сплета́ем / ум окая́нныя души́ моея́, стра́сти разли́чныя ражда́ет, / и в по́мысл умиле́ния не прихо́дит. / Но уще́дри, Спа́се, смире́ние мое́, / и даждь ми по́мысл умиле́ния, / да и аз спаса́ем пре́жде конца́ воззову́ благоутро́бию Твоему́: / Го́споди Христе́ Спа́се мой, / отча́яннаго спаси́ мя и недосто́йнаго.

Я́ко впады́й в разбо́йники, и уя́звен, / та́ко и аз впадо́х во мно́гия грехи́, / и уя́звена ми есть душа́. / К кому́ прибе́гну пови́нный аз: / то́кмо к Тебе́, милосе́рдому душ Врачу́: / изле́й на мя, Бо́же, вели́кую Твою́ ми́лость.

Слава: Я́ко блу́дный сын, приидо́х и аз, Ще́дре: / приими́ мя, О́тче, возвраща́ющася, / я́ко еди́наго от нае́мник Твои́х, Бо́же, и поми́луй мя.

И ныне, Богородичен: Изба́ви, Богоро́дице, от обдержа́щих нас грехо́в: / я́ко ино́го упова́ния ве́рнии не и́мамы, ра́зве Тебе́, / и от Тебе́ ро́ждшагося Го́спода.

Таже: Го́споди, поми́луй, 40. И поклонов сколько можешь, с молитвою:

Бо́же, ми́лостив ми бу́ди, и прости́ мя, блу́днаго, за и́мя Твое́ Свято́е.

Посем молитва, святаго Великаго Василия.
Молитва тогожде святаго Василия.

Многоми́лостиве, нетле́нне, нескве́рне, безгре́шне Го́споди, очи́сти мя, непотре́бнаго раба́ Твоего́, от вся́кия скве́рны плотски́я и душе́вныя, и от невнима́ния и уны́ния моего́ прибы́вшую ми нечистоту́, со ине́ми беззако́нии мои́ми, и яви́ мя нескве́рна, Влады́ко, за бла́гость Христа́ Твоего́, и освяти́ мя наше́ствием Пресвята́го Твоего́ Ду́ха: я́ко да возбну́в от мглы нечи́стых привиде́ний диа́вольских, и вся́кия скве́рны, сподо́блюся чи́стою со́вестию отве́рсти скве́рная моя́ и нечи́стая уста́, и воспева́ти всесвято́е и́мя Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва третия.

Го́споди Бо́же наш, е́же согреши́х во дни сем сло́вом, де́лом и помышле́нием, я́ко Благ и Человеколю́бец прости́ ми. Ми́рен сон и безмяте́жен да́руй ми. А́нгела Твоего́ храни́теля посли́, покрыва́юща и соблюда́юща мя от вся́каго зла, я́ко Ты еси́ храни́тель душа́м и телесе́м на́шим, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва четвертая, святаго Иоанна Златоустаго.

Го́споди, не лиши́ мене́ небе́сных Твои́х благ. Го́споди, изба́ви мя ве́чных мук. Го́споди, умо́м ли или́ помышле́нием, сло́вом или́ де́лом согреши́х, прости́ мя. Го́споди, изба́ви мя вся́каго неве́дения и забве́ния, и малоду́шия, и окамене́ннаго нечу́вствия. Го́споди, изба́ви мя от вся́каго искуше́ния. Го́споди, просвети́ мое́ се́рдце, е́же помрачи́ лука́вое похоте́ние. Го́споди, аз я́ко челове́к согреши́х, Ты же я́ко Бог щедр, поми́луй мя, ви́дя не́мощь души́ моея́. Го́споди, посли́ благода́ть Твою́ в по́мощь мне, да просла́влю и́мя Твое́ свято́е. Го́споди Иису́се Христе́, напиши́ мя раба́ Твоего́ в кни́зе живо́тней и да́руй ми коне́ц благи́й. Го́споди, Бо́же мой, а́ще и ничто́же бла́го сотвори́х пред Тобо́ю, но даждь ми по благода́ти Твое́й положи́ти нача́ло благо́е. Го́споди, окропи́ в се́рдце мое́м ро́су благода́ти Твоея́. Го́споди небесе́ и земли́, помяни́ мя гре́шнаго раба́ Твоего́, сту́днаго и нечи́стаго, во Ца́рствии Твое́м. Ами́нь.

Го́споди, в покая́нии приими́ мя. Го́споди, не оста́ви мене́. Го́споди, не введи́ мене́ в напа́сть. Го́споди, даждь ми мысль бла́гу. Го́споди, даждь ми сле́зы и па́мять сме́ртную, и умиле́ние. Го́споди, даждь ми по́мысл испове́дания грехо́в мои́х. Го́споди, даждь ми смире́ние, целому́дрие и послуша́ние. Го́споди, даждь ми терпе́ние, великоду́шие и кро́тость. Го́споди, всели́ в мя ко́рень благи́х, страх Твой в се́рдце мое́. Го́споди, сподо́би мя люби́ти Тя от всея́ души́ моея́ и помышле́ния и твори́ти во всем во́лю Твою́. Го́споди, покры́й мя от челове́к не́которых, и бесо́в, и страсте́й, и от вся́кия ины́я неподо́бныя ве́щи. Го́споди, ве́си, я́ко твори́ши, я́коже Ты во́лиши, да бу́дет во́ля Твоя́ и во мне гре́шнем, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки. Ами́нь.

Читайте так же:  Молитва для защиты Своей семьи
Молитва пятая, ко Пресвятей Богородице.

Пресвята́я Влады́чице моя́ Богоро́дице, святы́ми Твои́ми и всеси́льными мольба́ми отжени́ от мене́, смире́ннаго и окая́ннаго раба́ Твоего́, уны́ние, забве́ние, неразу́мие, нераде́ние, и вся скве́рная, лука́вая и ху́льная помышле́ния от окая́ннаго моего́ се́рдца и от помраче́ннаго ума́ моего́; и погаси́ пла́мень страсте́й мои́х, я́ко нищ есмь и окая́нен. И изба́ви мя от мно́гих и лю́тых воспомина́ний и предприя́тий, и от всех действ злых свободи́ мя. Я́ко благослове́на еси́ от всех родо́в, и сла́вится пречестно́е и́мя Твое́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Досто́йно есть я́ко вои́стину блажи́ти Тя Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Господи, помилуй (трижды).

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами Пречистыя Твоея Матере, преподобных и богоносных отец наших и всех святых помилуй и спаси нас, яко Благ и Человеколюбец. Аминь.

Молитва от осквернения.

Ты бо еси́ благословля́яй и освяща́яй вся́ческая, Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем со Безнача́льным Твои́м Отце́м и с Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва от осквернения когда читается

Внегда случится кому искуситися во сне по действу диаволю. Востав от одра, творит поклоны, глаголя:

Когда случится кому искуситься во сне по действию диавольскому, он, восстав от одра, совершает поклоны, говоря:

Боже, милостив буди мне, грешному.

Боже, будь милостив ко мне, грешному.

Таже начало обычное.

Затем начало обычное.

Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу.

Придите, поклонимся Царю нашему, Богу.

Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу.

Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю, нашему Богу.

Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему.

Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему.

Псалом 50:

Псалом 50

И тропари сия, глас 7:

Пастырю добрый, душу Твою положивый о нас, / сведый сокровенная, содеянная мною, / Едине Блаже, упаси мя разумом заблуждшаго, / и исхити мя от волка, Агнче Божий, / и помилуй мя.

И тропари, глас 7

Пастырь добрый, положивший душу Свою за нас! / Ты знаешь сокровенное, содеянное мною: / Единый Благой, наставь меня, разумом заблудшего, / и исторгни меня от волка, Агнец Божий, / и помилуй меня.

Отягчен сном уныния, / помрачаюся прелестию греховною: / но даруй ми утро покаяния, / просвещая очи мысленныя, Христе Боже, / просвещение души моея, и спаси мя.

Отягченный сном уныния, / я омрачаюсь обольщением греха: / но даруй мне утро покаяния, / просвещая мои очи мысленные, Христе Боже, / просвещение души моей, и спаси меня.

Мглою греховною и сластьми житейскими сплетаем / ум окаянныя души моея, страсти различныя раждает, / и в помысл умиления не приходит. / Но ущедри, Спасе, смирение мое, / и даждь ми помысл умиления, / да и аз спасаем прежде конца воззову благоутробию Твоему: / Господи Христе Спасе мой, / отчаяннаго спаси мя и недостойнаго.

С мглою греха и с наслаждениями житейскими сплетаясь, / ум несчастной моей души страсти различные рождает / и к помыслам сокрушения не приходит. / Но сжалься, Спаситель, над унижением моим, / и подай мне помысел сокрушения, / дабы и я, спасаемый, прежде конца воззвал милосердию Твоему: / «Господи, Христе Спаситель мой! / Спаси меня, отчаявшегося и недостойного!»

Яко впадый в разбойники, и уязвен, / тако и аз впадох во многия грехи, / и уязвена ми есть душа. / К кому прибегну повинный аз: / токмо к Тебе, милосердому душ Врачу: / излей на мя, Боже, великую Твою милость.

Как попавшийся разбойникам и израненный, / так и я впал во многие грехи, / и изранена моя душа. / К кому прибегну я, виновный? / – Только к Тебе, милосердому душ Врачу: / излей на меня, Боже, великую Твою милость.

Слава: Яко блудный сын, приидох и аз, Щедре: / приими мя, Отче, возвращающася, / яко единаго от наемник Твоих, Боже, и помилуй мя.

Слава: Как блудный сын пришел и я, о Милосердный! / Прими меня, Отче, возвращающегося, / как одного из наемников Твоих, Боже, и помилуй меня.

И ныне, Богородичен: Избави, Богородице, от обдержащих нас грехов: / яко иного упования вернии не имамы, разве Тебе, / и от Тебе рождшагося Господа.

И ныне, Богородичен: Избавь нас, Богородица, / от пленивших нас грехов: / ибо иной надежды мы, верные не имеем, кроме Тебя, / и от Тебя рожденного Господа.

Таже: Господи, помилуй, 40.

Затем: Господи, помилуй (40).

И поклонов 8, с молитвою: Боже, милостив ми буди, и прости мя, блуднаго, за имя Твое Святое.

И 8 поклонов, с молитвой: Боже, милостив ми буди, и прости мя блудного за имя Твое Святое.

Посем молитва, святаго Великаго Василия.

Затем молитва святого Василия Великого

Молитва тогожде святаго Василия.

Многомилостиве, нетленне, нескверне, безгрешне Господи, очисти мя, непотребнаго раба Твоего, от всякия скверны плотския и душевныя, и от невнимания и уныния моего прибывшую ми нечистоту, со инеми беззаконии моими, и яви мя нескверна, Владыко, за благость Христа Твоего, и освяти мя нашествием Пресвятаго Твоего Духа: яко да возбнув от мглы нечистых привидений диавольских, и всякия скверны, сподоблюся чистою совестию отверсти скверная моя и нечистая уста, и воспевати всесвятое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва вторая, также святого Василия

Многомилостивый, нетленный, непорочный, безгрешный Господи, очисти меня, непотребного раба Твоего, от всякой скверны плотской и душевной, и от невнимания и уныния моего случившуюся со мной нечистоту со всеми прочими беззакониями моими, и яви меня чуждым скверны, Владыка, по благости Христа Твоего, и освяти меня наитием Пресвятого Твоего Духа; чтобы очнувшись от мглы нечистых призраков диавольских и всякой скверны, я удостоился с чистою совестью открыть мои скверные и нечистые уста, и воспевать всесвятое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь.

Читайте так же:  Елена константинопольская равноапостольная царица молитва

Молитва третия.

Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко Благ и Человеколюбец прости ми. Мирен сон и безмятежен даруй ми. Ангела Твоего хранителя посли, покрывающа и соблюдающа мя от всякаго зла, яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва третья

Господи, Боже наш, всё, в чём я согрешил сегодня словом, делом и помышлением, как благой и Человеколюбец, прости мне. Мирный сон и безмятежный даруй мне. Ангела Твоего хранителя пошли, защищающего и сохраняющего меня от всякого зла. Ибо Ты – хранитель душ и тел наших, и Тебе славу воссылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.

Молитва четвертая, святаго Иоанна Златоустаго.

Молитва четвертая, святого Иоанна Златоуста

Господи, не лиши мене небесных Твоих благ.

1 Господи, не лиши меня небесных Твоих благ.

Господи, избави мя вечных мук.

2 Господи, избавь меня от вечных мук.

Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости мя.

3 Господи, умом ли или мыслью, словом или делом я согрешил – прости меня.

Господи, избави мя всякаго неведения и забвения, и малодушия, и окамененнаго нечувствия.

4 Господи, избавь меня от всякого неведения, и забвения, и легкомыслия, и окаменелого бесчувствия.

Господи, избави мя от всякаго искушения.

5 Господи, избавь меня от всякого искушения.

Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение.

6 Господи, просвети сердце моё, помраченное злым пожеланием.

Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй мя, видя немощь души моея.

7 Господи, я как человек согрешил, но Ты, как Бог щедрый, помилуй меня, видя немощь души моей.

Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое.

8 Господи, пошли благодать Твою в помощь мне, чтобы я прославил имя Твоё святое.

Господи Иисусе Христе, напиши мя раба Твоего в книзе животней и даруй ми конец благий.

9 Господи, Иисусе Христе, впиши меня, раба Твоего, в книгу жизни и даруй мне конец благой.

Господи, Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но даждь ми по благодати Твоей положити начало благое.

10 Господи, Боже мой, хотя я и не сделал ничего доброго пред Тобою, но дай мне по благодати Твоей положить доброе начало.

Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоея.

11 Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей.

Господи небесе и земли, помяни мя грешнаго раба Твоего, студнаго и нечистаго, во Царствии Твоем. Аминь.

12 Господи неба и земли, вспомни меня, грешного раба Твоего, скверного и нечистого, в Царстве Твоём. Аминь.

Господи, в покаянии приими мя.

1 Господи, в покаянии прими меня.

Господи, не остави мене.

2 Господи, не оставь меня.

Господи, не введи мене в напасть.

3 Господи, не введи меня в напасть.

Господи, даждь ми мысль благу.

4 Господи, дай мне мысли добрые.

Господи, даждь ми слезы и память смертную, и умиление.

5 Господи, дай мне слезы, и память о смерти, и сокрушение.

Господи, даждь ми помысл исповедания грехов моих.

6 Господи, дай мне мысль об исповедании грехов моих.

Господи, даждь ми смирение, целомудрие и послушание.

7 Господи, дай мне смирение, целомудрие и послушание.

Господи, даждь ми терпение, великодушие и кротость.

8 Господи, дай мне терпение, великодушие и кротость.

Господи, всели в мя корень благих, страх Твой в сердце мое.

9 Господи, вложи в меня корень блага – страх Твой в сердце мое.

Господи, сподоби мя любити Тя от всея души моея и помышления и творити во всем волю Твою.

Видео (кликните для воспроизведения).

10 Господи, сподоби меня любить Тебя от всей души моей и помышления и исполнять во всём волю Твою.

Господи, покрый мя от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякия иныя неподобныя вещи.

11 Господи, защити меня от некоторых людей, и бесов, и страстей, и от всякого иного неподобающего дела.

Господи, веси, яко твориши, якоже Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь.

12 Господи, знаю, что Ты все творишь по Своей воле – да совершится воля Твоя и во мне грешном, ибо Ты благословен вовеки. Аминь.

Молитва пятая, ко Пресвятей Богородице.

Молитва пятая, ко Пресвятой Богородице

Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами отжени от мене, смиреннаго и окаяннаго раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверная, лукавая и хульная помышления от окаяннаго моего сердца и от помраченнаго ума моего; и погаси пламень страстей моих, яко нищ есмь и окаянен. И избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи мя. Яко благословена еси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь.

Пресвятая Владычица моя, Богородица, святыми Твоими и всесильными мольбами отгони от меня смиренного и несчастного раба Твоего уныние, забвение, неразумие, нерадение и все скверные, лукавые и хульные помышления от бедного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламя страстей моих, ибо я убог и несчастен. И избавь меня от многих и пагубных воспоминаний и намерений, и от всех дел злых освободи меня, ибо благословляют Тебя все роды и славится многочтимое имя Твоё во веки веков. Аминь.

Таже: Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем.

Затем: Честью высшую Херувимов и несравненно славнейшую Серафимов, девственно Бога-Слово родившую, истинную Богородицу – Тебя величаем.

Слава, и ныне: Господи, помилуй, трижды. Господи, благослови.

Слава, и ныне: Господи, помилуй. (3) Господи, благослови.

Читайте так же:  Молитва бойцов спецназа

И отпуст:

И отпуст

Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитв ради Пречистыя Твоея Матере и всех святых, спаси мя, грешнаго.

Господи Иисусе Христе, Сын Божий, по молитвам Пречистой Твоей Матери и всех святых, спаси меня, грешного.

Молитва от осквернения.

Молитва от осквернения

Ты бо еси благословляяй и освящаяй всяческая, Христе Боже наш, и Тебе славу возсылаем со Безначальным Твоим Отцем и с Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Ибо Ты благословляешь и освящаешь все, Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем со Безначальным Твоим Отцом и с Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и всегда и во веки веков. Аминь.

Правило от осквернения

(Это молитвы для мужчин, когда с ними происходит осквернение в сне. Читаются только по благословению духовника)

Когда случится кому искуситися во сне по действу диаволю, востав от одра, творит поклоны, глаголя:

Боже, милостив буди мне грешному.

Затем начало обычное:

Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас. (Tрижды)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради.

Господи, помилуй. (Трижды)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

Господи, помилуй. (12 раз)

Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу. (Поклон)

Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу. (Поклон)

Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему.(Поклон)

И тропари, глас 7-й:

Пастырю добрый, душу Твою положивый о нас, сведый сокровенная, содеянная мною, Едине Блаже, упаси мя разумом заблуждшаго, и исхити мя от волка, Агнче Божий, и помилуй мя.

Отягчен сном уныния, помрачаюся прелестию греховною: но даруй ми утро покаяния, просвещая очи мысленныя, Христе Боже, просвещение души моея, и спаси мя.

Мглою греховною и сластьми житейскими сплетаем ум окаянныя души моея, страсти различныя раждает, и в помысл умиления не приходит. Но ущедри, Спасе, смирение мое, и даждь ми помысл умиления, да и аз спасаем прежде конца воззову благоутробию Твоему: Господи Христе Спасе мой, отчаяннаго спаси мя и недостойнаго.

Яко впадый в разбойники, и уязвен, тако и аз впадох во многии грехи, и уязвена ми есть душа. К кому прибегну повинный аз: токмо к Тебе, милосердому душ Врачу: излей на мя, Боже, великую Твою милость.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Яко блудный сын приидох и аз, Щедре: приими мя, Отче, возвращающася, яко единаго от наемник Твоих, Боже, и помилуй мя.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Богородичен: Избави, Богородице, от обдержащих нас грехов: яко иного упования вернии не имамы, разве Тебе, и от Тебе рождшагося Господа.

Господи, помилуй (40 раз).

Затем 50 земных поклонов с молитвой:

Боже, милостив ми буди, и прости мя блуднаго за имя Твое Святое.

Молитва 1, святого Василия Великого

Молитва 2, его же

Многомилостиве, нетленне, нескверне, безгрешне Господи, очисти мя, непотребнаго раба Твоего, от всякия скверны плотския и душевныя, и от невнимания и уныния моего прибывшую ми нечистоту, со инеми всеми беззаконии моими, и яви мя нескверна, Владыко, за благость Христа Твоего, и освяти мя нашествием Пресвятаго Твоего Духа: яко да возбнув от мглы нечистых привидений диавольских, и всякия скверны, сподоблюся чистою совестию отверсти скверная моя и нечистая уста, и воспевати всесвятое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко Благ и Человеколюбец прости ми. Мирен сон и безмятежен даруй ми. Ангела Твоего хранителя посли, покрывающа и соблюдающа мя от всякаго зла, яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва 4, святого Иоанна Златоуста

(24 молитвы, по числу часов дня и ночи)

Господи, не лиши мене небесных Твоих благ.

Господи, избави мя вечных мук.

Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости мя.

Господи, избави мя всякаго неведения и забвения, и малодушия, и окамененнаго нечувствия.

Господи, избави мя от всякаго искушения.

Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение.

Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй мя, видя немощь души моея.

Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое.

Господи Иисусе Христе, напиши мя раба Твоего в книзе животней и даруй ми конец благий.

Господи, Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но даждь ми по благодати Твоей положити начало благое.

Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоея.

Господи небесе и земли, помяни мя грешнаго раба Твоего, студнаго и нечистаго, во Царствии Твоем. Аминь.

Господи, в покаянии приими мя.

Господи, не остави мене.

Господи, не введи мене в напасть.

Господи, даждь ми мысль благу.

Господи, даждь ми слезы и память смертную, и умиление.

Господи, даждь ми помысл исповедания грехов моих.

Господи, даждь ми смирение, целомудрие и послушание.

Господи, даждь ми терпение, великодушие и кротость.

Господи, всели в мя корень благих, страх Твой в сердце мое.

Господи, сподоби мя любити Тя от всея души моея и помышления и творити во всем волю Твою.

Читайте так же:  Молитва чтобы нашлась пропавшая вещь

Господи, покрый мя от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякия иныя неподобныя вещи.

Господи, веси, яко твориши, якоже Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь.

Молитва 5, ко Пресвятой Богородице

Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами отжени от мене, смиреннаго и окаяннаго раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверная, лукавая и хульная помышления от окаяннаго моего сердца и от помраченнаго ума моего; и погаси пламень страстей моих, яко нищ есмь и окаянен. И избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи мя. Яко благословена еси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь.

Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Господи, помилуй (трижды).

Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитв ради Пречистыя Твоея Матере и всех святых, спаси мя грешнаго.

Молитва от осквернения.

Эта молитва для священников, мирянам её читать не надо.

Молитва от осквернения

По канонам Церкви молитва от осквернения читается по благословению духовника. Истечение необязательно является воздействием нечистой силы и происходит иногда по физиологическим естественным причинам. Тем не менее, к осквернению могут приводить и действия самого человека: злоупотребление угощениями и спиртными напитками, просмотр видео и изображений обнаженной натуры, по вине которых человек «разжигается».

Молитва от осквернения

Православные христиане в таких случаях читают молитву св. Василию Великому.

Правило от осквернения

Многомилостиве, нетленне, нескверне, безгрешне Господи, очисти мя, непотребнаго раба Твоего, от всякия скверны плотския и душевныя, и от невнимания и уныния моего прибывшую ми нечистоту, со иными всеми беззаконии моими, и яви мя нескверна, Владыко, за благость Христа Твоего, и освяти мя нашествием Пресвятаго Твоего Духа: яко да возбнув * от мглы нечистых привидений диавольских и всякия скверны, сподоблюся чистою совестию отверсти скверная моя и нечистая уста, и воспевати всесвятое имя Твое, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Если истечение произошло по греховным причинам, кроме того, накануне Причастия, мужчина не допускается до принятия Святых Таин. Но, в случае, если мирянин не видит своей вины в осквернении и находился под влиянием нечистой силы, Причастие ему, наоборот, необходимо. Об осквернении же следует рассказать духовнику.

Святитель Тимофей Александрийский о Причастии в таких случаях писал:

Если подвержен вожделению жены, то не должен причаститься; если же сатана искушает его, дабы по сей причине он отчужден был общения Божественных Таин, то должен причаститься. Ибо иначе искуситель не перестанет нападать на него в то время, когда он должен приобщиться» (правило 12-е).

Если истечение происходит у человека вследствие его болезни, оно не вменяется ему во грех.

Лучше всего будет прочитать не только молитву, но и правило от осквернения, которое находится а Канониках.

Правило от осквернения

Внегда случится кому искуситися во сне по действу диаволю, востав от одра, творит поклоны, глаголя:

Боже, милостив буди мне грешному.

Таже начало обычное по:

Отче наш… Господи, помилуй (12). Слава, и ныне. Приидите, поклонимся… (трижды). Помилуй мя, Боже…

И тропари сия, глас 7

Пастырю добрый, душу Твою положивый о нас, сведый сокровенная, содеянная мною, Едине Блаже, упаси мя разумом заблуждшаго, и исхити мя от волка, Агнче Божий, и помилуй мя. Отягчен сном уныния, помрачаюся прелестию греховною: но даруй ми утро покаяния, просвещая очи мысленныя, Христе Боже, просвещение души моея, и спаси мя. Мглою греховною и сластьми житейскими сплетаем ум окаянныя души моея, страсти различныя раждает, и в помысл умиления не приходит. Но ущедри, Спасе, смирение мое, и даждь ми помысл умиления, да и аз спасаем прежде конца воззову благоутробию Твоему: Господи Христе Спасе мой, отчаяннаго спаси мя и недостойнаго. Яко впадый в разбойники, и уязвен, тако и аз впадох во многии грехи, и уязвена ми есть душа. К кому прибегну повинный аз: токмо к Тебе, милосердому душ Врачу: излей на мя, Боже, великую Твою милость.
Слава: Яко блудный сын приидох и аз, Щедре: приими мя, Отче, возвращающася, яко единаго от наемник Твоих, Боже, и помилуй мя.
И ныне: Богородичен
Избави, Богородице, от обдержащих нас грехов: яко иного упования вернии не имамы, разве Тебе, и от Тебе рождшагося Господа.
Таже: Господи, помилуй (40). И поклонов 8, с молитвою: Боже, милостив ми буди, и прости мя блуднаго за имя Твое Святое.

Молитва первая, святого Василия Великого

Молитва вторая, святого Василия Великого

Многомилостиве, нетленне, нескверне, безгрешне Господи, очисти мя, непотребнаго раба Твоего, от всякия скверны плотския и душевныя, и от невнимания и уныния моего прибывшую ми нечистоту, со инеми всеми беззаконии моими, и яви мя нескверна, Владыко, за благость Христа Твоего, и освяти мя нашествием Пресвятаго Твоего Духа: яко да возбнув от мглы нечистых привидений диавольских, и всякия скверны, сподоблюся чистою совестию отверсти скверная моя и нечистая уста, и воспевати всесвятое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва третья

Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко Благ и Человеколюбец прости ми. Мирен сон и безмятежен даруй ми. Ангела Твоего хранителя посли, покрывающа и соблюдающа мя от всякаго зла, яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва четвертая святого Иоанна Златоуста

(24 молитвы, по числу часов дня и ночи)
1. Господи, не лиши мене небесных Твоих благ.
2. Господи, избави мя вечных мук.
3. Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости мя.
4. Господи, избави мя всякаго неведения и забвения, и малодушия, и окамененнаго нечувствия.
5. Господи, избави мя от всякаго искушения.
6. Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение.
7. Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй мя, видя немощь души моея.
8. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое.
9. Господи Иисусе Христе, напиши мя раба Твоего в книзе животней и даруй ми конец благий.
10. Господи, Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но даждь ми по благодати Твоей положити начало благое.
11. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоея.
12. Господи небесе и земли, помяни мя грешнаго раба Твоего, студнаго и нечистаго, во Царствии Твоем. Аминь.

1. Господи, в покаянии приими мя.
2. Господи, не остави мене.
3. Господи, не введи мене в напасть.
4. Господи, даждь ми мысль благу.
5. Господи, даждь ми слезы и память смертную, и умиление.
6. Господи, даждь ми помысл исповедания грехов моих.
7. Господи, даждь ми смирение, целомудрие и послушание.
8. Господи, даждь ми терпение, великодушие и кротость.
9. Господи, всели в мя корень благих, страх Твой в сердце мое.
10. Господи, сподоби мя любити Тя от всея души моея и помышления и творити во всем волю Твою.
11. Господи, покрый мя от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякия иныя неподобныя вещи.
12. Господи, веси, яко творши, якоже Ты волиши, да будет воля Твоя и во не грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь.

Молитва пятая, ко Пресвятой Богородице

Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами отжени от мене, смиреннаго и окаяннаго раба Твоего уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверная, лукавая и хульная помышления от окаяннаго моего сердца и от помраченнаго ума моего; и погаси пламень страстей моих, яко нищ, есмь и окаянен. И избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи мя. Яко благословена еси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь.

Таже: Честнейшую Херувим… Слава, и ныне. Господи, помилуй (трижды). Господи, благослови.
И отпуспт:
Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитв ради Пречистыя Твоея Матере и всех святых, спаси мя грешнаго.

Молитва от осквернения (эта молитва читается священниками, а не мирянами)

Таким образом, пренебрегать молитвой от осквернения нельзя, но, прежде всего, лучше посоветоваться со своим духовником о том, имеет ли осквернение греховные причины, так как Церковь учитывает, по каким причинам произошло истечение.

Читайте так же:  Молитвы на удачу в операции

Православные иконы и молитвы

Информационный сайт про иконы, молитвы, православные традиции.

Правило от осквернения Василия Великого

«Спаси, Господи!». Спасибо, что посетили наш сайт, перед тем как начать изучать информацию, просим подписаться на наше православное сообщество в Инстаграм Господи, Спаси и Сохрани † — https://www.instagram.com/spasi.gospodi/ . В сообществе больше 49 000 подписчиков.

Нас, единомышленников, много и мы быстро растем, выкладываем молитвы, высказывание святых, молитвенные просьбы, своевременно выкладывам полезную информацию о праздниках и православных событиях. Подписывайтесь. Ангела Хранителя Вам!

Осквернение в православной церкви — это исключительно мужской грех, который подразумевает половой акт с женщиной вне брака или истечение (семяизвержение) во сне. Мужчинам, у которых бывает истечение во время сна, духовником назначается молитва от осквернения Василия Великого или других Святых. Эту молитву нужно читать, прибегая к определенным наставлениям и правилам.

Божественная помощь и молитва от осквернения

Современные священнослужители считают осквернением совокупление не супругов и любое истечение. Но также существуют каноны, по которым не считается грехом истечение в супружеских отношениях.

К такому канону относится правило Василия Великого. Но есть исключение. Это истечение не должно проходить во время строгих постов. К тому же осквернением считается не само человеческое семя. а желания, которые провоцируют его появление.

Основные причины

На сегодняшний день существует 7 причин, которые могут привести к истечению:

  • Бесовская зависть;
  • Болезнь и слабость;
  • Плотские помыслы;
  • Естественное семяизвержение, которое проходит во сне;
  • От гордыни и высокоумия;
  • От злоупотребления алкоголя;
  • От чревоугодия.

Но нужно понимать, что не все эти причины считаются греховными. Например, от бесовской зависти, от болезни и семяизвержение во сне не являются страшным грехом. Остальные же есть воплощением греха. Больше всего осквернение осуждается среди священнобратии. Для братства существуют специальные покаянные молитвы.

Брать и сестры во Христе. Нужна ваша посильная помощь. Сотворили новый православный канал в Яндекс Дзене: Мир православный и пока мало подписчиков(20 человек). Для быстрого развития и донесения православного учения большему числу людей, просим Вас перейти и подписаться на канал. Только полезная православная информация. Ангела Хранителя Вам!

Ведь им очень трудно воздержаться, особенно, в молодом возрасте. Для того чтобы усмирить человеческую плоть, необходимо очень долго трудится над своими желаниями. Дьявол всегда прилагает особые усилия, чтобы молодые братцы сошли с выбранного праведного пути, пока они еще слабы.

Правило от осквернения Василия Великого

Молитвы от этого плотского греха делятся на два вида:

  • молитвословия для служителей церкви;
  • божественное правило от осквернения для прихожан (мирян).

Мужчины, которые согрешили вследствие плотских мыслей или деяний, следует встать и прочитать правило Василия Великого. В народе этого святого еще знают, как архиепископ Кессария. Великий Святитель при жизни избавлял грешников от грехов, мыслимых или не мыслимых. После прочтения молитвословия нужно обратиться к духовному отцу, чтобы попросить о прощении и покаянии.

Видео (кликните для воспроизведения).

Вот и текст молитвы Василия Великого от осквернения:

Многомилостиве, нетленне, нескверне, безгрешне Господи, очисти мя, непотребнаго раба Твоего, от всякия скверны плотския и душевныя, и от невнимания и уныния моего прибывшую ми нечистоту, со иными всеми беззаконии моими, и яви мя нескверна, Владыко, за благость Христа Твоего, и освяти мя нашествием Пресвятаго Твоего Духа: яко да возбнув от мглы нечистых привидений диавольских и всякия скверны, сподоблюся чистою совестию отверсти скверная моя и нечистая уста, и воспевати всесвятое имя Твое, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Молитва от осквернения когда читается
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here